alzheimer

OLDEBROEK/REGIO - De datum waarop de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking moet treden, nadert met rasse schreden. Op 1 januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel van de wet is het mensen mogelijk te maken om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren. Wat dat inhoudt voor mensen met dementie en hun naasten, kunnen de Puttense Marloeke Coveen en Mia Schrik uit Ermelo vertellen. Zij geven voorlichting in de regio Noordwest-Veluwe.

Marloeke Coveen startte haar voorlichtingswerk in 1998. Van huis uit is zij wijkverpleegkundige. "Destijds bestonden er nog geen Alzheimer Cafés. Je had geen geheugenpoli's, scans en casemanagers; je ging af op het ziektebeeld. In de 16 jaar dat ik dit vrijwilligerswerk doe, is er veel veranderd. Maar het taboe dat er rust op de hersenziekte dementie is er nog altijd." Collega en ervaringsdeskundige Mia Schrik werd voorlichter nadat haar schoonmoeder was overleden aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer. Als jurist kan zij veel vertellen over rechtsbescherming van zowel de mensen die aan dementie lijden als hun naasten.

"Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst vertellen we welke vormen van dementie, symptomen en stadia er zijn en hoe je er het beste mee om kan gaan" zegt Marloeke. "We geven praktische tips. Wat kun je doen als iemand 's nachts onrustig is? Hoe ga je om met gedragsveranderingen? Welke zaken moet je regelen? "

Dementie is in opmars. Vandaag de dag lijden 260.000 mensen in Nederland aan dementie. Mede door de vergrijzing neemt dit aantal snel toe. Alzheimer Nederland verwacht een piek van ruim 690.000 in het jaar 2040. Medewerkers van gemeentes, maar ook van vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden, kerkelijke groepen, hospices, woonzorgcentra en verpleeghuizen moeten weten welke specifieke behoeftes deze groeiende groep heeft.

"Een voorlichting op aanvraag kost slechts € 30" laat Mia weten. "Wij gaan er dan van uit dat de aanvrager zorgt voor een zaaltje, een beamer en koffie/thee. Gemiddeld komen zo'n 40 - 60 belangstellenden naar de bijeenkomsten, maar we geven net zo lief voorlichting aan kleinere groepen van 10 - 15 mensen. Dan kun je ervaringen uitwisselen. Mensen maken soms heftige zaken mee. Zo'n bijeenkomst is ideaal om even stoom af te blazen."

De dames zien graag dat er nieuwe voorlichters bij komen. Dat kunnen mensen zijn die hebben meegemaakt hoe het is om voor iemand met dementie te moeten zorgen. Of mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. "Vroeger was ik bang om voor groepen te moeten spreken" verklapt Marloeke. "Maar door het vaak te doen went het vanzelf." Alzheimer Nederland geeft korte cursussen om belangstellenden op te leiden tot voorlichter.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Mia Schrik, telefoon 0341- 844 708 en opwww.alzheimer-nederland.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment