En opeens is het dan ook weer achter de rug, onze jongste is maandag weer gestart op de basisschool, de oudsten zijn deze week begonnen met college; de zomervakantie is afgelopen. Een vakantieperiode die zich (voor ons gezin) uitspreidde over bijna de gehele maanden juli en augustus, dit doordat de grens van de landelijke vakantiespreiding precies bij de IJssel ligt. De oudsten vallen onder regio noord, de jongste nog onder regio midden, een bekend gegeven bij veel ouders uit onze gemeente.

Lees meer >

2 reacties

Al weken voor de vakantie begint kruip ik achter de knieschotten op zolder om vast wat in mijn kampeeruitrusting te rommelen. Ik kan niet wachten tot ik de tent, die ik vorig jaar zo mooi droog en zorgvuldig heb opgeborgen, weer uit de zak mag trekken. Alleen al de geur!

Intussen heb ik ervaren dat alleen echte kampeerliefhebbers dit begrijpen.

Lees meer >

liesbeth

Sinds twaalf weken ben ik nu wethouder in Oldebroek met daarbij o.a de portefeuille jeugd. Ik heb mij hiervoor de laatste weken regelmatig de vraag gesteld, wat wil ik bereiken en hoe. Wat mij betreft gaan wij voor gezonde jongeren in Oldebroek die vertrouwen hebben in HUN toekomst.

Samen met vijf andere gemeenten zijn wij bezig de taken die op ons af komen via de decentralisatie jeugd op een adequate wijze vorm te geven. We realiseren ons dat het niet mogelijk is om alle ondersteuning voor jongeren binnen onze gemeente grenzen vorm te geven. Maar het belangrijkste kader voor de uitvoering blijft wel lokaal als het kan, (boven-)regionaal als het moet.

Lees meer >

Op donderdag 17 juli gingen we op vakantie naar Roemenië. Niet zo'n echt vakantieland maar we hadden dan ook een speciale bestemming, we waren uitgenodigd voor een bruiloft. Al enkele tientallen jaren hebben we contacten met mensen in Savadisla een klein plaatsje in Roemenië op de grens van Hongarije. Door een uitwisseling van het koor waar mijn vrouw bij zong zijn deze contacten ontstaan en uitgegroeid tot een echte vriendschap.

Lees meer >

De ChristenUnie heeft in de laatste raadsvergadering, bij het geven van een reactie op het door het college opgestelde concept zienswijze op het luchthavenbesluit en MER Lelystad airport, haar zorgen geuit over de gekozen routevariant B+. Recentelijk heeft 'De Alderstafel' een overleg groep onder leiding van voormalig minister en commissaris van de koningin van Groningen, dhr. Hans Alders, advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over de ontwikkeling van Lelystad airport. De Alderstafel is opgericht om in overleg met regionale en landelijke overheden, de luchtvaartsector en de bewoners tot een gedragen advies te komen. Ook de gemeente Oldebroek is via de Regio Noord-Veluwe en de provincie Gelderland vertegenwoordigd bij dit overleg.

Lees meer >

berend

Vanaf juni 2013 hebben vertegenwoordigers van de schoolbesturen in Oldebroek en de gemeente (ambtelijke vertegenwoordiging) gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van een lokale onderwijsvisie en een plan voor de onderwijshuisvesting. Dit is gebeurd in een gezamenlijk project met een onafhankelijke externe voorzitter. De projectgroep heeft een lokale onderwijsvisie en het plan voor de onderhuisvesting in een rapport aan de raad gepresenteerd. Afgelopen donderdag is de gemeenteraad akkoord gegaan met de onderwijsvisie.

Lees meer >

Donderdagavond is de raad akkoord gegaan met het plan "Souman/Spakman". Over enige maanden kunnen hier ruim 40 woningen worden gebouwd. Betaalbare woningen in het centrum van Wezep vinden we erg belangrijk. Toch is ABO niet tevreden over de gang van zaken. Dit plan heeft een zeer lange voorgeschiedenis. Veel project ontwikkelaars hebben in het verleden geprobeerd dit plan uit te voeren. Financieel was het niet haalbaar. Enige jaren geleden heeft een vorige wethouder een contract afgesloten met de huidige project ontwikkelaar. De gemeente ging voor bank spelen en leende veel geld uit. Vrij snel bleek dat er extra geld nodig was. Een ton bleek niet voldoende want later heeft de gemeente Oldebroek er nog eens honderdduizend euro erin gestoken. ABO was hier altijd tegen. De gemeente moet geen geld aan een privé ondernemer geven.

Lees meer >

1 reactie

In de vergadering van de commissie Samenleving is dinsdagavond gesproken over het beleid met betrekking tot Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Bij de start van het basisonderwijs kunnen achterstanden al erg groot zijn. De VVE richt zich op kinderen van 0 tot 6 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van dit beleid. Hiervoor ontvangt de gemeente een bekostiging van het rijk.

Lees meer >

Een wedstrijd begin ik niet zonder de wil om te winnen. Je start met ambitie en een doelgerichtetactiek. Begint getraind en fit aan de wedstrijd. Met een opstelling van spelers op de posities waar ze het best tot hun recht komen als team. Als kersvers aanvoerder van de PvdA in Oldebroek constateer ik tijdens de wedstrijd dat onze
ambitievolle spits dienstbaar op de bank zit te coachen. Terwijl de door de club aangestelde coach zich suf rent op de grasmat. Beiden gestart op een positie waar ze gretig en vol wederzijds vertrouwen hard samenwerken, maar waar de individuele krachten en energie niet tot hun recht komen. De conclusie is voor mij dan niet zo moeilijk. Tijd voor een functionele wissel.

Lees meer >

8 reacties

Na de verkiezingen in maart was het duidelijk dat ABO moest deelnemen aan de coalitie. De VVD kon de kiesdrempel niet halen en de PvdA verloor de helft van de zetels. Het CDA was uit de vorige coalitie met CU en SGP gestapt. Nu weer in de zelfde coalitie terugkeren zou niet logisch zijn. De combinatie CU, SGP samen met ABO bleef als meest logische optie over. Ook VVD en CDA en PvdA waren van mening dat ABO in de coalitie moest.

Lees meer >

1 reactie

Afgelopen woensdagavond werd in de gemeenteraad van Oldebroek gesproken over de kaderbrief als richting voor de komende begroting 2015. De raad kon hier het College nog aanwijzingen en opmerkingen meegeven voordat zij de begroting zouden maken. Wat echter bleek was dat eigenlijk alles was dichtgetimmerd en er van meedenken geen sprake kon zijn. De coalitiepartijen Christenunie, SGP en ABO (Algemeen Belang Oldebroek) waren hier duidelijk in.

Lees meer >

9 reacties

REGIO - Op zaterdag 14 juni is tijdens algemene ledenvergadering van CDA Gelderland Jan Jacob van Dijk gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015. Op dit moment is hij gedeputeerde voor het CDA in Gelderland. Jan Jacob is 49 jaar oud, gehuwd en drie kinderen. Voorzitter van CDA Gelderland, Peter Drenth, over deze voordracht: "Jan Jacob heeft de afgelopen vier jaar laten zien veel voor Gelderland en haar inwoners te kunnen betekenen. Ik ben blij dat hij dit ook de komende vier jaar voor het CDA wil doen."

Lees meer >

Voor de verkiezingen van de gemeenteraad is het altijd een dringen om aandacht van de politieke partijen. De strijd om de gunst van de kiezer, we doen daar zelf ook aan mee. Daarna is het ineens helemaal stil. Graag willen we (Engbert Jan Ruitenberg en Wim Boer) u deelgenoot maken van wat er daarna is gebeurd en wat er is bereikt.

