SGPlogoNIEUW Oldebroek 3

In de laatstgehouden raadsvergadering was het punt voor het toepassen van de coördinatieregeling voor 2 zonnepark initiatieven in behandeling. Als SGP verbaasde ons dit zeer. Omdat eenzelfde regeling voor een bedrijfsverplaatsing zonder tegenwerpingen werd aangenomen en als B-stuk werd afgedaan. De coördinatieregeling is niet meer en minder dan een procedure stap. Met voor- en nadelen voor initiatiefnemer, belanghebbenden en gemeenten. Wel blijven de rechten van inwoners hierbij hetzelfde. Er zijn evenveel mogelijkheden om bezwaar of zienswijzen in te dienen op de verschillende vergunningen alleen moeten deze op één moment plaatsvinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De ChristenUnie is tijdens de commissievergadering van donderdag 16 mei akkoord gegaan met het aanvullend krediet van € 955.153,- voor het realiseren van het IKC Zuidwest en als voorfinanciering een extra bedrag van € 68.631,- aan de Stichting Kinderopvang gemeente Oldebroek (SKO) voor haar ruimten in het IKC.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Daisy Vliegenthart Goedhart PS

Het Songfestival van 2020 moet plaatsvinden in Gelderland. Het Gelredome is volgens de CDA fractie zeer bedreven in de organisatie van grote muziekevenementen en daarmee een prachtige locatie voor het grote muziekfestival.  Er is al brede steun voor de organisatie van het Songfestival, onder andere door de gemeente Arnhem. Statenlid Daisy Vliegenthart: “We hebben de afgelopen jaren verschillende topsportevenementen op succesvolle wijze georganiseerd zoals de start van de Giro d’Italia. Laten we nu inzetten op de organisatie van dit topcultuurevenement.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3313

Zaterdag 18 mei was Tweede Kamerlid Eppo Bruins op uitnodiging van de ChristenUnie fractie uit Oldebroek op bezoek in Hattemerbroek. Gastheer was het bedrijf Thereca BV, op het bedrijventerrein H2O. Een bedrijf dat zich met name richt op de inrichting van grote projecten. Niet alleen inrichting is van belang, maar vooral ook de beleving van een ruimte, met hun eigen pand als prachtig voorbeeld. Het bedrijf is gezegend met een geweldige zichtlocatie, dagelijks rijden over de A28  40.000 auto’s langs het bedrijf, een effectieve manier van reclame maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 l library download urn uuid fe58e8e6 1e5c 4504 80a4 73ba3f1e5057 download

De verbouwing van het gemeentehuis in Oldebroek verloopt volgens planning en zal voor de zomervakantie 2019 afgerond zijn. Dat heeft wethouder Engberts in de raadsvergadering van 18 april toegezegd. Wel is er aanvullend krediet nodig om tegenvallers als extra asbestsanering en aanvullende bouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

De fractie van de ChristenUnie is niet blij met het voorstel dat er nog  meer geld nodig is voor de renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis. Er moet 735 duizend euro bij en dat is veel geld, maar als we het inhoudelijk beoordelen ligt het allemaal wat genuanceerder. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Den Haag vond dat gemeenten dichterbij mensen staan en sneller en beter kunnen helpen, als het om elkaar zorgen gaat. Dus de taken voor sociale overheid werden naar gemeenten gedirigeerd. Met een addertje onder het gras: minder geld. Gemeenten lopen tegen onverwachte pieken en behoeften aan. Resultaat: grote tekorten. Hulp niet op tijd. Wachtlijsten. Schrijnende gevallen. Tekorten die dan aangevuld moeten worden uit de eigen 'andere potjes'. Of leiden tot bezuinigingen. Wat ook in Gemeente Oldebroek staat te gebeuren. Want ook in gemeenteland kan de Euro maar één keer uitgegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek 3

De gemeenteraad van Oldebroek heeft donderdag 18 april tijdens de raadsvergadering besloten over een aanvullend krediet voor de actualisatie renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis. Wat betreft dit onderwerp was er in de commissie al het nodige over gezegd. Het bleek dat gevoelens nogal een rol speelden in de discussie. Herhaaldelijk werd aangegeven dat inwoners het onbegrijpelijk vinden dat er zoveel geïnvesteerd wordt. Als SGP begrijpen wij deze opmerkingen en gevoelens. Wel is de SGP van mening dat noodzakelijke investeringen gedaan moeten worden, bij goede argumenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Een afvaardiging van fractie en bestuur van het CDA heeft woensdag 17 april een bezoek gebracht aan de Huiskamer in Wezep. Zij werden daar ontvangen en bijgepraat door de initiatiefnemers Liesbeth Smit en Hetty Schoonhoven. De Huiskamer is gevestigd in de voormalige bibliotheek van Wezep en wordt gezien als een inloophuis. Opgericht door de burger en voor de burger. Er worden activiteiten georganiseerd, mensen kunnen elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee, maar ook zelf activiteiten starten. Zo is er een handwerkcafé, een repaircafé, een weggeefwinkel, een creaclub en een kunstlokaal. Er kan gebiljart worden en koersbal worden gespeeld. Jongeren kunnen er chillen en internetten. Statushouders komen hier voor de “Samen in gesprek groep”. Kortom een bruisende plaats voor jong en oud, die volledig door vrijwilligers wordt gerund. Wekelijks komen er wel 100 – 150 bezoekers voor de diverse activiteiten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen 18 april was de gemeenteraad wederom aan zet. Deze avond moesten 2 besluiten genomen worden. Middels dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO van deze besluiten vond.

Doorontwikkeling complex Erica Terpstrahal en verplaatsen korfbalvereniging Rood-Wit

Tijdens de commissievergadering heeft ABO aangegeven dat we verplicht zijn om snel met duidelijkheid te komen aan Rood-Wit, de postduivenvereniging, alle anderen verenigingen en betrokkenen die gebruik willen maken van de ET-hal, omwonenden rondom de ET-hal én de omwonenden van de Brink. We zijn daarom ook opgelucht dat dit proces inmiddels positief is afgerond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

In de raadsvergadering van donderdag 18 april is besloten dat korfbalvereniging Rood-Wit kan verhuizen naar de Erica Terpstra-hal en daarbij kunstgras krijgt. De fractie van de ChristenUnie is blij dat het college en ambtenaren – na de impasse van 31 januari - veel energie gestoken heeft om zo spoedig mogelijk tot een meer overzichtelijk en beter uitgewerkt voorstel te komen. Zo is een onderwerp afgesloten wat al zo lang voortsleept en wat voor menigeen veel geduld heeft gevraagd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

korf1

Tijdens de raadsvergadering van 18 april besprak de gemeenteraad van Oldebroek wederom een voorstel over verhuizing van korfbalvereniging Rood Wit vanaf De brink naar de Erica Terpstrahal. In 2017 besloot de raad dat ook al eens, echter gebeurde dat niet. Begin 2019 kwam er een nieuw voorstel en viel de verhuizing plots veel duurder uit. De raad was not amused en gaf het dossier terug aan het college van B&W met de opdracht de plannen nog eens flink door te lichten. Dat is gelukt en Rood wit kan nu verhuizen en de ET Hal krijgt nu een beheerder voor breder gebruik van de sporthal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPJ

ELBURG - De lokale commissie van SGP-jongeren in Elburg/Oldebroek organiseert vrijdagavond 3 mei een politieke debatavond over “de toekomst van de Europese Unie”. Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP in de Tweede Kamer en woordvoerder EU, zal het debat aangaan. Ook zal er een spreker namens Volt deelnemen aan het debat. Volt is een in 2017 opgerichte pro-EU partij die voor het eerst meedoet aan de Europese Verkiezingen op 23 mei a.s. De centrale vraag tijdens het debat zal zijn: “Hoe ziet de toekomst van de Europese Unie eruit?”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Gedeputeerde Bea Schouten heeft besloten haar functie als gedeputeerde neer te leggen. Sinds september vorig jaar is haar man ernstig ziek. Gezien de sombere vooruitzichten heeft zij besloten om meer tijd te willen vrij maken om bij haar man en gezin te kunnen zijn. Schouten is sinds 2015 gedeputeerde voor het CDA en heeft in portefeuille gebiedsopgaven, milieubeleid en leefbaarheid, recreatie en toerisme. Schouten: “Deze keuze valt mij zeer zwaar. De baan van gedeputeerde is een baan waar je je vol voor in moet kunnen zetten. Ik wil nu meer tijd met mijn man doorbrengen en dat past niet bij deze baan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie

ARNHEM - In het eerste overleg van de Gelderse lijsttrekkers konden de winnaars, Forum voor Democratie, GroenLinks en 50PLUS, rekenen op veelvuldige felicitaties van de andere partijen. In ditzelfde overleg stelde Jan Markink, (lijsttrekker VVD) voor om Mark Boumans als informateur aan te wijzen. Boumans heeft ervaring als burgemeester, Statenlid, raadslid en gedeputeerde. Ook is hij voorzitter Achterhoek Board en heeft hij ervaring in het voorzitten van een pluriform college. De andere lijstrekkers gingen akkoord met dit voorstel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgp oldebroek logo

WEZEP  - Op dinsdag 2 april houdt SGP Oldebroek haar Algemene Ledenvergadering. Na de pauze van de ledenvergadering gaat u met elkaar in gesprek over jeugdzorg in de gemeente Oldebroek. Iedereen is hierbij welkom en het thema zal zijn ‘’Jeugd en mijn gedrag?’’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Als fractie van de ChristenUnie Oldebroek hebben we gezamenlijk met de ChristenUnie fractie van Elburg vragen ingediend bij het college van B&W over nieuwe omgevingsvergunning voor Walibi Holland. In deze nieuwe omgevingsvergunning komt er meer ruimte voor grote evenementen zoals Lowlands en Defqon. We maken ons zorgen om de geluidsoverlast die deze festivals met zich meebrengen. Uit de beantwoording van het college blijkt dat de gemeente Oldebroek samen met Nunspeet en Elburg een zienswijze heeft ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning. Uit deze zienswijze blijkt dat er in de omgevingsvergunning die de gemeente Dronten wil verlenen aan Walibi te weinig aandacht is voor de klachten die er vanuit onze gemeente komen over met name het festival Defqon.  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

Waterschap 2019

LIJST 7: Ton Heddema (Wezep) en Beerd van Loo (Oldebroek) voor Lokaal Waterbeheer op kieslijst

Via de partij Lokaal Waterbeheer (lijst 7) hebben bijna alle lokale partijen in het werkgebied van waterschap Vallei & Veluwe de krachten gebundeld. Op de kandidatenlijst voor de komende waterschapsverkiezingen van 20 maart zijn de meeste gemeenten in het waterschapsgebied vertegenwoordigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Op dit moment is de gemeente Oldebroek bezig met het bestrijden van permanente bewoning bij o.a. park IJsselheide in Hattemerbroek. De ABO fractie begrijpt de noodzaak om permanente bewoning op recreatieparken tegen te gaan, maar maakt zich óók zorgen over de wijze waarop dit momenteel wordt aangepakt. Verontruste bewoners hebben zich bij ons gemeld, aangezien ze geconfronteerd worden met dwangsommen oplopend tot tienduizenden euro’s. Bewoners die vanwege financiële, of andere beperkingen zich genoodzaakt voelen of zijn om zich te huisvesten op het park.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)