CDA

De Oldebroekse CDA fractie is blij met de keuze van Jan Bakker om toch de uitbreiding van zijn bedrijf te gaan realiseren op het bedrijvenpark H2O. Eerder maakte de CDA fractie bezwaar tegen de plannen van Jan Bakker om zijn activiteiten aan de Koemkolkweg in Oosterwolde uit te breiden. Het CDA is van mening dat dit negatieve effecten zou hebben voor de verkeersveiligheid en het open karakter van het landschap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

collage

OOSTERWOLDE - Vandaag heeft SGP-jongeren Elburg/Oldebroek de handen uit de mouwen gestoken op Zorglandgoed Je Maintiendrai. Samen met drie vaste vrijwilligers heeft een enthousiaste groep SGP-jongeren veel werk kunnen doen op deze locatie, die dagbesteding biedt aan mensen met een Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH). Van bladblazen, tot timmeren! SGP-jongeren Elburg/Oldebroek is blij dat ze als lokale politieke jongerenorganisatie ook haar gezicht kan laten zien in de samenleving!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

Op dinsdag 22 november hield de VVD Wezep/Oldebroek haar jaarlijkse ledenvergadering. Op een goed bezochte avond was de gelegenheid aan het bestuur om de laatste ontwikkelingen toe te lichten aangaande het Nieuwe RegioNetwerk. De lokale VVD organisatie wordt op de schop genomen, en in een nieuwe moderne vorm gegoten. Het is de bedoeling dat we in een meer regionale organisatie gaan werken, wat de mogelijkheid tot samenwerken en samen activiteiten ontplooien aanzienlijk vergroot.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

De VVD in Gelderland pleit voor een Gelderse veiligheidsagenda. Veiligheid is niet meer alleen een thema voor gemeenten en het rijk; in toenemende mate wordt duidelijk dat ook op provinciaal niveau belangrijke initiatieven kunnen worden genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Door op provinciaal niveau een Veiligheidsagenda op te stellen wordt duidelijk waar een integrale aanpak een meerwaarde kan opleveren en waar niet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bert jan Dokter

Een rustgevend bericht op maandag. De 30.000 ton vervuilde bagger uit Baarn komt niet naar Hattemerbroek. Het Waterschap Vallei en Veluwe geeft geen vergunning af voor deze partij bagger. In Baarn speelt al jaren een probleem met illegaal gedumpte baggerslib. Om aldaar boetes te voorkomen moest die partij voor 1 december daar weggehaald. Men had hiervoor de kolk in Hattemerbroek bedacht als stortlocatie. Daar is nu een stokje voor gestoken.

Beluister het interview op LocoFM met Bert-Jan Dokter.

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu oldebroek

Alle fracties waren eensgezind en besloten unaniem om het raadhuis te verbouwen voor een bedrag van 5.350.000 euro. De exploitatielasten van het raadhuis stijgen vanwege de renovatie met “slechts” 40.000 euro maar daar krijgen we een raadhuis voor terug dat voldoet aan de huidige kwaliteitsnormen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Het CDA Oldebroek heeft samen met de andere oppositie partijen een motie van treurnis ingediend tegen het college. Deze motie is ingediend omdat wij vinden dat we als raadsleden onze controlerende taak niet goed kunnen uitvoeren. We vinden dat we niet voldoende geïnformeerd zijn over de naheffing van de belastingdienst die gaat komen. We zijn als raad tweemaal heel summier geïnformeerd over problemen die er zijn, maar wat er precies mis gegaan is en wat de gevolgen daarvan zijn, is ons niet bekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Jaco Geurts CDA Tweede KamerlidGELDERLAND - Vandaag is de kandidatenlijst van het CDA vastgesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen. Gelderland is met wel 9 kandidaten vertegenwoordigd op deze prachtige lijst. Op nummer 10 staat Jaco Geurts, 46 jaar, uit Voorthuizen. Jaco was de afgelopen 4 jaar Kamerlid en heeft in deze periode veel Gelderse kwesties in Den Haag op de agenda gezet. Hij is al twee jaar uitgeroepen tot de beste landbouwpoliticus van Nederland. Zijn inzet wordt gewaardeerd met deze mooie 10e plaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

In de raadsvergadering van 10 november heeft het CDA de wethouder bevraagd op de plannen voor de subsidie voor het muziekonderwijs voor na het jaar 2017. Volgend jaar is er nog een potje van 15.500 euro over die verdeeld moet worden onder de muziekverenigingen in de gemeente Oldebroek en daarna stopt de subsidie. In het verleden, voor het failliet gaan van de muziekschool, was er 100.000 euro beschikbaar die verdeeld werd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bert jan Dokter

Oldebroek ligt al geruime tijd achter de schermen in de slag met de belastingdienst. De belastingdienst vond onjuistheden tijdens boekenonderzoek. De gemeenteraad weet tot op de dag van vandaag niet over welk bedragen het dispuut gaat. Het college weigert informatie te delen met de gemeenteraad. Toch is de geheime informatie bij één van de raadsleden thuis bezorgd. De ABO fractie wist tijdens een raadsdebat hierover het informatielek aan te wijzen: Er wordt gelekt vanuit ambtenaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (13 Reacties)

D66

De gemeente Oldebroek, met toestemming van de raad, geeft 5,3 miljoen uit aan een grote verbouwing van het gemeentehuis. Als klap op de vuurpijl gaan de onderhoudskosten ook structureel omhoog. De communicatie aan de bevolking over deze grote uitgave is volgens D66 ver onder de maat. Ook D66 begrijpt na het lezen van alle stukken dat verbetering nodig is. Maar zet grote vraagtekens bij de manier van communiceren over het nut en de noodzaak van het uitgeven van zoveel miljoenen. Wanneer er dit soort bedragen uitgegeven worden is een goede en uitgebreide uitleg aan de inwoners van Oldebroek zeer gewenst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu

“Als samenleving teruggrijpen op onze christelijke wortels.” Tijdens de algemene beschouwingen van de Provincie Gelderland roept ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug daartoe op. Dat geeft binding en perspectief. Er heerst in onze samenleving veel onzekerheid, verdeeldheid en onvrede. Veel mensen kijken niet hoopvol, maar juist somber naar de toekomst. Velen zijn verontwaardigd en voelen zich verwaarloosd. De christelijke wortels bieden onze samenleving vrede en veiligheid en bevorderen van maatschappelijke meerwaarde. Dat is goed voor iedereen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

't HARDE - De uitbreiding van Lelystad Airport gaat daadwerkelijk een feit te worden. Het op een na grootste vliegveld van Nederland zal zijn beslag gaan krijgen op een luttele 30 kilometer afstand van de Noord Veluwe. Een vliegveld met maar liefst 25.000 vliegbewegingen in 2019 en een verwachte groei naar 45.000 vliegbewegingen. De Gelderse CDA fractie wil graag de mening weten van de inwoners van de Noord Veluwe en zal op maandag 14 november een bijeenkomst houden over dit onderwerp. Wat zijn nu exacte de plannen en welke effecten zal dit vliegveld gaan hebben op de Noord Veluwe? Zijn wij er hier voldoende op in gespeeld?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkbezoekcda

WEZEP - Op dinsdag 25 oktober hebben Wilco van der Horst, Jan Dijkstra en Jan Verdonk een bezoek gebracht aan de Plukon in Wezep. Zij werden ontvangen door Harm Kuipers (locatie directeur) en Jannes Wolf (productie manager). Plukon Wezep maakt deel uit van de Plukon Food Group. Dit internationale bedrijf is met 13 productielocaties één van de grootste spelers in Europa op de markt van pluimvee.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

De provincie Gelderland kan zelf veel meer profijt hebben van innovatieve startups. Dat vindt de fractie van de VVD in Provinciale Staten. De liberalen pleiten daarom voor een ‘startup-friendly’ inkoopbeleid, waarin de provincie zich nadrukkelijk opstelt als ‘launching customer’. “Door onze inkoopregels aan dit principe aan te passen geven we meer ruimte aan innovatief ondernemerschap. Daar profiteren zowel de provincie, als de startups direct van”, aldus Statenlid Frederik Peters.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

VVD Statenlid Marieke Schriks: “Er ligt nog 14 miljoen vierkante meter asbest-dak in Gelderland waarvan 12 miljoen op bedrijventerreinen en in landbouwgebied. Dat blijkt uit de beantwoording van het College van Gedeputeerde Staten op eerder door de VVD gestelde vragen. Gelderland telt dus nog te veel asbestdaken, waarvan het grootste percentage, zo’n 80%, terug te vinden is op agrarische bedrijven.” Marieke Schriks: “Dat is zorgelijk. De kosten van sanering zijn zo hoog dat dit ten koste kan gaan van de volksgezondheid en de werkgelegenheid. Veel ondernemers kunnen deze kosten namelijk niet opbrengen. De kans dat de doelstelling (asbestvrij in 2024) niet wordt gehaald, is bovendien groot.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

11015085 790511084374245 5604274332362945428 n

't HARDE - De uitbreiding van Lelystad Airport gaat daadwerkelijk een feit te worden. Het op een na grootste vliegveld van Nederland zal zijn beslag gaan krijgen op een luttele 30 kilometer afstand van de Noord Veluwe. Een vliegveld met maar liefst 25.000 vliegbewegingen in 2019 en een verwachte groei naar 45.000 vliegbewegingen. De Gelderse CDA fractie wil graag de mening weten van de inwoners van de Noord Veluwe en zal op maandag 14 november een bijeenkomst houden over dit onderwerp. Wat zijn nu exacte de plannen en welke effecten zal dit vliegveld gaan hebben op de Noord Veluwe? Zijn wij er hier voldoende op in gespeeld?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Minister van der Steur denkt erover om criminelen mee te laten betalen voor het opruimen van drugsafvaldumpingen en xtc-productie. Dat antwoordt hij op vragen, gesteld door de ChristenUnie. Dirk Vreugdenhil, Statenlid voor de ChristenUnie: ‘We zijn wel blij met de steun voor ons voorstel om criminelen op te laten draaien voor de maatschappelijke kosten die gemoeid zijn met het opruimen van drugsafval. De vervuiler betaalt!’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

luchtfotozeuvenheuvels

In de Raadsvergadering van vorige week heeft de raad van Oldebroek unaniem ingestemd met het voorstel van het college voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Zeuven Heuvels in Wezep. Als fractie van de ChristenUnie realiseren we ons dat het veel geld kost maar zijn we blij dat er een oplossing is gevonden voor deze locatie. Het plan voorziet in een nieuwe woonwijk in Wezep op een mooie locatie en bedrijfsverplaatsingen naar Wezep-Noord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De radio uitzending van rondje politiek 12 oktober is echt de moeite waard om nog eens na te luisteren: https://soundcloud.com/rondje-politiek-locofm/rondje-politiek-locofm-12-oktober-met-sgp-en-vvdSGP en VVD spraken met elkaar en het ging uitsluitend over onderwerpen van Lijst7. Blijkbaar brengt lijst7 belangrijke onderwerpen aan het licht.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)