Elk voorjaar discussieert de gemeenteraad met het college over de Perspectievennota. Bedoeling van deze nota is, om met het college de kaders voor de begroting van 2017 te bespreken.

Meer samen

Wat we een goede ontwikkeling vinden is, dat de inwoners van deze gemeente hebben aangegeven, dat de relatie tussen inwoner en gemeente de laatste jaren sterk is verbeterd. Dat blijkt uit het onderzoek “Waar staat je gemeente”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De fractie van de ChristenUnie heeft in de gemeenteraadsvergadering van 26 mei het College meegegeven wat zij belangrijk vindt om in de begroting 2017 aandacht te geven. De begroting stelt de gemeenteraad pas vast in november maar het College heeft in de perspectievennota reeds nu al de wensen aan de raad voorgelegd om in een vroeg stadium over te discussiëren. Op de perspectievennota was al schriftelijke gereageerd door partijen en op deze algemene beschouwingen van de diverse fracties was ook een schriftelijke reactie door het College gegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgp elburg oldebroek

OLDEBROEK - Vrijdag 26 mei hebben SGP-jongeren en SGP-jongeren Elburg/Oldebroek gastlessen gegeven aan groep 7/8 en groep 8 van de Eben-Haëzerschool in Oldebroek. Op 10 mei waren SGP-jongeren en SGP-jongeren Elburg/Oldebroek ook al op de Eben Haëzerschool. Vrijdag 26 mei kwamen ze terug om het nog een keer over te doen en de kinderen van groep 7/8 en groep 8 mee te nemen naar de politiek arena van Oldebroek!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de raadsvergadering van donderdag 26 mei is de perspectievennota behandeld. Alle politieke partijen mogen daarop commentaar geven, waarna het college de begroting op gaat stellen. Het CDA heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een aantal zaken aan te kaarten, die zij van belang vinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Nadat Huub Verberk onlangs bekend maakte de ABO fractie te verlaten om verder te gaan als zelfstandig raadslid van Lijst 7, heeft nu ook commissielid Samenleving en Bestuur Hans Meijer bekendgemaakt de ABO te verlaten. Hij heeft zich aangesloten bij Huub Verberk. Meijer zegt in de Stentor niet te breken met ABO. "Ik vind het een goede partij, maar ik voel me meer thuis bij de manier waarop Huub Verberk de ABO heeft geleid."

Schrijf reactie (0 Reacties)

160520 SGPJ 017

OLDEBROEK/ELBURG - Vrijdagavond 20 mei heeft SGP-jongeren Elburg/Oldebroek haar debuutavond gehouden sinds haar oprichting in september vorig jaar. Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) en Eerste Kamerlid Anneke Wezel (SP) waren hierbij aanwezig. Zij hielden beiden een pitch over de vluchtelingencrisis. Er werd deze avond vooral ingezoomd op de vragen: zit Nederland vol? En hoeveel vluchtelingen kunnen we nog opvangen in Nederland? Na de speeches was er een pauze om even bij te komen.

Kijk HIER voor een fotoserie

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

begroting

In november stelt de gemeenteraad de begroting 2017 vast. Om niet pas dan geconfronteerd te worden met uitgaven voor nieuw beleid biedt het College in mei de perspectievennota aan. In deze nota somt het College diverse wensen op die een plekje in de begroting zouden moeten krijgen. De raadsfracties geven in de gemeenteraadsvergadering van 26 mei aan in hoeverre zij zich kunnen vinden in deze extra uitgaven. Bij het opstellen van de conceptbegroting 2017 zal het College hier vervolgens uiteraard rekening mee houden. Voordat de fracties de perspectievennota inhoudelijk bespreken in de raadsvergadering zijn alle fracties uitgenodigd schriftelijk een algemene beschouwing over de nota te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de afgelopen weken zijn er belangrijke beslissingen genomen die de politiek van de gemeente Oldebroek liever niet publiceert. De gemeente Heerde wil vertrekken uit H2O industrieterrein, Oldebroek neemt het initiatief van de afslag over en we gaan 3 miljoen meer aan BTW betalen. Ruim 10 jaar geleden hebben de drie buur gemeenten Heerde, Hattem en Oldebroek besloten om gezamenlijk een industrie terrein te ontwikkelen. Dat was toen een goed idee, ook de Provincie Geldeland was laaiend enthousiast. Nu tien jaar later is de situatie anders.

Lees meer >

Schrijf reactie (13 Reacties)

Afbeelding SGP jongeren Elburg Oldebroek

OLDEBROEK/ELBURG - Na de oprichting van SGP-jongeren Elburg/Oldebroek in september vorig jaar zijn er al diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er meegedaan samen met de SGP-fractie in Oldebroek aan NL-Doet, waar we de handen uit de mouwen hebben gestoken in Hattemerbroek. Ook is er deze maand een gastles gegeven aan een combi-groep op de Eben-Haëzerschool in Oldebroek over lokale politiek. Intern is er ook veel werk verzet om de leden weer actief te krijgen voor SGP-jongeren in deze omgeving. Op vrijdagavond 20 mei wordt de eerste grote avond gehouden waar leden en andere belangstellenden elkaar zullen treffen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In 2014 sloten de CU, SGP en ABO een bestuursakkoord, waarin ze afspraken, dat partijen die deelnemen aan het College, de voorstellen van het college steunen, als die in overeenstemming zijn met het beleidsakkoord. In het akkoord staat bij punt 13 dat de uitvoering van het in 2013 vastgestelde Vernieuwd Perspectief voor het Bedrijvenpark H2O met voortvarendheid wordt voortgezet. Onderdeel hiervan is de ontsluiting van Wezep, het Bedrijvenpark en een nieuw bestemmingsplan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Henk Kolkman 70 jaar PvdA