Lees meer >

foto michiel

WEZEP - Afgelopen donderdagavond 5 juni is een ledenvergadering van de afdeling D66 Noord-Oost Veluwe (Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek) gehouden in Wezep. Tijdens de vergadering is ingestemd met een nieuw bezetting van het afdelingsbestuur. Jan Evert Drenth neemt de taken van Erik Kort over als penningmeester. Erik Kort moest na zijn benoeming als raadslid in de Hattemse gemeenteraad het bestuur verlaten, omdat deze 2 functies onverenigbaar zijn.

Lees meer >

WEZEP - Het bestuur van D66 Noord-Oost Veluwe heeft Michiel Scheffer, fractievoorzitter van de D66-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland, uitgenodigd om op 5 juni in 't Trefpunt te Wezep een presentatie te geven over de regionale ontwikkeling vanuit een bestuurlijk oogpunt. Deze presentatie zal volgen na een algemene ledenvergadering van de afdeling.

Een ieder is van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

Lees meer >

De Stentor publiceerde op 28 mei een artikel waarin mijn afscheidsrede aan de raad wordt geduid. In die duiding herken ik mij niet. Hoewel gebrek aan herkenning van duiding (en feiten) ook in twee voorgaande publicaties in de Stentor al het geval was, voel ik in dit geval de behoefte om publiekelijk te reageren.

Op mijn toespraak heb ik bijzonder veel positieve reacties gehad, zowel van mensen die aanwezig waren als die via internet hebben meegeluisterd. In die reacties was bewondering voor de verwoording van een rode lijn in de cultuur van Oldebroek, voor de metafoor van werken onder druk en verzoening, en voor de eigenheid die ik in mijn verhaal heb gelegd.

Kijk HIER voor foto's van de afscheidsreceptie

Lees meer >

4 reacties

liesbeth

OLDEBROEK - Op 27 mei a.s. hoop ik beëdigd te worden als wethouder in de gemeente Oldebroek. Sommigen van u kennen mij al, maar voor anderen ben ik misschien nog een volslagen vreemde. Graag deel ik daarom met u een aantal "weetjes" waardoor de afstand tussen u en mij al iets overbrugd wordt. Maar de komende tijd hoop ik ook persoonlijk met veel mensen kennis te maken en die kennis te benutten bij het uitvoeren van, zoals dat zo mooi heet, het ambt van wethouder.

Lees meer >

2 reacties

OLDEBROEK - De fractie en het bestuur van ABO heeft in overleg met vertegenwoordigers van SGP en CU besloten mevr. Lydia Groot voor te dragen als wethouder van de gemeente Oldebroek. De wethouder van ABO krijgt de portefeuille financiën en openbare ruimte en sport. Lydia Groot (55) was de afgelopen 8 jaar wethouder voor een lokale partij in de gemeente Stede Broec. Ze heeft hier veel bestuurlijke ervaring opgedaan vooral in het betrekken van de bevolking bij het besturen van een gemeente.

Lees meer >

7 reacties

Foto H  Westerbroek

OLDEBROEK - Vorige week is door bestuur en fractie van de SGP is besloten om de heer H. Westerbroek voor te dragen als wethouder van de gemeente Oldebroek. Naar verwachting zal dinsdag 13 mei 2014 de bestuursovereenkomst tussen ChristenUnie, ABO en SGP ondertekend worden. De wethouder van de SGP krijgt de portefeuille ruimtelijke ontwikkelingen (met onder andere ruimtelijke ordening beleid, economie, werkgelegenheid, bouwen) en de projecten aansluiting A28, windmolens, grondprojecten en grondbeleid.

Lees meer >

REGIO - Tijdens een recent bezoek van de FDP Regionalrat Düsseldorf aan de VVD Gelderland is mede op initiatief van VVD kandidaat voor het Europees Parlement Roel Boumans uitgebreid gesproken over de onzalige plannen van de Duitse overheid tol te gaan heffen voor Nederlandse personenauto's. De VVD Gelderland en de FDP maken zich ernstige zorgen over de effecten die de tolplannen kunnen hebben op de banen voor Nederlanders en Duitsers in de regio.

Lees meer >