Minister van der Steur denkt erover om criminelen mee te laten betalen voor het opruimen van drugsafvaldumpingen en xtc-productie. Dat antwoordt hij op vragen, gesteld door de ChristenUnie. Dirk Vreugdenhil, Statenlid voor de ChristenUnie: ‘We zijn wel blij met de steun voor ons voorstel om criminelen op te laten draaien voor de maatschappelijke kosten die gemoeid zijn met het opruimen van drugsafval. De vervuiler betaalt!’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

luchtfotozeuvenheuvels

In de Raadsvergadering van vorige week heeft de raad van Oldebroek unaniem ingestemd met het voorstel van het college voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Zeuven Heuvels in Wezep. Als fractie van de ChristenUnie realiseren we ons dat het veel geld kost maar zijn we blij dat er een oplossing is gevonden voor deze locatie. Het plan voorziet in een nieuwe woonwijk in Wezep op een mooie locatie en bedrijfsverplaatsingen naar Wezep-Noord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De radio uitzending van rondje politiek 12 oktober is echt de moeite waard om nog eens na te luisteren: https://soundcloud.com/rondje-politiek-locofm/rondje-politiek-locofm-12-oktober-met-sgp-en-vvdSGP en VVD spraken met elkaar en het ging uitsluitend over onderwerpen van Lijst7. Blijkbaar brengt lijst7 belangrijke onderwerpen aan het licht.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Logo ABO

Deze ABO column blikt terug en kijkt tegelijk vooruit. Uw ABO heeft diverse jaren vanuit een oppositierol strijd gevoerd tegen veel vastgeroeste werkwijzen en onduidelijke besluiten. Dat heeft geresulteerd in een grote schare fans en kiezers waardoor de ABO in 2014 de mogelijkheid kreeg om er ook constructief en daadwerkelijk iets aan te gaan doen. Samen met haar coalitiepartners Christen Unie en SGP. Voor ABO en haar kiezers betekende dat nogal wat. Van min of meer protestpartij naar vormende partij en van ‘verstorend’ naar constructief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Belasting moet iedereen betalen of het nu leuk is of niet, iedereen betaalt loonbelasting en BTW. Ook de gemeente Oldebroek. Maar betalen we het juiste bedrag? Iedere tien jaar controleert de belastingdienst bij bedrijven en overheden of men voldoende loonbelasting heeft betaald. Meestal controleert men dit bij het bedrijf die de salaris administratie doet. Er is bijna nooit een probleem. Soms een mening verschil of de kerst gratificatie en andere onkostenvergoedingen niet te duur waren. De belastingdienst wil ook dat de administratie helder en begrijpelijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

cda gelderland

REGIO - Op dit moment ligt er een voorstel in de Tweede Kamer om drugs te legaliseren. Daarnaast pleit een Gelders D66-Statenlid voor de promotie van Gelderland als dé wietprovincie van Nederland. Een zeer slecht idee, aldus Daisy Vliegenthart-Goedhart en Bert Komdeur, beiden lid van Provinciale Staten in Gelderland voor het CDA.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

atlantis

Het voormalig jeugdcentrum Atlantis in Oldebroek ligt er bouwvallig bij en dat is menigeen al jaren een doorn in het oog. In 2008 werd er een ontwikkelingswedstrijd uitgeschreven, maar de winnaar ging maar niet bouwen. Als fractie van de ChristenUnie hebben we er meermalen op aangedrongen dat de ontwikkelaar die de ontwerpwedstrijd destijds gewonnen had, te dwingen de overeenkomst na te komen en de locatie te ontwikkelen. Dat bleek uiteindelijk niet te kunnen en de overeenkomst is ontbonden. Dat biedt weer mogelijkheden en we zien dan ook niets liever dan dat deze verpauperde locatie zo snel mogelijk wordt gesloopt. We zijn dan ook blij met het voorstel van het college om opnieuw te proberen om op deze locatie woningen te bouwen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Op de raadsvergadering van donderdag 28 september heeft de fractie van het CDA ingestemd met de bestemmingsplanwijziging, zodat er woningbouw kan komen bij het CPO project in Hattemerbroek. Daarnaast is er goedkeuring gegeven aan de grondprijs die hiermee gemoeid gaat. Grote vraag hierbij blijft of we nieuwe CPO projecten moeten blijven steunen, wanneer deze alleen met financiële steun van de gemeente gerealiseerd kunnen worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Perspectief Noord Veluwe

