tanja klip

REGIO - Waterschap Vallei en Veluwe is blij met de Deltabeslissingen, die koning Willem-Alexander vandaag noemde in zijn troonrede in de Ridderzaal. “Dit zet de toon voor een waterbestendige, gezonde toekomst van ons land”, zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin van het waterschap. De beslissingen staan in het Deltaprogramma 2015, dat op Prinsjesdag door deltacommissaris Wim Kuijken is overhandigd aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Klip: “Wij hebben net als alle andere waterschappen meegeholpen om dit huiswerk van de deltacommissaris vorm te geven. En we zijn er klaar voor om de uitwerking verder op te pakken samen met provincies en gemeenten. Die beslissingen gaan over veiligheid, uiteraard. Met stevige dijken waarachter je veilig kunt wonen en werken. En over de vraag of je in de toekomst overal wel genoeg water hebt voor landbouw en recreatie. Maar ook over steden en dorpen in ons werkgebied die tegen een stootje kunnen en niet zomaar blank komen te staan als het met bakken uit de lucht komt. Kortom, wij gaan voor waterproof.”

Zelfredzaamheid

De dijkgraaf ziet veel nut in de publiciteit rondom de Deltabeslissingen. Het helpt om mensen bewust te maken van de noodzaak om in Nederland overal en altijd aan water te blijven werken. En van het feit dat het ook een keer fout kan gaan. “We hebben het eigenlijk zo goed geregeld, dat je als gemiddelde inwoner niet zo’n besef hebt dat je in een delta leeft, die regelmatig onder water zou staan als er geen dijken zouden liggen. Dit najaar, ook met de introductie van de evacuatiemodule op onswater.nl, krijgt het onderwerp waterveiligheid meer aandacht en dat is goed. Als er iets gebeurt, moeten we weten wat ons te doen staat. Daarom komt er een landelijke campagne om uw en mijn zelfredzaamheid bij een mogelijke overstroming te bevorderen.”

Veilige dijken

Klip ziet in de deltabeslissingen een bevestiging van de aanpak die het waterschap hanteert. “We zorgen altijd al preventief voor de waterveiligheid. Dus daar gaan we mee door. Er gaan wel dingen veranderen. We kijken straks meer naar gerichte investeringen in dijken op plaatsen waar de risico’s groot zijn. Dat wil zeggen, plekken waar een overstroming veel gevolgen heeft voor grote aantallen inwoners, de infrastructuur en de economie. Dat betekent niet dat we elders een tandje minder doen als het om veiligheid gaat. Er gaat juist op sommige plekken een tandje bij.”

Meer informatie over het Deltaprogramma is te vinden via www.deltaprogramma.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment