liesbeth

OLDEBROEK - Op 27 mei a.s. hoop ik beëdigd te worden als wethouder in de gemeente Oldebroek. Sommigen van u kennen mij al, maar voor anderen ben ik misschien nog een volslagen vreemde. Graag deel ik daarom met u een aantal "weetjes" waardoor de afstand tussen u en mij al iets overbrugd wordt. Maar de komende tijd hoop ik ook persoonlijk met veel mensen kennis te maken en die kennis te benutten bij het uitvoeren van, zoals dat zo mooi heet, het ambt van wethouder.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

OLDEBROEK - De fractie en het bestuur van ABO heeft in overleg met vertegenwoordigers van SGP en CU besloten mevr. Lydia Groot voor te dragen als wethouder van de gemeente Oldebroek. De wethouder van ABO krijgt de portefeuille financiën en openbare ruimte en sport. Lydia Groot (55) was de afgelopen 8 jaar wethouder voor een lokale partij in de gemeente Stede Broec. Ze heeft hier veel bestuurlijke ervaring opgedaan vooral in het betrekken van de bevolking bij het besturen van een gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (7 Reacties)

Foto H  Westerbroek

OLDEBROEK - Vorige week is door bestuur en fractie van de SGP is besloten om de heer H. Westerbroek voor te dragen als wethouder van de gemeente Oldebroek. Naar verwachting zal dinsdag 13 mei 2014 de bestuursovereenkomst tussen ChristenUnie, ABO en SGP ondertekend worden. De wethouder van de SGP krijgt de portefeuille ruimtelijke ontwikkelingen (met onder andere ruimtelijke ordening beleid, economie, werkgelegenheid, bouwen) en de projecten aansluiting A28, windmolens, grondprojecten en grondbeleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Tijdens een recent bezoek van de FDP Regionalrat Düsseldorf aan de VVD Gelderland is mede op initiatief van VVD kandidaat voor het Europees Parlement Roel Boumans uitgebreid gesproken over de onzalige plannen van de Duitse overheid tol te gaan heffen voor Nederlandse personenauto's. De VVD Gelderland en de FDP maken zich ernstige zorgen over de effecten die de tolplannen kunnen hebben op de banen voor Nederlanders en Duitsers in de regio.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De bestuursovereenkomst tussen ChristenUnie, ABO en SGP is nagenoeg afgerond. Naar verwachting zal de ondertekening hiervan op dinsdag 13 mei 2014 plaatsvinden. De portefeuille die door de wethouder van de ChristenUnie zal worden ingevuld bevat het Sociaal Domein (de drie decentralisatie dossiers) en Maatschappelijke Ontwikkelingen zoals onderwijs, volksgezondheid, sport en cultuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Hoewel er nog geen coalitieakkoord is,wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan het zoeken naar wethouders. Ook de ABO is begonnen met het opstarten van een sollicitatieprocedure. Saillant detail daarbij is dat de beoogde coalitiepartners, de ChristenUnie en de SGP, zitting mogen nemen in de sollicitaitieprocedure en zelfs een mogelijk veto mogen uitspreken. Daar waar naar verwachting de ChristenUnie en de SGP ervoor kiezen om een wethouder aan te stellen uit hun eigen achterban, kiest de ABO voor een bredere optie. Zoals de zaken er nu voor staan moet de Gemeente Oldebroek bij de raadsvergadering van 27 mei beschikken over een nieuw college van drie wethouders.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)