OLDEBROEK - De PvdA in Oldebroek vierde afgelopen weekend dubbel feest. PvdA bestaat 70 jaar en voor Wezeper Henk Kolkman betekende deze verjaardag dat hij dus 70 jaar lid is van diezelfde PvdA. Nadat de SDAP, de Vrijzinnig Democratische Bond en de Christelijk-Democratische Unie kort na WOII in 1946 fuseerden in de PvdA werd de inmiddels 91-jarige Hendrik Kolkman lid van deze partij. Lid van het eerste uur, dus. Namens de PvdA toog Bert-Jan Dokter met een bos bloemen op naar de jubilaris om hem persoonlijk te eren en om hem een unieke PvdA speld op te spelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - In de afgelopen maanden is gebleken dat op sommige onderwerpen raadslid Huub Verberk (ABO) zich minder goed kon vinden in het beleid van het college. Enige maanden geleden stemde hij ook tegen de package deal over het H2O terrein. Vandaag kwam Verberk met de volgende verklaring: Binnen de ABO fractie is dit geen probleem, maar voor de coalitiepartners is dit verwarrend. In de afgelopen maanden heeft de fractie hierover gesproken. Om in de toekomst verwarring te voorkomen is besloten dat Huub Verberk als zelfstandig raadslid de komende twee jaar verder gaat. Natuurlijk zal hij in veel gevallen dezelfde mening hebben als de ABO fractie, maar bij sommige onderwerpen kan dit anders zijn. De fractie van ABO en Huub Verberk blijven onderling goede contacten houden in de toekomst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Enige tijd geleden werd vanuit de gemeente Oldebroek het Woonplatform georganiseerd. Ook leden van onze fractie waren hierbij als toehoorder aanwezig. Bij deze bijeenkomst waren diverse disciplines uitgenodigd die te maken hebben met “wo-nen” in gemeente Oldebroek, zoals aannemers, makelaars, afgevaardigden namens senioren en directieleden van woningcorporaties. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat er vanuit de groep zorgen zijn over beschikbare huurwoningen. De woningcorporaties gaven aan dat er in onze gemeente nauwelijks beweging is waardoor er zo nu en dan een woning vrijkomt voor woningzoekenden. We hoorden over wachtlijsten van 4 tot 6 jaar, naar onze mening veel te lang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het industrieterrein H2O is al jaren lang een zorgenkindje voor de drie deelnemende gemeenten. Het is duidelijk dat de te verwachten winst er nooit zal komen en we zien dat de risico´s voor Oldebroek niet afnemen. Enkele voorbeelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op woensdagavond 30 maart is tijdens een algemene ledenvergadering van het Christen Democratisch Jongeren Appèl een nieuw bestuur aangesteld voor de regio Noord-West Veluwe. In aanwezigheid van leden van zowel het landelijk als provinciaal bestuur van het CDJA, vertegenwoordigers van andere lokale jeugdafdelingen, leden van het CDJA en een statenlid van het CDA werd vergaderd over de toekomst van het christendemocratisch geluid in deze omgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ZWOLLE - D66-Tweede Kamerleden Kees Verhoeven en Wouter Koolmees gaan maandag 28 maart campagne voeren voor het referendum op 6 april. D66-fractievoorzitter in het Europees Parlement Sophie in ’t Veld en D66-Europarlementariër Marietje Schaake gaan ook mee. D66 is één van de weinige partijen die een actieve ja-campagne voert en heeft zaterdag 19 maart de eindsprint ingezet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De fractie van de ChristenUnie vindt het belangrijk om met inwoners van onze gemeente in gesprek te zijn om na te gaan wat de burger belangrijk vindt; wat er goed gaat en wat beter kan.

Op zaterdag 19 maart bezocht de fractie de dorpskern Oldebroek. Als eerste hadden we een gesprek met een delegatie van Oldebroeks buurtbelang: Marijke Stouwdam en Gerrit Wessels.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Op 6 april mogen we in een referendum ja of nee zeggen tegen het ‘stabilisatie- en associatieverdrag’ tussen de Europese Unie en Oekraïne. Maar als je sommigen van de voor- en tegenstanders mag geloven gaat het over heel andere dingen. Volgens hen gaat over ja of nee tegen het regeringsbeleid; over ja of nee tegen Griekenland en de Euro; over ja of nee tegen de vluchtelingenstroom; over ja of zelfs nee tegen Europa; Als je ‘ja’ stemt, hef je Nederland zo ongeveer op. Als je ‘nee’ stemt, breekt er een crisis uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Afgelopen vrijdag maakte de Provincie Gelderland bekend dat haar inzet rond breedband verandert. Het CDA Gelderland is blij met dit bericht omdat dit betekent dat de markt nu wel zijn rol pakt, terwijl dit een aantal jaren geleden nog niet het geval was. Daisy Vliegenthart, Statenlid CDA Gelderland reageert: “Wij vinden dat de Provincie Gelderland hier een zeer belangrijke rol in heeft gespeeld en ontwikkelingen op gang heeft gebracht die anders niet, of in een veel trager tempo, zouden zijn ontstaan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - De lokale afdeling van de SGP Oldebroek heeft zich op zaterdagmorgen 12 maart ingezet ‘voor de ander’. Dit is ook één van de speerpunten van de SGP. Met de politiekleider Kees van der Staaij wordt gezegd: “Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.”

Dat geldt zeker ook de gemeente Oldebroek, waar met het ‘Oldebroek voor mekaar’ zeker niet wordt achtergelopen en waar op tal van terreinen het Samenleven als een wérkwoord al mooi vorm krijgt. Maar vrijwilligers zijn steeds meer nodig, daarom is de aandacht hiervoor, bijv. door het Oranjefonds met het NLdoet, een prijzenswaardige actie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)