De raadsvergadering van afgelopen donderdag stond voor een groot deel in het teken van duurzaamheid. Er is ingestemd met een tweetal voorstellen welke een bijdrage leveren aan de ambitieuze doelstelling van onze gemeente om uiterlijk in 2050, maar liefst eerder, klimaatneutraal te zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BJD

OLDEBROEK - Afgelopen woensdag werd tijdens de radiouitzending van "Rondje Politiek" op LocoFM de uitslag van de poll voor raadslid van het jaar 2015 bekend gemaakt. Voor het twee jaar achtereenvolgens kreeg raadslid Bert Jan Dokter van de PvdA de meeste stemmen. Op zaterdagmorgen 23 januari mocht Martin Rotman in de studio van Loco radio het winnende raadslid de hand schudden en hem een kleine presentie overhandigen, dat samengesteld was bij de Wereldwinkel in Wezep.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

De Oldebroekse CDA fractie maakt zich grote zorgen over de plannen die het college van B & W hebben om het transport bedrijf van Jan Bakker te gaan vestigen aan de Koemkolkweg in Oosterwolde. Het CDA was in 2009 van mening dat er een oplossing moest komen voor de overlast die circa 10 vrachtwagens van eerder genoemde bedrijf in het ‘t Loo. Om planologische redenen was het destijds niet mogelijk om deze te stallen aan de Koemkolkweg en diende het CDA met de CU en SGP een motie in om te onderzoeken of deze vrachtwagens eventueel toch aan de Koemkolkweg geparkeerd konden worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Voor het derde jaar op rij organiseert Locourant en Oldebroek.net de “Raadslid van het jaar” verkiezing onder de bezoekers van haar websites. De eerste verkiezing werd gewonnen door Huub Verberk en de tweede door Bert Jan Dokter. Dit jaar is er een nieuwe aanpak gekozen, mede vanwege de opmerkingen die zijn ontvangen. Zo is er een "aanbevelingsforum" geopend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Het CDA ziet in de uitbreiding Lelystad Airport grote kansen voor de regionale economie van de Provincie Gelderland. Statenleden Daisy Vliegenthart-Goedhart (woordvoerder regionale economie) en Kees van Baak (woordvoerder openbaar vervoer) vragen zich af of de provincie hier wel voldoende op inspeelt en stellen hierover schriftelijke vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VELUWE - Onlangs brachten Provinciale Staten een werkbezoek aan twee ondernemers op de Noord-Veluwe. Deze twee ondernemers hadden gemeen dat zij beide een zeer lange tijd bezig zijn met de procedures en regelgeving rond het ondernemen in Natura 2000 gebied. Naar aanleiding van dit werkbezoek hebben Bert Komdeur en Daisy Vliegenthart vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. De CDA-statenleden willen graag weten waarom deze procedures zo lang duren en wat de provincie kan doen om dit te versnellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het is nog geen 31 december, maar het knalt al in Oldebroek. Nadat de gemeenteraad van Oldebroek en Hattem accoord waren met de voorwaarden voor het gezamenlijke Bedrijventerrein Hattemerbroek, blies de Heerder Raad het 14 dec weer op. Die Raad vond dat Oldebroek wilde profiteren van Heerde door hen mee te laten betalen aan de nieuwe afslag op de A28.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de afgelopen weken mochten de drie raden in de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek oordelen over een oplossing voor het H2O terrein. Als alle raden voor dit plan zouden stemmen kon men verder met de verkoop van de grond na een lange stilstand. De raad van Heerde veegde afgelopen week de deal van tafel, men keurde het niet goed en wil hierover gaan heronderhandelen. De Oldebroeker PvdA, VVD & ABO namen het initiatief om de oplopende risico’s en crisis te bespreken in de gemeenteraad van Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Maandag 14 december bespraken de gemeenteraden van Heerde en Hattem de “H2O Package Deal”. De deal die het ruim anderhalf jaar hopeloos stil liggende H2O Bedrijvenpark in de benen had moeten helpen. Dat feest gaat niet door. De raad van Heerde veegde het onderhandelingsresultaat en inzet van haar eigen college van tafel. De inwoners van Hattem, Heerde en Oldebroek betalen de rekening van wederom politiek vleugellam gelegd H2O, zoals PvdA Oldebroek al voorzag.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

De gemeenteraad van Oldebroek nam onlangs een besluit over de H2O Bedrijvenpark ‘package deal’. Oldebroek moet voor 3,5 miljoen Euro grond terugkopen van H2O BV ‘partners’ Hattem en Heerde. Onder voorwaarde van concurrentiebeding. Die eisen waren niet bekend bij de Oldebroeker gemeenteraad. Toch zette een ruime meerderheid blind haar handtekening. De raden van Hattem en Heerde hebben de hele deal nog niet besproken. Vandaag kwamen de eisen boven water waar Oldebroek aan moet voldoen: Oldebroek moet H2O bedrijfsgrond terugkopen, maar mag deze níet verkopen zonder eerst op de knietjes te gaan bij de buurgemeenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Deze week verscheen er een persbericht van de gemeente Oldebroek over de mogelijke huisvesting van 35 vergunninghouders in het voormalige pand van Lijn 5 aan de Klompenmakersweg in Wezep. Vergunninghouders zijn vluchtelingen die de procedure doorlopen hebben en een verblijfsvergunning hebben ontvangen, zij mogen in Nederland blijven wonen. Elke gemeente in Nederland krijgt vanuit Den Haag de taak opgelegd om verplicht een aantal vergunninghouders te huisvesten, voor de eerste helft van 2016 ligt dit aantal voor de gemeente Oldebroek op 28 personen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tijdens de raadsvergadering van 12 november heeft het CDA Oldebroek gepleit voor een subsidie van € 19.000 aan het boerderijmuseum. Het college stelde voor om een subsidie van € 13.000 te geven, maar hiermee zou, volgens ons, het boerderijmuseum jaarlijks financieel in de problemen komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - In haar vergadering van 12 november heeft de raad van Oldebroek in grote meerderheid besloten om in te stemmen met de zgn. ‘package deal’ voor het bedrijventerrein H2O. Deze deal is een overeenkomst tussen de drie aandeelhouders van het bedrijventerrein; de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. De coalitiepartijen ChristenUnie, ABO en SGP zijn blij met de brede steun in de raad. Als de raden van Hattem en Heerde ook instemmen met deze overeenkomst kunnen er eindelijk weer eens stappen worden gezet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Als SGP hebben we in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 staan dat de SGP staat voor transparant, verantwoord besteden. Daarbij zijn wij van mening dat reserves opbouwen geen doel op zich is voor een gemeente. Voor het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld de openbare ruimte zijn beheerplannen opgesteld. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat de beheerplannen grondig geactualiseerd worden in de periode 2014 en 2015.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

begraafplaatsOosterwolde1

OOSTERWOLDE - Onlangs heeft de fractie van de ChristenUnie Oldebroek een werkbezoek gebracht in de kern Oosterwolde. Ook werd een bezoek gebracht aan de begraafplaats en sprak de fractie met enkele betrokken inwoners. De boodschap was dat er over 2 jaar geen ruimte meer zal zijn op de huidige begraafplaats aan de Oostendorperstraatweg om te kunnen begraven. De inschatting is dat alle nog beschikbare grond dan is uitgegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het CDA afdeling Oldebroek heeft tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering een motie ingediend over het Klant Contact Centrum van de gemeente Oldebroek. De reden hiervoor was, dat het CDA van verschillende kanten te horen kreeg, dat een groot deel van de inwoners van Oldebroek zich ergert aan de eis dat er een afspraak gemaakt dient te worden om aan de één-loket-balie geholpen te worden! Men ervaart het huidige afspraken systeem eerder als achteruitgang, dan als vooruitgang! Daarbij komt, dat het huidige systeem van afspraken maken in tegenspraak is met gang van zaken rond een één-balie-gedachte!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Provinciale Staten hebben op 11 november de nieuwe sportplannen vastgesteld met het programma Gelderland Sport! 2016-2019. De provincie zet sport in vanuit drie pijlers: de economische kracht van sport, de maatschappelijke kracht van sport én de sportieve kracht van excellente prestaties. Sport is voor en van iedereen. Vanuit die gedachte zet de provincie extra in op het bereikbaar maken van sport voor mensen met een beperking. Zij moeten op alle niveaus aan sport kunnen deelnemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Het CDA Oldebroek heeft tijdens de raadsvergadering van 12 november, waarin de begroting 2016 werd behandeld, het college aangespoord om met concrete bezuinigingsplannen te komen. Bij de behandeling van de begroting 2015 had het college van B&W al toegezegd om met concrete bezuinigingsplannen te komen, omdat toen voor de gemeente forse tekorten werden voorzien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2015 heeft een meerderheid van de raad ingestemd met een structurele subsidie voor het Boerderijmuseum van € 19.000,-. De politiek van Oldebroek heeft besloten om het culturele erfgoed van de gemeente Oldebroek te willen behouden voor de toekomstige generaties. Hoewel het in eerste instantie nog leek dat het Boerderijmuseum het helemaal zonder gemeentelijke subsidie moest doen is er toch anders besloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)