ELBURG/'t HARDE - Het college van B & W heeft aan adviesbureau Arcadis opdracht gegeven om de riolering in de gehele gemeente opnieuw te berekenen. Waar mogelijk denkt Arcadis mee om tot oplossingen te komen om het water dat de woningen inloopt bij hevige regen tegen te gaan.

Voor 't Harde, waar de meeste overlast optreedt door hoogteverschillen en het afwezig zijn van vijvers en sloten, zal een extra twee dimensionale berekening worden uitgevoerd. Bij een tweedimensionale berekening wordt naast het functioneren van de riolering ook gekeken hoe het regenwater zich verplaatst als het niet meer in het riool past. De gehele omgeving wordt hiervoor in hoogte vastgelegd op 2 cm nauwkeurig met een zogeheten Mobil Laser Mapping. Met deze hoogte gegevens wordt van de straat een model gemaakt die in geavanceerde computerprogramma's mogelijke effecten berekent van zware regenbuien.

De bui van 24 april 2014 zal o.a. worden doorgerekend. 'Wij hebben door alle meldingen die binnen kwamen tijdens de bui en de terugkoppeling van brandweer en eigen personeel inzichtelijk waar de problemen zich voordeden' aldus wethouder Wessel. 'Daarom zal gebruik worden gemaakt van de radargegevens van de gevallen regenbui om het model te controleren. De praktijk wordt hiermee aan de theorie gekoppeld en andersom. Door aan het model te 'sleutelen' zal inzichtelijk worden of geconstrueerde aanpassingen ook voldoende resultaat hebben'.

Met het her berekenen van het basis rioleringsplan wordt invulling gegeven aan de vraag om inzichtelijk te maken of en hoe wateroverlast kan worden beperkt. Het onderzoek zal geruime tijd in beslag nemen en dit najaar worden uitgevoerd. De kosten van het onderzoek bedragen ca. € 75.000,--.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment