dag

Na lange tijd actief te zijn geweest voor ABO, gaan wij samen verder onder Lijst 7. Daarmee is in onze gemeente een tweede lokale politieke partij opgericht met een onafhankelijke opstelling. Een partij die zich vrij kan uitspreken, zonder de knellende banden van een coalitie of het keurslijf van een partij; Onze leus is: “geen coalitie- of partijbelangen maar inwonersbelang”. We zien te vaak dat traditionele partijen het machtstreven als doel op zichzelf beschouwen en dat de aandacht onvoldoende is gericht op de wensen en de belangen van de inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

MarjaMulder

Op 30 juli 2016 is oud-gemeenteraadslid Marja Mulder - van der Reijden (1946 – 2016) overleden. Marja heeft zich vele jaren ingezet als actief PvdA-lid. Van 1990 tot 1995 was zij secretaris van de PvdA afdeling Oldebroek - Wezep. In 1995 werd zij benoemd als raadslid voor de PvdA in de gemeente Oldebroek. Marja was lid van de gemeenteraad tot haar afscheid in maart 2006.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

home kaart2

HATTEMERBROEK - De ontwikkelingen en nieuwsberichten over bedrijventerrein H2O volgen elkaar in rap tempo op, maar zorgen bij PvdA en CDA Gelderland niet voor een gevoel dat de situatie nu onder controle is en dat er grip is op het proces. Naar aanleiding van de berichten over het vertrek van Euroma naar Zwolle en dat Van Gelder ook niet zal verhuizen naar bedrijventerrein H2O, besloten Fokko Spoelstra (PvdA) en Daisy Vliegenthart-Goedhart (CDA) schriftelijke vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten. “Als we naar de economische regio kijken waarin H2O ligt, dan kunnen we kunnen concluderen dat het bedrijventerrein H2O in de economische regio Zwolle valt”, aldus Vliegenthart. “Wij verwachten dan ook een goede, provincie grensoverschrijdende samenwerking van de provincie Gelderland met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. Maar we twijfelen er aan of dit in de praktijk ook het geval is.”

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

cda2

Maandag (11 juli 2016) verscheen in De Stentor een artikel met de titel ‘Pleidooi voor derde rijbaan op ‘Boerenweggentje’ A28’. Naar aanleiding van dit artikel heeft het CDA Gelderland schriftelijke vragen gesteld. Het CDA Gelderland is zeer verbaasd dat de fileproblematiek op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort lijkt te worden ontkend door het kabinet. “Dagelijks staan er vele duizenden mensen vast op deze weg. Maar het lijkt erop dat men in Den Haag niet verder kijkt dan de randstad” aldus Martin Thus, Statenlid CDA Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

windmolenwiek

De laatste weken is er weer uitvoerig gesproken over de windmolens in Hattemerbroek. Dit keer niet over de plaatsing, dit politieke besluit is vorig jaar genomen, maar over de procedure. Aan de orde was het voorstel van het college om de zgn. coördinatieregeling toe te passen. Deze regeling is bedoeld voor projecten waarvoor een omgevingsvergunning en een herziening van een bestemmingsplan nodig zijn. De procedures voor de vergunning(en) en voor het bestemmingsplan worden dan gecombineerd tot één procedure. Het voordeel van deze regeling is dat het overzichtelijker wordt. Dit vanwege het feit dat er sprake is van één voorbereidingsprocedure en de afhandeling van beroepen in één keer gebeurt. De inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de besluiten is beter zichtbaar en belanghebbenden hebben eerder duidelijkheid en zekerheid over hun zienswijzen. Het betekent ook tijdwinst, de Raad van State dient binnen zes maanden na ontvangst van een verweerschrift op het beroep te beslissen in plaats van binnen de gebruikelijke 12 maanden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu fractie

Het spreekwoord zegt: “Oost west, thuis best”. Velen zullen dat herkennen als ze na een mooie vakantie weer thuis komen. Een eigen huis waar het vertrouwd en veilig voelt is goud waard. En als dat dan ook nog eens in een mooie gemeente als Oldebroek mag staan …….. We hebben in Oldebroek een groot percentage koopwoningen, wat ook wel past bij de volksaard. Aanpakken, als het even kan zelf klussen en een mooi eigen plekje maken. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd om wat voor redenen dan ook. Daarom is het goed dat er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn. En daar gaat het wat ons betreft niet helemaal goed.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Naar aanleiding van het opstappen van het bestuur van het Dorphuis Wezep heeft wethouder Liesbeth Vos hierop in een interview haar reactie gegeven. Dit interview is hieronder te beluisteren.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

De gemeenteraad van Oldebroek heeft unaniem besloten tot privatisering van zwembad de Veldkamp in Wezep. De exploitatie zal in handen komen van Sportfondsen Nederland. Wel is het voorbehoud gemaakt dat het zwembadpersoneel nog moet instemmen met het sociaal plan dat is overeengekomen met de vakbond. Hiermee is invulling gegeven aan de lang gekoesterde wens om een einde te maken aan de forse tekorten die het subtropisch zwembad ieder jaar met zich meebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK/WEZEP - Het CDA heeft vragen gesteld in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 juli naar aanleiding van het opstappen van het bestuur van het Dorpshuis in Wezep. Het CDA heeft zich steeds kritisch opgesteld t.o.v. de renovatieplannen, want het gaat om een fors geldbedrag. Op zich is het CDA voor een dorpshuis in de kern van Wezep en mag dat ook wat kosten, maar heeft wel voortdurend gevraagd of bestuur en verenigingen goed meegenomen waren in de plannen. Anders komt er een duur dorpshuis waar niemand wat mee kan!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

windmolen

Donderdagavond was er weer een discussie over de plaatsing van de windmolens. Zeker niet voor de eerste keer en waarschijnlijk blijven we dat ook nog wel enige jaren doen. Het ging deze keer niet over de plaatsing zelf maar over de procedure die de gemeenteraad moet volgen. Als de overheid een beslissing neemt kan de burger daar tegen protesteren. Hij kan eerst “”zienswijzen” indienen. Eigenlijk vertelt de burger dan hoe hij over het plan denkt en waarom het plan niet goed is en hoe het eventueel beter kan. Gemeente kan de adviezen van de burger opnemen in het definitieve plan. De burger kan bezwaar maken tegen het definitieve plan. De gemeenteraad kijkt of het bezwaar van de burger redelijk is of niet. Uiteindelijk kan de burger naar de Raad van State die het laatste woord heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (3 Reacties)

Zwembad

Het zwembad in Wezep is al vele jaren een blok aan het financiële been van de gemeente. Jaarlijks was er een verlies van vele tonnen. Sportfondsen Nederland gaat het bad vanaf oktober overnemen. Men huurt het bad 20 jaar lang voor een euro cent. Dit bedrijf heeft veel kennis in huis hoe je een zwembad moet exploiteren, iets wat de gemeente niet heeft.

Kortom LIJST7 is tevreden met deze overname. Zijn er dan geen nadelen?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

281057 474088249289484 420269217 o

In de laatstgehouden commissievergadering Samenleving & Bestuur is er gesproken over het Dorpshuis in Wezep, nu “Stichting Multifunctioneel Centrum Wezep”. Dit Dorpshuis heeft de gemeente in 2001 laten bouwen en verkocht aan Stichting Dorpshuis Wezep. Het Dorpshuis bleek na een aantal jaren financieel vast te lopen. Het bestuur van het Dorpshuis lukte het niet de exploitatie in de zwarte cijfers te krijgen. Om die reden heeft de gemeenteraad in 2009 besloten een geldlening van € 150.000,- aan het Dorpshuis te verstrekken om de financiële positie te ondersteunen waarmee aan de directe en structurele verplichtingen kon worden voldaan. Hiermee werd de kans gegeven om met een hand in de rug de exploitatie weer rendabel te maken. In de afgelopen jaren werd het echter niet beter. De resultaten bleven negatief waardoor het einde van het Dorpshuis in deze vorm nabij zou zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - ChristenUnie en SGP in Gelderland zien dat doorstroming op en bij het knooppunt A1/A30 en op de A28 steeds moeilijker verloopt. Reden voor de partijen om dit aanhangig te maken in Provinciale Staten om beide op te nemen als knelpunt in de Voorjaarsnota. Pieter Plug van de ChristenUnie Gelderland: ‘Anders blijven maatregelen uit en dat is funest voor de bereikbaarheid van zowel de Regio FoodValley, Amersfoort als de Noord Veluwe’. ‘Gelderland geeft zo een krachtig signaal aan de minister om op dit op te pakken’ aldus Evert Mulder van de SGP Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1110111

REGIO - Afgelopen woensdag heeft de Gelderse ChristenUnie haar leegstandsregister aan gedeputeerde Josan Meijers aangeboden. Dit register in de vorm van een website is een inventarisatie van de leegstand in Gelderland. Hierop kan elke Gelderlander leegstaande panden aanmelden. Gedeputeerde Meijers omarmt het ChristenUnie initiatief om de leegstand in Gelderland in kaart te brengen: ‘Het sterke aan dit leegstandsregister is dat het van iedereen is. Iedereen kan leegstaande panden in Gelderland aanmelden.‘ ChristenUnie Statenlid Dirk Vreugdenhil is blij met de enthousiaste ontvangst van het register. ‘Zo kunnen we in Gelderland werken aan Ruimtelijk Rentmeesterschap’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Heeft u het ook gelezen? Zwolle wil niet dat Oldebroek, Hattem en Heerde gebruikmaken van ruimere vestigingsmogelijkheden om het Bedrijventerrein H2O tot een succes te maken. In de raadsvergadering van 21 april heeft de VVD Oldebroek het college gevraagd of zij zwaar bewapend in slagorde de IJssel brug over waren gegaan, direct nadat zij dit hoorden. Want het college had de raad steeds voorgehouden dat de verhoudingen prima waren. En nu zegt Zwolle zelfs dat zij alles zullen doen om deze H2O ontwikkeling tegen te houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (5 Reacties)

Enige dagen geleden schreef Lijst7 dat er bijna wekelijks ontwikkelingen zijn bij het H2O industrieterrein. Hierin hadden we ongelijk, er zijn dagelijks ontwikkelingen. Maandagmiddag werd bekend dat het grote bedrijf Euroma uit Wapenveld niet naar H2O gaat verhuizen maar naar Zwolle. Dit is een zeer forse aderlating voor de verdere ontwikkeling van H2O. Het “Vernieuwd Perspectief” stelde drie jaar geleden dat het H2O terrein te groot was, zoveel vierkante meter industrie terrein kon men nooit verkopen. Daarom werd geadviseerd het plandeel van Hattem, achter kwekerij Souman, niet in ontwikkeling te brengen. Dit plan zou in de koelkast gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Binnenkort praat de gemeenteraad over het zwembad in Wezep. Zolang het zwembad bestaat, bestaan er grote financiële tekorten. Jaarlijkse is het verlies bijna 500.000 euro waarbij we dan de “”overhead” kosten nog niet meerekenen. Alle zwembaden in Nederland maken verlies, ook in Oldebroek. Het lukte echter niet dit jaarlijkse verlies kleiner te krijgen. In het coalitie akkoord tussen CU, SGP en ABO is afgesproken het zwembad te verzelfstandigen, dwz te verhuren aan iemand die het namens de gemeente gaat beheren. Sportfondsen Nederland is een bedrijf die dit gaat doen. Het is een organisatie die meer zwembaden in beheer heeft, ook in de regio.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bijna wekelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen in het H2O dossier. Het is een zeer ingewikkeld dossier aan het worden waarbij het moeilijk is door de bomen het bos nog te zien. Lijst7 heeft nieuwe vragen gesteld en we proberen het een en ander duidelijk te maken voor de lezers.

Op dinsdag 5 juli is er een voorlichtingsbijeenkomst over een nieuwe afslag A28. Waarom moet deze afslag eigenlijk enige honderden meters verplaatst worden richting Zwolle? Voor alle helderheid, de huidige af en opritten voor de A28 bij de rotonde bij Schaftenaar verdwijnen! Iedereen moet dus via de nieuwe op en afrit naar Zwolle of Amersfoort.

Lees meer >

Schrijf reactie (8 Reacties)

In de raadsvergadering van 2 juni heeft de raad gediscussieerd over het voorstel om voor de derde keer een ontheffing te verlenen aan wethouder Westerbroek om niet in de gemeente Oldebroek te gaan wonen. Het CDA ziet het verlenen voor deze ontheffing jaarlijks als een toneelspel, want we weten van tevoren wat de uitkomst is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Wethouder Westerbroek heeft nog geen woonruimte in de gemeente Oldebroek gevonden! Deze zin staat te lezen in het voorstel van het college van de gemeente Oldebroek aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling om de wethouder ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste. De wethouder heeft deze ontheffing al gekregen in 2014 en 2015. De raad kan deze ontheffing in bijzondere gevallen verlenen voor de duur van maximaal een jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)