cda

REGIO - Vandaag is in Arnhem het coalitieprogramma van VVD, CDA, D66 en PvdA gepresenteerd aan de Commissaris van de Koning. Vervolgens maakten de partijen ook de namen bekend van hun kandidaat-gedeputeerden voor de komende jaren.

Harold Zoet, fractievoorzitter van het CDA Gelderland, maakte de namen van de kandidaat-gedeputeerden voor het CDA bekend: Jan Jacob van Dijk en Bea Schouten. “Trots kan ik u melden dat Jan Jacob van Dijk en Bea Schouten door onze fractie als CDA-kandidaat-gedeputeerden voor Gelderland zijn gekozen. Met deze twee hebben wij er alle vertrouwen in dat Gelderland de komende vier jaar goed bestuurd wordt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De Commissie Samenleving heeft in de afgelopen vergadering gesproken over de verordening met betrekking tot het leerlingenvervoer. In 2013 heeft de gemeenteraad de huidige verordening vastgesteld maar intussen is het Passend Onderwijs ingegaan. Door deze verandering zijn de scholen verantwoordelijk voor het aanbieden van een goede onderwijsplek voor ieder kind. Daardoor is de huidige verordening niet meer voldoende en moet worden aangepast.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het Oldebroekse CDA heeft verbaasd gereageerd op signalen vanuit de samenleving omtrent kosten die verenigingen kwijt zijn aan het organiseren van evenementen. In schriftelijke vragen aan het college wordt opheldering gevraagd over deze kwestie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D66 Oldebroek ziet als het gaat om het politieke debat over bestuurlijke fusies graag een optie toegevoegd. Een herindeling in de Noord-Veluwe die zes gemeentes terugbrengt tot twee gemeentes. Gemeente Hattem bestaande uit de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en de kern Wezep en Hattemerbroek zou wenselijk zijn. Daarnaast een nieuwe gemeente Randmeren bestaande uit een combinatie van de gemeenten Elburg, Nunspeet en de resterende kernen van Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zet de lokaal politicus zich nog wel in voor de bevolking? Worden we als raadslid tijdens het spel meer onderdeel van dat spelletje dan volksvertegenwoordiger? Vragen die me bezig houden als ik in de spiegel kijk. Als raadslid voel ik me onderdeel van een systeem. De democratie. Bij die rol hoort een houding. Je mag je vreselijk druk maken en op het scherpst van de snede debatteren. Het moet echter nooit persoonlijk worden. Hoe ver je ook uit elkaar staat, ná het debat moet je elkaar de hand kunnen schudden. Want persoonlijke sfeertjes staan open houding en samenwerking in de weg. Als je bozig of wraakzuchtig rond hobbelt in de politiek bereik je niets meer. Dan zit al je energie in de sfeer en niet meer in de inhoud. Als de meerderheid iets anders besluit dan hetgeen waar jij in het debat op hebt ingezet moet je kunnen incasseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De ChristenUnie staat voor een sterke samenwerking tussen gemeenten. Oldebroek heeft te maken met belangen en vraagstukken die vragen om een breed kennisniveau en brede aanpak. Vanuit een nuchtere en realistische kijk op samenwerking tussen gemeenten moeten we vraagstukken aanpakken waarvoor op het gebied van kwaliteit, dienstverlening en financiën een grotere schaal noodzakelijk is. Wat goed is voor de burger dient daarbij leidend uitgangspunt te zijn, evenals behoud van de identiteit van onze woonkernen, en voldoende democratische invloed.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de raadsvergadering van vorige week is het ‘Revitaliseringsplan Winkelcentrum Meidoornplein Wezep’ unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Oldebroek.

Al jarenlang zijn er plannen gemaakt om het winkelcentrum in Wezep een opknapbeurt te geven. De plannen die er waren om het plein te herstructureren met een hele nieuwe inrichting en toevoeging van winkeloppervlak, konden door de economische crisis en het failliet van de ontwikkelaar niet doorgaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De VVD, CDA, D66 en de PvdA gaan samen het nieuwe coalitieakkoord voor de provincie Gelderland schrijven. Dat hebben de formateurs Jan Markink (VVD) en Jan Jacob van Dijk (CDA) vandaag bekend gemaakt. De formateurs hebben gesprekken gevoerd met SP, PvdA en D66. Dat was in lijn met het advies van de informateurs om twee varianten nader te verkennen: VVD, CDA en D66 met ofwel de SP ofwel de PvdA.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de raadsvergadering van 26 maart is in de gemeenteraad van Oldebroek gesproken over de versterking van de bestuurskracht via intergemeentelijke en regionale samenwerking. Dit naar aanleiding van de afspraak in de bestuursovereenkomst en het rapport ‘Sterk bestuur’. Het college vroeg de raad richtinggevende uitspraken te doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De informateurs Marianne Schuurmans en Geert Jansen benoemen in hun advies aan de opdrachtgevers twee mogelijke coalities. Ofwel een combinatie van VVD, CDA, D66 en SP, of doorgaan op de oude voet met de combinatie VVD, CDA, D66 en PvdA. In hun advies hebben zij rekening gehouden met zowel een ruime steun in zetelaantal in Provinciale Staten, de uitslag van de verkiezingen als de Gelderse bestuursstijl. Het is nu aan VVD (Jan Markink) en CDA (Jan Jacob van Dijk) om dit advies verder uit te werken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de raadsvergadering van 26 maart jongstleden vraagt het college de raad richtinggevende uitspraken te doen over het toekomstperspectief H2O en over verkenning van een alternatieve route. De VVD wijst erop dat de timing en het naar buiten brengen van dit voorstel geen schoonheidsprijs verdiend. Het college verwijst naar het rapport Sterk Bestuur. Hierin staat een aantal aanbevelingen die aandacht behoeven. Zoals bijvoorbeeld de aanbeveling dat Hattem samenwerking met Zwolle moet zoeken, en Heerde naar Epe of Stedendriehoek. Of dat Oldebroek sterker kan worden door samenwerking met Elburg te zoeken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op Loco FM. Op woensdag 1 april zijn raadsleden van ABO en PVDA te gast in de studio. Met hen worden door Bert Michelsen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken. Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas over drie jaar, maar D66 Oldebroek wil graag het gegeven signaal van de kiezer tijdens de Provinciale Staten verkiezingen ook lokaal beantwoorden. Een groepje leden in de gemeente Oldebroek is begonnen met het ontwikkelen van een sociaal liberaal (verkiezings)programma. De uitslag van vorige week laat zien dat er een goede kans is op op een lokale zetel, Maar ook dat daar nog het nodige werk voor moet verzet worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Deze week was het de Week van de Zorg. Daarom koos de fractie van de ChristenUnie ervoor om een bezoek te brengen aan de nieuwste locatie van zorgverlener Viattence, locatie Veldheem. Fractieleden Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Hans het Lam ontmoetten daar Liesbeth den Ouden, teamleider Viattence voor de locatie Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Jan Markink heeft als lijsttrekker van de grootste politieke partij in de nieuwe Gelderse Staten, de VVD, alle lijsttrekkers uitgenodigd voor een eerste openbare bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op woensdag 25 maart om 9.00 uur in de Wijsmanzaal van het Huis der Provincie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Voor de SGP is de voorlopige uitslag van de verkiezingen positief. In overeenstemming met de landelijke trend heeft de SGP ook in de gemeente Oldebroek winst geboekt. In totaal kreeg de SGP 1793 stemmen. Ondanks de lagere opkomst zijn dat 148 stemmen meer ten opzichte van de Provinciale Statenverkiezing in 2011. Hiermee boekte de SGP absoluut de meeste stemmenwinst in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bedankt

REGIO - Het afdelingsbestuur van D66 in Noord-Oost Veluwe wil graag de kiezers bedanken voor het gegeven vertrouwen. In alle vier gemeentes die onder onze afdeling vallen is sterk gescoord, nog sterker dan de landelijke trend was. Daarnaast feliciteren wij graag Michiel Scheffer en zijn fractie met de behaalde winst.

Partijvoorzitter, Edith Erkelens: “De uitslag geeft ook aan dat de sociaal liberale wind ook in Noord-Oost Veluwe terrein begint te winnen. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat onze raads- en commissieleden deze wind goed in de zeilen weten te krijgen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - D66 Gelderland toont zich verheugd met het behaalde resultaat tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. “Dit is een bevestiging dat de inwoners van Gelderland samen met onze partij vooruit willen”, aldus Michiel Scheffer, fractievoorzitter van D66 Gelderland. Met 7 gekozen statenleden gaat D66 Gelderland zich de aankomende 4 jaar inzetten voor meer banen, minder lasten en beter onderwijs. Namens D66 nemen de volgende personen plaats in de Provinciale Staten: Michiel Scheffer, Fleur van der Schaik, Rita Braam-van Valkengoed, Lucia van Milaan, Rigo Heldoorn, Céline Blom en Stan Hellegers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 OLDEBROEK - Op woensdag 18 maart kon u uw stem uitbrengen voor de Provinciale Staten van Gelderland. De opkomst in de gemeente Oldebroek was 50,02%. In 2011 bracht 58,71% van de stemgerechtigden in de gemeente Oldebroek zijn stem uit. Het was voor het eerst dat de verkiezingen voor het Waterschap door de gemeente georganiseerd werden. Op vrijdag 20 maart om 10.00 uur zal het hoofd stembureau in Arnhem (kieskring 1) de definitieve uitslag bekend maken voor de Provinciale Staten Gelderland. Voor de Waterschappen is dit op maandag om 10.00 uur te Apeldoorn. De voorlopige uitslag van de waterschapverkiezingen worden donderdag 19 maart om 15.00 uur door dijkgraaf Tanja Klip-Martin bekend gemaakt.

Uitslag Provinciale Staten gemeente Oldebroek1  Uitslag Waterschap gemeente Oldebroek

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdafractie4

OLDEBROEK -  Het CDA in Oldebroek heeft vragen gesteld over het uitsluitend te kunnen pinnen bij betalingen in het gemeentehuis. Recent heeft het college Burgermeester en Wethouders besloten dat voor het afnemen door burgers van diensten en producten in het gemeentehuis, contant geld niet meer wordt geaccepteerd. Vanuit de samenleving is het CDA hier met grote regelmaat op aangesproken en levert dit met name bij oudere mensen grote problemen op. Het CDA vindt dan ook dat dit niet kan en stelt tegelijkertijd de klant gerichtheid van uit de gemeente naar de burgers toe aan de orde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)