cda gelderland

Afgelopen vrijdag maakte de Provincie Gelderland bekend dat haar inzet rond breedband verandert. Het CDA Gelderland is blij met dit bericht omdat dit betekent dat de markt nu wel zijn rol pakt, terwijl dit een aantal jaren geleden nog niet het geval was. Daisy Vliegenthart, Statenlid CDA Gelderland reageert: “Wij vinden dat de Provincie Gelderland hier een zeer belangrijke rol in heeft gespeeld en ontwikkelingen op gang heeft gebracht die anders niet, of in een veel trager tempo, zouden zijn ontstaan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HATTEMERBROEK - De lokale afdeling van de SGP Oldebroek heeft zich op zaterdagmorgen 12 maart ingezet ‘voor de ander’. Dit is ook één van de speerpunten van de SGP. Met de politiekleider Kees van der Staaij wordt gezegd: “Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.”

Dat geldt zeker ook de gemeente Oldebroek, waar met het ‘Oldebroek voor mekaar’ zeker niet wordt achtergelopen en waar op tal van terreinen het Samenleven als een wérkwoord al mooi vorm krijgt. Maar vrijwilligers zijn steeds meer nodig, daarom is de aandacht hiervoor, bijv. door het Oranjefonds met het NLdoet, een prijzenswaardige actie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GEvink

In de laatst gehouden commissievergadering van Samenleving en Bestuur heeft het college een voorstel gedaan om krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding school “De Wegwijzer” in Oosterwolde, en te komen tot een IKC Integraal Kind Centrum. De school heeft aangegeven om een Integraal Kind Centrum (IKC) te willen worden. Van zo’n centrum maken naast basisschoolonderwijs ook kinder-peuteropvang deel uit. Op deze manier ontstaat er een doorgaande leerlijn van 0 t/m 12 jaar. De school heeft er voor gekozen om binnen de school alleen peuteropvang mogelijk te maken en dit loopt dan vanaf 2 t/m 12 jaar. Deze peuteropvang zal dan ook vallen onder de identiteit van de school. Hiervoor is 80m² extra ruimte nodig. De school heeft aangegeven 40m² beschikbaar te willen stellen hiervoor, en de gemeente doet de andere 40m².

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bezorgde actievoerders van FNV en TSN thuiszorg medewerkers togen dinsdag naar het gemeentehuis van Oldebroek. Nu TSN hoogst waarschijnlijk binnenkort failliet gaat maken zij zich zorgen over wat dat betekent voor de kwaliteit van zorg, hun cliënten en de werkgelegenheid van de TSN thuisorgmedewerkers. Die zorgen bespraken zij met sociaal domein wethouder Liesbeth Vos in het gemeentehuis van Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCN1541OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 24 februari zijn raadsleden van CDA en VVD te gast in de studio. Met hen worden door Bert Michelsen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek besproken. Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl

Beluister de uitzending terug tot 16 maart: (Het CDA was afwezig)

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Door Engber Jan Ruitenberg

OLDEBROEK - Deze week heeft de gemeenteraad van Heerde, net als Hattem en Oldebroek in een eerder stadium, ingestemd met de zgn. Packagedeal. Deze overeenkomst is door de drie colleges gesloten om uit de ontstane bestuurlijke impasse te komen. Met de instemming van Heerde kan er verder gewerkt worden aan ‘het vernieuwd Perspectief’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bedrijvenpark H2O staat al tijden stil, de ontwikkelingen rond dat geplaagde Bedrijvenpark H2O echter niet. Voor de 2e maal ná het raadsbesluit van de gemeenteraad van Oldebroek op 12 november 2015 komt er schokkende informatie boven water. Het terugkopen van H2O bedrijfsgronden door Oldebroek blijkt miljoenen verlies op te leveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

rik

In de gemeenteraadsvergadering van 28 januari is gesproken over duurzaamheids- en stimuleringsleningen. Met deze leningen kunnen particulieren en maatschappelijke organisaties geld lenen, om te investeren in duurzaamheid. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 januari 2015 is hier voor het eerst over gesproken. In deze vergadering is een aanzet gegeven om hiermee aan de slag te gaan; nu ruim een jaar later werd er gesproken over het budget voor het komende jaar. In januari 2015 heeft de gemeenteraad gekozen om een EPA-maatwerk-advies als extra toetssteen toe te voegen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De raadsvergadering van afgelopen donderdag stond voor een groot deel in het teken van duurzaamheid. Er is ingestemd met een tweetal voorstellen welke een bijdrage leveren aan de ambitieuze doelstelling van onze gemeente om uiterlijk in 2050, maar liefst eerder, klimaatneutraal te zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BJD

OLDEBROEK - Afgelopen woensdag werd tijdens de radiouitzending van "Rondje Politiek" op LocoFM de uitslag van de poll voor raadslid van het jaar 2015 bekend gemaakt. Voor het twee jaar achtereenvolgens kreeg raadslid Bert Jan Dokter van de PvdA de meeste stemmen. Op zaterdagmorgen 23 januari mocht Martin Rotman in de studio van Loco radio het winnende raadslid de hand schudden en hem een kleine presentie overhandigen, dat samengesteld was bij de Wereldwinkel in Wezep.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

De Oldebroekse CDA fractie maakt zich grote zorgen over de plannen die het college van B & W hebben om het transport bedrijf van Jan Bakker te gaan vestigen aan de Koemkolkweg in Oosterwolde. Het CDA was in 2009 van mening dat er een oplossing moest komen voor de overlast die circa 10 vrachtwagens van eerder genoemde bedrijf in het ‘t Loo. Om planologische redenen was het destijds niet mogelijk om deze te stallen aan de Koemkolkweg en diende het CDA met de CU en SGP een motie in om te onderzoeken of deze vrachtwagens eventueel toch aan de Koemkolkweg geparkeerd konden worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Voor het derde jaar op rij organiseert Locourant en Oldebroek.net de “Raadslid van het jaar” verkiezing onder de bezoekers van haar websites. De eerste verkiezing werd gewonnen door Huub Verberk en de tweede door Bert Jan Dokter. Dit jaar is er een nieuwe aanpak gekozen, mede vanwege de opmerkingen die zijn ontvangen. Zo is er een "aanbevelingsforum" geopend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Het CDA ziet in de uitbreiding Lelystad Airport grote kansen voor de regionale economie van de Provincie Gelderland. Statenleden Daisy Vliegenthart-Goedhart (woordvoerder regionale economie) en Kees van Baak (woordvoerder openbaar vervoer) vragen zich af of de provincie hier wel voldoende op inspeelt en stellen hierover schriftelijke vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VELUWE - Onlangs brachten Provinciale Staten een werkbezoek aan twee ondernemers op de Noord-Veluwe. Deze twee ondernemers hadden gemeen dat zij beide een zeer lange tijd bezig zijn met de procedures en regelgeving rond het ondernemen in Natura 2000 gebied. Naar aanleiding van dit werkbezoek hebben Bert Komdeur en Daisy Vliegenthart vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. De CDA-statenleden willen graag weten waarom deze procedures zo lang duren en wat de provincie kan doen om dit te versnellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het is nog geen 31 december, maar het knalt al in Oldebroek. Nadat de gemeenteraad van Oldebroek en Hattem accoord waren met de voorwaarden voor het gezamenlijke Bedrijventerrein Hattemerbroek, blies de Heerder Raad het 14 dec weer op. Die Raad vond dat Oldebroek wilde profiteren van Heerde door hen mee te laten betalen aan de nieuwe afslag op de A28.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de afgelopen weken mochten de drie raden in de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek oordelen over een oplossing voor het H2O terrein. Als alle raden voor dit plan zouden stemmen kon men verder met de verkoop van de grond na een lange stilstand. De raad van Heerde veegde afgelopen week de deal van tafel, men keurde het niet goed en wil hierover gaan heronderhandelen. De Oldebroeker PvdA, VVD & ABO namen het initiatief om de oplopende risico’s en crisis te bespreken in de gemeenteraad van Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Maandag 14 december bespraken de gemeenteraden van Heerde en Hattem de “H2O Package Deal”. De deal die het ruim anderhalf jaar hopeloos stil liggende H2O Bedrijvenpark in de benen had moeten helpen. Dat feest gaat niet door. De raad van Heerde veegde het onderhandelingsresultaat en inzet van haar eigen college van tafel. De inwoners van Hattem, Heerde en Oldebroek betalen de rekening van wederom politiek vleugellam gelegd H2O, zoals PvdA Oldebroek al voorzag.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

De gemeenteraad van Oldebroek nam onlangs een besluit over de H2O Bedrijvenpark ‘package deal’. Oldebroek moet voor 3,5 miljoen Euro grond terugkopen van H2O BV ‘partners’ Hattem en Heerde. Onder voorwaarde van concurrentiebeding. Die eisen waren niet bekend bij de Oldebroeker gemeenteraad. Toch zette een ruime meerderheid blind haar handtekening. De raden van Hattem en Heerde hebben de hele deal nog niet besproken. Vandaag kwamen de eisen boven water waar Oldebroek aan moet voldoen: Oldebroek moet H2O bedrijfsgrond terugkopen, maar mag deze níet verkopen zonder eerst op de knietjes te gaan bij de buurgemeenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Deze week verscheen er een persbericht van de gemeente Oldebroek over de mogelijke huisvesting van 35 vergunninghouders in het voormalige pand van Lijn 5 aan de Klompenmakersweg in Wezep. Vergunninghouders zijn vluchtelingen die de procedure doorlopen hebben en een verblijfsvergunning hebben ontvangen, zij mogen in Nederland blijven wonen. Elke gemeente in Nederland krijgt vanuit Den Haag de taak opgelegd om verplicht een aantal vergunninghouders te huisvesten, voor de eerste helft van 2016 ligt dit aantal voor de gemeente Oldebroek op 28 personen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)