OLDEBROEK - Onlangs was de Kennismakingsavond van PerspectieF Noord-Veluwe. PerspectieF wil in de toekomst haar geluid laten horen op de Noord-Veluwe. De ChristenUnie is een grote (misschien wel de grootste) partij op de Noord-Veluwe en mede daarom kan PerspectieF hier niet achterblijven.

PerspectieF wil zich inzetten voor de jongeren in de regio. Daarom is het belangrijk dat we weten wat er speelt onder de jongeren op de Noord-Veluwe. Schroom daarom niet om contact op nemen als jij dingen graag anders ziet, zodat samen gekeken kan worden wat gedaan kan worden. Wil je ook actief worden voor PerspectieF, heb je tips, vragen óf wil je iets aan de orde stellen? Neem dan contact op met Eljakim Doorneweerd, dat kan onder andere door te mailen naar eljakimdoorneweerd@live.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Voor de CDA fractie lag het plan voor woningbouw op de locatie Atlantis. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet gevraagd, wat wij niet meer dan logisch vinden. Er zullen kosten gemaakt moeten worden om hier woningbouw mogelijk te maken, dus dat kost geld. Maar daarnaast wil het college nu al, voordat de aanbesteding begonnen is, een verliesvoorziening opnemen Dit lijkt de omgekeerde volgorde, hier is de fractie het zeker niet mee eens! Laat de markt eerst zijn werk doen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Donderdagavond werd een voorstel van Lijst 7 behandeld om een rekenkamer onderzoek te doen over het H2O industrieterrein. Op zich is dit verzoek niet vreemd. De rekenkamer doet ieder jaar wel een onderzoek over verschillende onderwerpen. Enige jaren geleden is dit al eens gedaan over het industrieterrein. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest, mogelijk is daarom een nieuw onderzoek wenselijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (5 Reacties)

De muziekkoepel op het Meidoornplein kent een lange geschiedenis. In 1952 heeft de bevolking van Rotterdam een muziektent geschonken aan de burgers van Wezep. Dit was uit dankbaarheid voor de hulp die veel Wezepers hebben gegeven aan inwoners van Rotterdam.

Even een stukje geschiedenis

Op vrijdag 10 november 1944 werd vrijwel geheel Rotterdam afgezet en kregen alle jongens en mannen tussen de 17 en 45 jaar, ongeveer 50000, het bevel zich te melden voor de Arbeidsinzet. In Rijnaken werden de Rotterdammers o.a. via Amsterdam naar Kampen en Zwolle vervoerd. Een aantal van hen, o.a. zieken werd niet direct doorgestuurd naar Duitsland, maar werd eerst tijdelijk ondergebracht in het Lager Wezep (Margrietkazerne). De tocht van Zwolle en Kampen naar het Lager Wezep werd per voet afgelegd.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

home kaart2

Leren is nooit verkeerd. Wat kun je leren uit het verleden waar je nu nog wat aan hebt? Dit is het motto waarom Lijst 7 graag rekenkamer onderzoek wil over het H2O terrein. Gemeentelijke rekenkamers doen onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

Een rekenkamer is geen afrekenkamer. Een onderzoek van een rekenkamer is geen verantwoording (afreken)instrument. Lijst 7 wil dus benadrukken dat het GEEN afrekening onderzoek moet worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Perspectief Noord VeluweWEZEP - Op woensdag 28 september aanstaande wordt er in Oldebroek een kennismakingsavond gehouden voor leden van PerspectieF (en geïnteresseerden) die woonachtig zijn op de Noord-Veluwe. We gaan deze avond samen kijken naar de mogelijkheden om samen actief te worden met PerspectieF in deze regio. De inloop is vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur hopen we de avond te beginnen. Mocht je nog mensen kennen (bijvoorbeeld uit de kerk) die geïnteresseerd zijn, neem ze dan gerust mee!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elbert Dijkgraaf

HOGE ENK -  In dorpshuis Ons Huus op de Hoge Enk wordt op 22 september 2016 een debat gehouden met bekende agrariërs uit de buurt. De heren Wim Bonestroo, eigenaar van Melkveebedrijf Lage Bijssel, Nico van de Brake, projectleider van biologisch Melkveeboerderij Ko Kalf en Jasper Timmerman, financieel agrarisch adviseur bij C3A zullen een lezing geven en gaan aansluitend in debat over het onderwerp "Heeft de melkveehouderij toekomst?". Arjan Klein, raadslid voor de SGP in Elburg, zal het debat in goede banen leiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

johan

De beste stuurlui staan aan wal. Nederland heeft ook een paar miljoen voetbalcoaches die beter zijn dan de huidige trainer. Op feesten hoor je vaak dat de politiek alles verkeerd doet. Ach, misschien is dat ook wel zo, maar hoe zou u oordelen bij onderstaande affaire? Stel dat u raadslid bent en u moet hierover een besluit nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (6 Reacties)

home kaart2

“Grote stappen, gauw thuis” dachten Hattem, Heerde en Oldebroek toen ze omstreeks 2005 samen de ontwikkeling van een nieuw bedrijvenpark in gang trokken. Over de haalbaarheid van dit ambitieuze plan had men toen niet veel zorgen. Het bedrijventerrein moest ruimte bieden voor bedrijven uit de H2O-gemeenten. In het bijzonder voor bedrijven die men wilde verplaatsen, omdat ze op een verouderd bedrijventerrein zijn gevestigd of in het buitengebied dan wel op een andere knellende plek. Maar de aanname dat bedrijven hier vlot aan zouden meewerken bleek al gauw op een illusie te berusten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GL 13 Kanis stelt voor

... dat Gelderland cannabisprovincie nummer 1 wordt. De roep om de wietteelt te legaliseren klinkt steeds luider. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft recent bij Den Haag aangegeven de wietteelt te willen reguleren. 'In onze huidige cultuur is cannabis niet geaccepteerd, terwijl bijvoorbeeld alcohol makkelijk verkrijgbaar en sociaal geaccepteerd is. Alcohol is evengoed schadelijk voor ons. De hypocrisie ten opzichte van cannabis wil ik graag de wereld uit helpen. In onze huidige cultuur is cannabis niet geaccepteerd, terwijl bijvoorbeeld alcohol makkelijk verkrijgbaar en sociaal geaccepteerd is,' zegt Antoon Kanis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCN2394

Jaarlijks vinden er honderden aanrijdingen plaats op de provinciale wegen in Gelderland. Dit zijn voornamelijk reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen. Met name aanrijdingen met wilde zwijnen is sterk gestegen met bijna 50 procent. Door zachte winters is er meer dan voldoende voedsel en zijn de zwijnen in aantal toegenomen. Dit is voor Engelina van Steenbrugge-Spiering, Statenlid voor het CDA in Gelderland aanleiding om schriftelijke vragen te stellen. “Het CDA is geschrokken van het grote aantal aanrijdingen, want hierdoor is veiligheid van de weggebruiker in geding. We willen graag van het college van gedeputeerde staten weten hoe het nu echt met de wildstand is. Wij vermoeden dat deze hoger is de afgesproken aantallen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jacobskruiskruid 20090630 002

De Gelderse fracties van de VVD en het CDA maken zich ernstig zorgen over het zich sterk vermeerderende plantje met de gele bloemen dat Jacobskruiskruid heet. Jacobskruiskruid wordt veel aangetroffen in wegbermen en natuurgebieden en produceert een giftige stof (pyrrolizidine alkaloiden) dat zeer giftig is voor mensen en grote grazers zoals paarden en koeien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)