SGPlogoNIEUW Oldebroek 3

De gemeenteraad van Oldebroek heeft donderdag 18 april tijdens de raadsvergadering besloten over een aanvullend krediet voor de actualisatie renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis. Wat betreft dit onderwerp was er in de commissie al het nodige over gezegd. Het bleek dat gevoelens nogal een rol speelden in de discussie. Herhaaldelijk werd aangegeven dat inwoners het onbegrijpelijk vinden dat er zoveel geïnvesteerd wordt. Als SGP begrijpen wij deze opmerkingen en gevoelens. Wel is de SGP van mening dat noodzakelijke investeringen gedaan moeten worden, bij goede argumenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Een afvaardiging van fractie en bestuur van het CDA heeft woensdag 17 april een bezoek gebracht aan de Huiskamer in Wezep. Zij werden daar ontvangen en bijgepraat door de initiatiefnemers Liesbeth Smit en Hetty Schoonhoven. De Huiskamer is gevestigd in de voormalige bibliotheek van Wezep en wordt gezien als een inloophuis. Opgericht door de burger en voor de burger. Er worden activiteiten georganiseerd, mensen kunnen elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee, maar ook zelf activiteiten starten. Zo is er een handwerkcafé, een repaircafé, een weggeefwinkel, een creaclub en een kunstlokaal. Er kan gebiljart worden en koersbal worden gespeeld. Jongeren kunnen er chillen en internetten. Statushouders komen hier voor de “Samen in gesprek groep”. Kortom een bruisende plaats voor jong en oud, die volledig door vrijwilligers wordt gerund. Wekelijks komen er wel 100 – 150 bezoekers voor de diverse activiteiten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen 18 april was de gemeenteraad wederom aan zet. Deze avond moesten 2 besluiten genomen worden. Middels dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO van deze besluiten vond.

Doorontwikkeling complex Erica Terpstrahal en verplaatsen korfbalvereniging Rood-Wit

Tijdens de commissievergadering heeft ABO aangegeven dat we verplicht zijn om snel met duidelijkheid te komen aan Rood-Wit, de postduivenvereniging, alle anderen verenigingen en betrokkenen die gebruik willen maken van de ET-hal, omwonenden rondom de ET-hal én de omwonenden van de Brink. We zijn daarom ook opgelucht dat dit proces inmiddels positief is afgerond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de raadsvergadering van donderdag 18 april is besloten dat korfbalvereniging Rood-Wit kan verhuizen naar de Erica Terpstra-hal en daarbij kunstgras krijgt. De fractie van de ChristenUnie is blij dat het college en ambtenaren – na de impasse van 31 januari - veel energie gestoken heeft om zo spoedig mogelijk tot een meer overzichtelijk en beter uitgewerkt voorstel te komen. Zo is een onderwerp afgesloten wat al zo lang voortsleept en wat voor menigeen veel geduld heeft gevraagd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

korf1

Tijdens de raadsvergadering van 18 april besprak de gemeenteraad van Oldebroek wederom een voorstel over verhuizing van korfbalvereniging Rood Wit vanaf De brink naar de Erica Terpstrahal. In 2017 besloot de raad dat ook al eens, echter gebeurde dat niet. Begin 2019 kwam er een nieuw voorstel en viel de verhuizing plots veel duurder uit. De raad was not amused en gaf het dossier terug aan het college van B&W met de opdracht de plannen nog eens flink door te lichten. Dat is gelukt en Rood wit kan nu verhuizen en de ET Hal krijgt nu een beheerder voor breder gebruik van de sporthal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPJ

ELBURG - De lokale commissie van SGP-jongeren in Elburg/Oldebroek organiseert vrijdagavond 3 mei een politieke debatavond over “de toekomst van de Europese Unie”. Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP in de Tweede Kamer en woordvoerder EU, zal het debat aangaan. Ook zal er een spreker namens Volt deelnemen aan het debat. Volt is een in 2017 opgerichte pro-EU partij die voor het eerst meedoet aan de Europese Verkiezingen op 23 mei a.s. De centrale vraag tijdens het debat zal zijn: “Hoe ziet de toekomst van de Europese Unie eruit?”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Gedeputeerde Bea Schouten heeft besloten haar functie als gedeputeerde neer te leggen. Sinds september vorig jaar is haar man ernstig ziek. Gezien de sombere vooruitzichten heeft zij besloten om meer tijd te willen vrij maken om bij haar man en gezin te kunnen zijn. Schouten is sinds 2015 gedeputeerde voor het CDA en heeft in portefeuille gebiedsopgaven, milieubeleid en leefbaarheid, recreatie en toerisme. Schouten: “Deze keuze valt mij zeer zwaar. De baan van gedeputeerde is een baan waar je je vol voor in moet kunnen zetten. Ik wil nu meer tijd met mijn man doorbrengen en dat past niet bij deze baan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie

ARNHEM - In het eerste overleg van de Gelderse lijsttrekkers konden de winnaars, Forum voor Democratie, GroenLinks en 50PLUS, rekenen op veelvuldige felicitaties van de andere partijen. In ditzelfde overleg stelde Jan Markink, (lijsttrekker VVD) voor om Mark Boumans als informateur aan te wijzen. Boumans heeft ervaring als burgemeester, Statenlid, raadslid en gedeputeerde. Ook is hij voorzitter Achterhoek Board en heeft hij ervaring in het voorzitten van een pluriform college. De andere lijstrekkers gingen akkoord met dit voorstel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgp oldebroek logo

