REGIO - VNO-NCW Midden is gematigd positief over de begroting, die het kabinet vandaag heeft gepresenteerd. Voor een echte ‘groeiagenda‘ zijn de voorgestelde maatregelen in onze ogen nog niet voldoende. De regionale werkgeversvereniging doet een beroep op het kabinet de komende belastingherziening te gebruiken voor een aanzienlijke netto lastenverlichting om daarmee vooral consumentenbestedingen te stimuleren.

Jacco Vonhof, voorzitter VNO-NCW Midden, ziet perspectieven in de begroting om verder aan de slag te gaan met investeringen in Midden- en Oost-Nederland, bijvoorbeeld op het terrein van grootschalige energiebesparende maatregelen in de (bestaande) woningbouw, in innovatie en in de infrastructuur. Hij spreekt daarnaast de wens uit dat de voorgenomen investeringen in Defensie ook hun weerslag hebben op dit deel van Nederland, met de vele kazernes en Defensiepersoneel. ‘De tijd is sowieso rijp om de Rijksinvesteringen nog slimmer te koppelen aan provinciale investeringen. We zullen er bij de komende provinciale staten verkiezingen ook op inzetten. VNO-NCW Midden wil daarbij enkele speerpunten van onze regio, zoals Food, Health, Energie en Technologie verder versterken door intensivering van de contacten en de banden met onze Oosterburen. Dat laatste vooral samen met de kennisinstellingen en overheden in onze regio’ aldus Jacco Vonhof, voorzitter VNO-NCW Midden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment