10-jarig bestaan Algemeen Belang Oldebroek De uitnodiging voor de eerste bijeenkomst was in de vorm van een echt geboortekaartje. “ Bij deze geven wij met grote blijdschap kennis van de geboorte van onze jongste telg. Wij noemen hem ABO “ . De gelegenheid tot feliciteren vond plaats op 12 september 2009 in het dorpshuis te Wezep. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst kon men zich ook inschrijven als lid van ABO.  Vanwege de korte tijd die nog restte voor de  raadsverkiezing in maart 2010  moest aan ABO nog handen en voeten worden gegeven. Ere wie ere toekomt, het is Jean Baptiste Kaiser die de partij met grote voortvarendheid  overeind heeft gezet. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De Partij voor de Dieren roept de inwoners van Gelderland op om beelden te verzamelen van recent aangeplante, dode bomen langs provinciale of gemeentelijke wegen. Daarvoor is een meldpunt ingesteld: https://gelderland.partijvoordedieren.nl/meldpunt-bomen Met dit meldpunt wil de Partij voor de Dieren de noodzaak onderstrepen om gezonde, volwassen bomen te behouden, die droge en hete zomers beter kunnen weerstaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

A28 groene middenberm foto google streetview

WEZEP - Rijkswaterstaat overweegt het groen in de middenberm van de A28 tussen Wezep en Nunspeet te kappen omdat dat veiliger zou zijn voor het verkeer, zo blijkt uit een artikel in De Stentor (26 juli 2019). Het gemak waarmee gepraat wordt over het kappen van kilometers aan bomen en struiken in de middenberm van de snelweg doet Statenlid Hans van Ark de wenkbrauwen fronsen. “Dit idee van Rijkswaterstaat staat haaks op het provinciale beleid. Hierin worden zorgvuldig veiligheid en bomenbehoud rond provinciale wegen voortdurend tegen elkaar afgewogen. Wij vragen Gedeputeerde Staten dan ook in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat om dit beleid onder de aandacht te brengen en zo onze prachtige groene A28 te behouden.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zorgver

Zorgverzekeraars hebben overduidelijk geen trek in verzekeren van minima. Gemeenten komen (nog verder) financieel in de knel om ook minima te kunnen helpen met de zogenaamde minimapolis. Menzis zegde bijvoorbeeld contract met o.a. Gemeente Oldebroek en Gemeente Heerde op.

Wethouder Yasemin Cegerek (Heerde) maakt zich daar terecht boos over. Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA), heeft al Kamervragen gesteld over deze onwenselijke situatie, waarbij gemeenten alweer zelf bij moeten betalen voor sociaal en solidair beleid. Met toch al krakende begrotingen op opgelegde sociaal domein taken die met te weinig geld moeten worden uitgevoerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Het laatste onderwerp wat de raad donderdag 11 juli behandeld heeft, voordat zij met “zomerreces” is gegaan, betreft het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2018. We kunnen terugkijken op een financieel gezien goed jaar met mooie resultaten. Een jaarrekening die afsluit met een voordelig resultaat van 1 miljoen en een positief resultaat in het grondbedrijf van bijna 3 miljoen euro welke bij vaststellen van het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) ten gunste is gekomen van de algemene reserve.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de raadsvergadering van 11 juli heeft de raad unaniem ingestemd met het collegevoorstel en ja gezegd  tegen het initiatief "hart van Oosterwolde” mits er een aantal voorwaarden verder worden uitgewerkt. Een belangrijke reden voor de ChristenUnie om voor te stemmen is omdat het een plan is dat voor en door de verenigingen in het dorp is gemaakt.  De initiatiefgroep met vertegenwoordiging uit verschillende verenigingen hebben zich er hard voor ingezet om het plan doorgang te laten vinden. Wij denken dat dit plan toekomst geeft aan het dorp en aan de verenigingen. Een nieuwe sportzaal en een multifunctioneel centrum biedt nieuwe kansen voor het dorp. Daarnaast is het mooi dat er woningbouw wordt gerealiseerd voor ouderen en jongeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen donderdag 11 juli vond  de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Jacco Evink nam namens ABO het woord over het meerjarenperspectief, of terwijl de toekomstige financiële cijfers (begroting). Het zijn zorgwekkende cijfers want Oldebroek heeft miljoenen tekort.