WEZEP  - Op dinsdag 2 april houdt SGP Oldebroek haar Algemene Ledenvergadering. Na de pauze van de ledenvergadering gaat u met elkaar in gesprek over jeugdzorg in de gemeente Oldebroek. Iedereen is hierbij welkom en het thema zal zijn ‘’Jeugd en mijn gedrag?’’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Als fractie van de ChristenUnie Oldebroek hebben we gezamenlijk met de ChristenUnie fractie van Elburg vragen ingediend bij het college van B&W over nieuwe omgevingsvergunning voor Walibi Holland. In deze nieuwe omgevingsvergunning komt er meer ruimte voor grote evenementen zoals Lowlands en Defqon. We maken ons zorgen om de geluidsoverlast die deze festivals met zich meebrengen. Uit de beantwoording van het college blijkt dat de gemeente Oldebroek samen met Nunspeet en Elburg een zienswijze heeft ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning. Uit deze zienswijze blijkt dat er in de omgevingsvergunning die de gemeente Dronten wil verlenen aan Walibi te weinig aandacht is voor de klachten die er vanuit onze gemeente komen over met name het festival Defqon.  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

Waterschap 2019

LIJST 7: Ton Heddema (Wezep) en Beerd van Loo (Oldebroek) voor Lokaal Waterbeheer op kieslijst

Via de partij Lokaal Waterbeheer (lijst 7) hebben bijna alle lokale partijen in het werkgebied van waterschap Vallei & Veluwe de krachten gebundeld. Op de kandidatenlijst voor de komende waterschapsverkiezingen van 20 maart zijn de meeste gemeenten in het waterschapsgebied vertegenwoordigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Op dit moment is de gemeente Oldebroek bezig met het bestrijden van permanente bewoning bij o.a. park IJsselheide in Hattemerbroek. De ABO fractie begrijpt de noodzaak om permanente bewoning op recreatieparken tegen te gaan, maar maakt zich óók zorgen over de wijze waarop dit momenteel wordt aangepakt. Verontruste bewoners hebben zich bij ons gemeld, aangezien ze geconfronteerd worden met dwangsommen oplopend tot tienduizenden euro’s. Bewoners die vanwege financiële, of andere beperkingen zich genoodzaakt voelen of zijn om zich te huisvesten op het park.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

OLDEBROEK - Eind vorig is op initiatief van ABO een motie raadsbreed aangenomen om de jeugd meer bij de politiek te betrekken. ' We zijn dan ook tevreden dat het college de jeugd net zo belangrijk vindt als ons en hier proactief mee aan het werk is gegaan. Pak deze mooie kans en geef je mening, ideeën en benoem alles wat jij vindt dat beter kan in onze gemeente. Want ook de jeugd verdient een gemeente waar ze trots op zijn,' zegt de ABO.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Veel mensen hebben geen idee wat de provincie voor ons doet. Op 20 maart gaan we stemmen  voor de provinciale staten en indirect voor de eerste kamer. Samen met Harold Zoet, acht jaar lang actief geweest in de staten van de provincie Gelderland voor het CDA, zijn we door onze gemeente gereden naar plekken die mooi laten zien wat de invloed van de provincie daar op is.

Schrijf reactie (0 Reacties)

lia

WEZEP Wezepse Lia van Dijk staat op nummer drie van de Partij voor de Dieren-kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen. Zij wil zich inzetten voor een duurzame toekomst en de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier in Gelderland. Daarin passen wat haar betreft geen megastallen, verstikking van de natuur en uitbreiding van asfalt en vliegverkeer. Maar wel ruimte voor natuur, besparing en duurzame opwekking van energie, goed openbaar vervoer en diervriendelijke, regionale, biologische landbouw met meer biodiversiteit en minder gif.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pro

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. In verband met de komende verkiezingen op 20 maart heeft ProDemos een aantal handige filmpjes op Youtube gezet Waarom zou je stemmen? Hoeveel mensen zitten er in de Provinciale Staten? Dat verschilt per provincie.  Bekijk de handige playlist van Prodemus op Youtube. Dan weet je waarom, waartoe, hoe, waarvoor, en waarmee je kunt stemmen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgp

Op 20 maart 2019 kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. In het kader van deze verkiezingen gaat presentator Bert Michelsen in Rondje Politiek op Loco FM in gesprek met lokale kandidaten die op de lijst staan.

Woensdag 6 maart is tussen 18:00 en 19:00 uur van de SGP Oldebroek Erik Doornwaard te gast en hij wordt vergezeld door Bennie Wijnne van de SGP Gelderland.

Voor vragen kunt u tijdens het programma bellen naar de studio via 038 376 96 97.

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 8644

PvdA/Burgerpartij Oldebroek was maandag 4 maart aanwezig in de Huiskamer van Wezep om toe te horen bij hetgeen omwonenden en ondernemers ervaren aan overlast op en rond het Meidoornplein in Wezep. Men ging het gesprek aan met burgemeester Snijder-Hazelhoff en wethouder Vos van gemeente Oldebroek. De burgemeester deed navraag naar wat bewoners en ondernemers concreet ervaren als overlast. De een noemde lawaai tot diep in de nacht, de andere het zwerfvuil, weer een ander voelt zich onveilig door grote groepen jongeren die op het Meidoornplein chillen. Ook overlast van fietsers en scooters die door het winkelcentrum rijden en de verloedering door graffiti werden bijvoorbeeld gemeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)