Harold Zoet Foto Omroep Gelderland

- door Gerwin Peelen -

ARNHEM - De fractievoorzitter van het CDA in Gelderland, Harold Zoet, staat niet op de lijst voor de volgende verkiezingen. Hij heeft zich teruggetrokken omdat hij vindt dat afspraken binnen de partij niet worden nagekomen. Op de kandidatenlijst voor de verkiezingen staat Gerhard Bos als lijsttrekker. Op twee en drie staan de huidige gedeputeerden Bea Schouten en Peter Drenth. En daar wringt de schoen.

Peter Drenth werd in mei aangesteld als gedeputeerde. Volgens Zoet is duidelijk afgesproken dat Drenth zich na de verkiezingen zou terugtrekken. 'Dat hebben we ook overal gecommuniceerd, dit staat overigens los van de persoon,' vertelt Zoet aan Omroep Gelderland

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66 oldebroek

Het is binnenkort, naar alle verwachting, mogelijk om een burgemeester te laten kiezen door de bewoners van de gemeente. De gemeente Oldebroek zit momenteel met een waarnemend burgemeester en zit in de procedure om een nieuwe burgemeester te zoeken. D66 ziet met lede ogen aan dat de inwoners niet betrokken worden in de besluitvorming. Pierre Wimmers, van D66 Oldebroek, is kraakhelder: “Laat de bevolking van Oldebroek haar eigen burgemeester kiezen!” De huidige procedures zijn totaal ondoorzichtig. Een burgemeester heeft daarnaast geen bewijs van draagvlak onder de inwoners wanneer er opgetreden dient te worden voor een ‘algemeen belang’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

In ons verkiezingsprogramma staat dat ‘’de SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. We willen omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij moeten vanuit Bijbelse naastenliefde, zorg en ondersteuning of zelfs bescherming ontvangen.’’

Voor al de grote zorgtaken van de gemeente (die vroeger nog bij de landelijke overheid lagen), moet een beleidsplan worden vastgesteld. In dat document staat in grote lijnen hoe de gemeente goede zorg wil geven aan haar inwoners de komende jaren!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen donderdag was de gemeenteraad weer aanzet. Een belangrijk avond met o.a. de begroting 2019. Met dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO over de besluiten vond.

  1. Vaststelling beleidsplan sociaal domein 2019-2022

Anita Klein Gansei nam het woord namens de ABO, maar kon hier tevens erg kort en krachtig over zijn. Het thema was uitvoerig besproken tijdens de commissie samenleving, waarbij ABO positief heeft gereageerd. Het beleidsplan is samen met inwoners van Oldebroek opgesteld, iets wat ABO van harte ondersteunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Al het asbest dat momenteel van de Gelderse daken wordt gehaald wordt opgeslagen. Het CDA pleit voor onderzoek naar technieken om het asbest af te breken. Na 2024 geldt er in Gelderland een verbod op asbesthoudende daken. Statenlid Daisy Vliegenthart: ‘Nu wordt alles in verpakte plastic zaken opgeslagen op 4 Gelderse stortplaatsen. Maar dat opslaan is de minst wenselijke vorm van afvalbeheer. We willen toekomstige generaties niet opzadelen met stapels asbest. Waarom investeren we niet in technieken die asbest daadwerkelijk afbreken?’ Het CDA wil extra inzet op het ontwikkelen van nieuwe innovaties en onderzoek naar bestaande technieken om asbesthoudend afval te verwerken tot herbruikbaar bouwmateriaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

motie laagvliegen

REGIO - Provinciale Staten heeft vandaag in grote meerderheid een motie van GroenLinks aangenomen waarmee het krachtig uitspreekt dat laagvliegen boven Gelderland onacceptabel is. Lelystad Airport kan niet open voordat de laagvliegroutes van tafel zijn. 

Statenlid Anne Wieggers: "Laagvliegen is voor ons onacceptabel en staat haaks op alle maatregelen die we aan de grond nemen om onze inwoners en onze natuur te beschermen".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

ABO maakt zich zorgen over de vrachtwagens die moeten laden en lossen aan de Wolthuisweg bij de Boni supermarkt in Wezep. De vrachtwagens zijn genoodzaakt om (gedeeltelijk) op de openbare weg te staan, waarbij de doorgang voor ander verkeer ernstig belemmerd wordt. De belemmering zit in een onoverzichtelijke bocht waarbij het verkeer niet goed kan zien wat er aan de andere kant aankomt. Recent is geconstateerd dat er een ongeluk is gebeurd waarbij schoolgaande kinderen betrokken zijn. Dit heeft een enorme emotionele impact op deze kinderen en ouders.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Standpunten:

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat: ‘Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen’. In ons bestuursovereenkomst staat op blz. 7: ‘Elk kind gunnen wij de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten die te maken hebben met onderwijs, cultuur of sport’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGP Oldebroek logo

Jarenlang is er gediscussieerd over gemeentelijke steun aan het muziekonderwijs. De begrotingsvergadering van 8 november 2018 leek het moment van de waarheid, waarop er definitief duidelijkheid zou komen op de vraag wat de structurele rol van de gemeente in de toekomst hierin zou worden. Als SGP Oldebroek willen we helder maken wat onze inzet was en wat de uitkomsten zijn voor het muziekonderwijs.

De situatie

Tot het jaar 2012 kreeg het muziekonderwijs jaarlijks 100.000 euro van de gemeente Oldebroek. In dat jaar heeft de gemeente, vanwege haar financiële situatie, moeten snijden in haar uitgaven. Er is toen besloten de gemeentelijke steun te stoppen. Later, in 2014, heeft de gemeente besloten een aflopende subsidie te geven voor het muziekonderwijs, tot en met het jaar 2018. Dit betekent dat er door deze regeling in 2019 geen structurele financiële middelen meer zijn vanuit de gemeente voor het muziekonderwijs.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

cdag

De gemeenteraad heeft in de laatste raadsvergadering een voorstel aangenomen waarin het college de opdracht heeft gekregen om een integrale afweging te maken over de inzet van middelen tussen sport en cultuur met als vertrekpunt het huidige financiële kader. Schoorvoetend zijn we als CDA akkoord gegaan. Liever hadden we gehad, dat ons voorstel om subsidie te verstrekken aan het muziekonderwijs over was genomen. Muziekonderwijs is essentieel in de ontwikkeling van kinderen. Als CDA willen we kinderen uit de gemeente de mogelijkheid geven om een instrument te leren spelen en geld moet daarbij geen belemmering zijn. Alle omliggende gemeenten geven overigens wel subsidie voor muzieklessen. Nu weer een gemiste kans!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kinderen van minder draagkrachtige ouders de dupe?

Jarenlang heb ik mij ingezet om muziekonderwijs te behouden voor het dorp Oldebroek en voor de gehele gemeente. Vele gesprekken met wethouders, ambtenaren, fractie, inspreken in commissies en noem maar op. Want muziekonderwijs kan niet gratis. Als er geen bijdrage van de overheid is dan wordt het onbetaalbaar. Dat is nu eenmaal het lot van cultuuraanbod. Omdat ik mij jarenlang heb ingezet vind ik het gerechtvaardigd om in deze ingezonden brief man en paard te noemen. Een deel van de politiek zal zich aangevallen voelen en verwijzen naar mijn politieke verleden alsof ik politieke bedoelingen zou hebben. Het zij zo. Voor mijzelf weet ik dat dat geen enkele rol speelt.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

roodwit 2

De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van 8 november 2018 vragen gesteld aan het college over de vertragingen van de verhuizing van Korfbalvereniging Rood-Wit naar de ET-hal (incl. de in gebruik name van het kunstgrasveld). Aanleiding voor de vraag is een brief van Rood-Wit aan de gemeenteraad (d.d. 31 oktober 2018). Het bestuur van Rood-Wit constateert in de brief dat er nog geen concrete stappen zijn gezet in de totale verhuizing van de vereniging naar de ET hal en vraagt zich af of de herziene deadline van 1 april 2019 nu wel haalbaar wordt. Men voelt zich aan het lijntje gehouden en het vertrouwen in een goede afloop neemt snel af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8415

OOSTERWOLDE - Op vrijdagmiddag 2 november brachten ChristenUnie Elburg en ChristenUnie Oldebroek een bezoek aan geitenhouderij De Koemkolk in Oosterwolde. Vanuit de zorg voor de schepping staan onderwerpen als landbouw, veeteelt en natuur bij de ChristenUnie hoog op de agenda. De vrijdag voorafgaand aan ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ was dan ook een mooie gelegenheid om een bezoek te brengen aan deze ondernemer.

Het bedrijf is van Teunis Bultman uit Doornspijk en zijn compagnon Marco van Beek. Het vrolijke gemekker begint al wanneer je de deur van de stal aan de Koemkolkweg in Oosterwolde opent. De agrariër uit Doornspijk besloot zijn bedrijf het afgelopen jaar in Oosterwolde te vestigen. Op De Koemkolk lopen nu zo’n 1200 geiten. Per jaar levert elke geit ongeveer 1400 kilo melk op. De Doornspijker heeft naast zijn geitenhouderij een adviesbureau. “Ik ben een ondernemer en niet puur alleen boer. Het runnen van de boerderij en mijn adviesbureau, gericht op de veehouderij, is voor mij een perfecte combinatie.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66 oldebroek

Burgers van Oldebroek zijn volgend jaar veruit het meeste geld kwijt aan gemeentelijke belastingen in de regio. De tijd dat de gemeente Oldebroek zuinig omging met de centen van haar inwoners ligt al enige tijd achter ons. Dit blijkt uit de recent gepresenteerde begroting 2019 van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Wat is een burgerinitiatief?

U bepaalt waarover de raad praat. De gemeente biedt ons dit recht door middel van een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief is een verzoek  om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Het voorstel moet ondertekend worden door minimaal 25 inwoners van de gemeente Oldebroek die ouder zijn dan 16 jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Er is veel vraag naar woningen ook in gemeente Oldebroek, de prijzen rijzen mede hierdoor de pan uit. De fractie van de ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente meer nieuwbouw zoveel mogelijk faciliteert en stimuleert. Meer nieuwe (betaalbare) woningen is goed voor jonge inwoners die een woning zoeken en graag in onze gemeente willen blijven wonen. Misschien nog wel belangrijker is nieuwbouw voor de doorstroming, er is nl. veel scheefwoning (mensen met een relatief te hoog inkomen in goedkope sociale huurwoning) in onze gemeente. Afgelopen week hebben we daar over gesproken in de commissievergadering van Ruimte & Leefomgeving. We hebben gesproken over de te maken prestatieafspraken met de woningcorporaties. De belangrijkste punten die we als fractie van de Christenunie ingebracht hebben zijn:

  • Meer aandacht voor  verduurzaming van de woningen.
  • Actief beleid om probleem van scheefwonen op te lossen.
  • Meer nieuwbouw en vooral sociale woningbouw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De Gelderse fractie van de ChristenUnie wil snel duidelijkheid en een goede oplossing voor de inwoners van Gelderland omtrent Lelystad Airport. De fractie pleit al lang voor een herindeling van het luchtruim voordat Lelystad Airport open kan gaan.

Het college van Gedeputeerde Staten stuurde vorige een bezorgde brief naar minister van Nieuwenhoven waarin ze ook aangeeft dat de onduidelijkheid rond Lelystad nu lang genoeg heeft geduurd. Volgens de ChristenUnie is dit een stap in de goede richting. “Laagvliegen over de Veluwe is een bizarre oplossing voor een toch al zo’n onnavolgbaar bestuurlijk proces. De routes worden te pas en te onpas gewijzigd” zegt ChristenUnie lijsttrekker Dirk Vreugdenhil.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66 oldebroek

De week van de duurzaamheid is net afgelopen. D66 Oldebroek stond daarbij stil en vraagt zich af hoe de toekomst van onze mooie gemeente er uit ziet. De nieuwe raad en het nieuwe college zijn inmiddels echt wel uit de startblokken vertrokken. Het duurzame beleid zou nu wel tot ons moeten komen. Zo zou je althans denken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

De Statenfractie van het CDA in Gelderland is blij met het bericht van Gedeputeerde Staten over Lelystad Airport. Het Gelders college van GS wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn. Het CDA stelde zich eerder al op het standpunt dat eerst aan alle voorwaarden moet worden voldaan zodat de overlast voor de inwoners van Gelderland geminimaliseerd wordt. En dat pas daarna sprake kon zijn van opening van Lelystad Airport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Nieuwe aansluiting A28

De raadsvergadering van 27 september was een belangrijke in de geschiedenis van het bedrijventerrein H2O! In deze vergadering is zowel het nieuwe bestemmingsplan voor H20 alsmede het bestemminsplan voor de nieuwe aansluiting op de A28 goedgekeurd.  In 2013 is het vernieuwd perspectief vastgesteld voor het bedrijvenpark H2O, een vernieuwde visie en koers met een herprofilering naar een regionaal bedrijvenpark, hiervoor was ook een nieuw bestemmingsplan nodig. Onderdeel van het vernieuwd perspectief is een goede ontsluiting van het bedrijventerrein. Na het doen van een variantenstudie heeft de gemeenteraad in 2014 gekozen voor een nieuwe op- en afrit op de A28 nabij de Voskuilerdijk. Met deze gekozen variant is er voor een optimale ontsluiting van het bedrijventerrein gekozen en een ontlasting van de verkeersdruk op de doorgaande route door de kern van Wezep. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)