We schrijven juli 2019, het jaar is weer op de helft. We maken de balans op en praten over de toekomst! Onze leeuwinnen zullen ook de balans weer opmaken naar een fantastische en intensieve periode. Met een resultaat waar ze trots op mogen zijn, maar waar ook de teleurstelling zal meespelen. Nét niet wereldkampioen maar toch ook 2e geworden van de wereld!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

In de raadsvergadering van donderdag 11 juli is het financieel meerjarenperspectief van de gemeente besproken. Het was al langer bekend dat dit er, met name door de enorme tekorten op de jeugdhulp, zorgwekkend uitziet. Waar we andere jaren met elkaar debatteren over welk beleid we de komende jaren willen voeren en wat dat dan mag kosten, dit jaar hebben we een heel ander verhaal. Hoe krijgen we de begroting op orde? Hoe kunnen we het tekort van bijna 3 miljoen op het Sociaal Domein dichten? En is dat wel te dichten?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Het lijkt een normale zomeravond Raadsvergadering van de gemeenteraad in Oldebroek. De meerjaren begroting wordt besproken. Een groot financieel gat dreigt te ontstaan van enkele miljoenen euro’s en het College stelt een OZB verhoging voor van 10 %!! Maar de Oldebroeker raad kennende, sluiten de partijen de rijen, en komt er een compromis uit, en besluit de raad deze verhoging tot de helft terug te draaien. De oppositie partijen VVD, CDA en PvdA vinden 5% verhoging veel, maar een dreigend toezicht van de Provincie wil men voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

tan

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek (Gelderland) heeft mw. Tanja Haseloop - Amsing (52) bij Commissaris van de Koning Dhr. Berends voorgedragen als kandidaat burgemeester namens en voor alle Oldebroekers. Na de raadsvergadering waarin dat besluit werd genomen togen de leden van de Oldebroeker vertrouwenscommissie, meteen op naar het Groningse Leek, de woonplaats van mevrouw Haseloop, om persoonlijk de felicitaties over te brengen én een bos bloemen, vanzelfsprekend. “Ik liep de hele week al met Oldebroek in m’n hoofd rond en was de hele dag best zenuwachtig, hoor” bekende mevrouw Haseloop na een hartelijke ontvangst in haar woning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1090197pro

De Gelderse fractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over de oprukkende eikenprocessierups in Gelderland. De brandharen van de rups veroorzaken klachten zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen. De ChristenUnie wil een beter gecoördineerde aanpak van de bestrijding in Gelderland. “Er is genoeg kennis over de processierups en er zijn verschillende methoden voor preventie en bestrijding beschikbaar”, legt ChristenUnie Statenlid Freek Rebel uit. “Het probleem ligt bij de coördinatie van de bestrijding van de rups. Bestrijding gebeurt door bijvoorbeeld de provincie en de gemeente, die vervolgens bedrijven inschakelen. Maar door een gebrek aan afstemming heeft de rups zich razendsnel kunnen verspreiden en nu is er te weinig capaciteit bij bedrijven om de uitbraak tegen te gaan. Dit moeten we in de toekomst zien te voorkomen”, aldus Rebel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

FRACTIE

Wat doe je thuis als er meer geld uitgaat dan binnenkomt? In verstandige gevallen: Besparen. Zuinigheid. Tering naar de nering. Je kent het wel. Je hebt het vast al ergens gelezen, ook Oldebroek moet de broekriem flink aanhalen. Wat is er loos? Oldebroek wil een sociale gemeente zijn. Niet bezuinigen of ondermaatse zorg voor inwoners. De hele gemeenteraad staat er in basis zo in. Zijn wij héél blij mee! Echter krijgt Oldebroek veel minder geld binnen uit Den Haag dan jaarlijks nodig is voor Wmo en Jeugdzorg. Die uitkering is zelfs gebaseerd is op cijfers uit het verleden. Niet op wat anno nu nodig is. Bovendien stijgt de zorgvraag. Oldebroek komt daardoor flink geld tekort. Na enkele jaren zelf aanvullen is de pot leeg en moet een gat van zo’n 1,5 miljoen opgevuld.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

VVD Oldebroek

Het zijn moeilijke tijden voor Oldebroek.

Over onze financiële toekomst hangen donkere wolken. Als er geen maatregelen worden genomen zal de gemeente onder Provinciaal toezicht komen te staan! De gevolgen daarvan wil geen enkele politieke partij. Het financiële tekort lijkt de komende jaren minimaal naar E 1,5 miljoen op te lopen. Jaarlijks. De oorzaken zijn divers, maar het grootste gat is ontstaan door onze torenhoge kosten in de Jeugdzorg. Of de te lage vergoedingen die we van het Rijk hiervoor krijgen. Het is maar net hoe je er naar kijkt, maar als gemeente kunnen we alleen naar de kostenkant kijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Voor Lambert Jongetjes, straathoekwerker bij het jongerencontactcentrum Nr. 13 in Wezep, is de problematiek m.b.t. de jeugd in de gemeente Oldebroek de afgelopen acht jaar niet minder geworden. Er zijn nog steeds zo’n 150 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar waar grote zorgen over zijn over hun drugs gebruik, de opvoedingstekorten, de groepsdruk en het niet afmaken van de schoolopleiding. Daarbij komt, dat er structureel veel te weinig uren beschikbaar zijn voor de twee personen die werkzaam zijn als straathoekwerker en jeugd- en jongerenwerker in de gemeente Oldebroek. Zeker wanneer ook de groep van 18 tot 30 jaar wordt meegerekend. Een opvallende zaak is de overlast op het Meidoornplein. Jongeren, die daar rondhangen maken erg veel lawaai en laten veel troep achter. Het CDA heeft daar al eerder aandacht voor gevraagd. Jongeren, maar zeker hun ouders vinden het moeilijk om hulp te zoeken, wanneer er problemen zijn. Hulp zoeken is een teken van zwakte!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek 3

In de laatstgehouden raadsvergadering was het punt voor het toepassen van de coördinatieregeling voor 2 zonnepark initiatieven in behandeling. Als SGP verbaasde ons dit zeer. Omdat eenzelfde regeling voor een bedrijfsverplaatsing zonder tegenwerpingen werd aangenomen en als B-stuk werd afgedaan. De coördinatieregeling is niet meer en minder dan een procedure stap. Met voor- en nadelen voor initiatiefnemer, belanghebbenden en gemeenten. Wel blijven de rechten van inwoners hierbij hetzelfde. Er zijn evenveel mogelijkheden om bezwaar of zienswijzen in te dienen op de verschillende vergunningen alleen moeten deze op één moment plaatsvinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De ChristenUnie is tijdens de commissievergadering van donderdag 16 mei akkoord gegaan met het aanvullend krediet van € 955.153,- voor het realiseren van het IKC Zuidwest en als voorfinanciering een extra bedrag van € 68.631,- aan de Stichting Kinderopvang gemeente Oldebroek (SKO) voor haar ruimten in het IKC.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Daisy Vliegenthart Goedhart PS

Het Songfestival van 2020 moet plaatsvinden in Gelderland. Het Gelredome is volgens de CDA fractie zeer bedreven in de organisatie van grote muziekevenementen en daarmee een prachtige locatie voor het grote muziekfestival.  Er is al brede steun voor de organisatie van het Songfestival, onder andere door de gemeente Arnhem. Statenlid Daisy Vliegenthart: “We hebben de afgelopen jaren verschillende topsportevenementen op succesvolle wijze georganiseerd zoals de start van de Giro d’Italia. Laten we nu inzetten op de organisatie van dit topcultuurevenement.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3313

Zaterdag 18 mei was Tweede Kamerlid Eppo Bruins op uitnodiging van de ChristenUnie fractie uit Oldebroek op bezoek in Hattemerbroek. Gastheer was het bedrijf Thereca BV, op het bedrijventerrein H2O. Een bedrijf dat zich met name richt op de inrichting van grote projecten. Niet alleen inrichting is van belang, maar vooral ook de beleving van een ruimte, met hun eigen pand als prachtig voorbeeld. Het bedrijf is gezegend met een geweldige zichtlocatie, dagelijks rijden over de A28  40.000 auto’s langs het bedrijf, een effectieve manier van reclame maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 l library download urn uuid fe58e8e6 1e5c 4504 80a4 73ba3f1e5057 download

De verbouwing van het gemeentehuis in Oldebroek verloopt volgens planning en zal voor de zomervakantie 2019 afgerond zijn. Dat heeft wethouder Engberts in de raadsvergadering van 18 april toegezegd. Wel is er aanvullend krediet nodig om tegenvallers als extra asbestsanering en aanvullende bouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

De fractie van de ChristenUnie is niet blij met het voorstel dat er nog  meer geld nodig is voor de renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis. Er moet 735 duizend euro bij en dat is veel geld, maar als we het inhoudelijk beoordelen ligt het allemaal wat genuanceerder. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Den Haag vond dat gemeenten dichterbij mensen staan en sneller en beter kunnen helpen, als het om elkaar zorgen gaat. Dus de taken voor sociale overheid werden naar gemeenten gedirigeerd. Met een addertje onder het gras: minder geld. Gemeenten lopen tegen onverwachte pieken en behoeften aan. Resultaat: grote tekorten. Hulp niet op tijd. Wachtlijsten. Schrijnende gevallen. Tekorten die dan aangevuld moeten worden uit de eigen 'andere potjes'. Of leiden tot bezuinigingen. Wat ook in Gemeente Oldebroek staat te gebeuren. Want ook in gemeenteland kan de Euro maar één keer uitgegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)