sgp

Op 20 maart 2019 kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. In het kader van deze verkiezingen gaat presentator Bert Michelsen in Rondje Politiek op Loco FM in gesprek met lokale kandidaten die op de lijst staan.

Woensdag 6 maart is tussen 18:00 en 19:00 uur van de SGP Oldebroek Erik Doornwaard te gast en hij wordt vergezeld door Bennie Wijnne van de SGP Gelderland.

Voor vragen kunt u tijdens het programma bellen naar de studio via 038 376 96 97.

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 8644

PvdA/Burgerpartij Oldebroek was maandag 4 maart aanwezig in de Huiskamer van Wezep om toe te horen bij hetgeen omwonenden en ondernemers ervaren aan overlast op en rond het Meidoornplein in Wezep. Men ging het gesprek aan met burgemeester Snijder-Hazelhoff en wethouder Vos van gemeente Oldebroek. De burgemeester deed navraag naar wat bewoners en ondernemers concreet ervaren als overlast. De een noemde lawaai tot diep in de nacht, de andere het zwerfvuil, weer een ander voelt zich onveilig door grote groepen jongeren die op het Meidoornplein chillen. Ook overlast van fietsers en scooters die door het winkelcentrum rijden en de verloedering door graffiti werden bijvoorbeeld gemeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PaulHoogland

Op 20 maart mag u weer naar de stembus. De verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen. LocoFM besteed hier vanzelfsprekend aandacht aan in Rondje Politiek. Vanavond vanaf 18:00u schuiven raadslid Bert-Jan Dokter en Provinciale Staten kandidaat Paul Hoogland namens PvdA aan in de LocoFM studio. Betaalbare woningen in een gezonde leefomgeving, nu én in de toekomst. Verstandige beslissingen nemen bij de verduurzaming van energie in onze prachtige provincie. Stimuleren van goede bereikbaarheid en betere ontsluiting van dorpen met het openbaar vervoer. Dit zijn enkele voorbeelden van de zekerheden waarvoor Paul Hoogland zich hard wil maken op de Noord- West Veluwe in de Provinciale Staten van Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

CDA Gelderland is zeer verbaasd over de mogelijke verplaatsing van de laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport.  CDA Gelderland wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn. Vorige week kwam naar buiten dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het kijken is naar het verleggen van de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Dit nieuws veroorzaakte veel ophef en onduidelijkheid over de status hiervan. Lijsttrekker Gerhard Bos: ‘Wij willen geen laagvliegroutes, niet over de Veluwe en ook niet over een ander deel van Gelderland. Ons land is zo dichtbevolkt dat een laagvliegroute altijd voor veel overlast zal zorgen. Niet doen dus.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cru ps2019 topbanner website 944 390 koe

WEZEP - Woensdagavond 6 maart is door de afdeling Oldebroek van de ChristenUnie een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd waar iedereen van harte welkom is. Peter van ’t Hoog en Gert Kers, beiden staan op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie in Gelderland, zullen aanwezig zijn. Peter van ’t Hoog (nr. 3 op de kandidatenlijst) zal voor de pauze spreken. Na de pauze is te horen wat van de ChristenUnie verwacht mag worden inzake specifieke (met name regionale) zaken. Peter van ’t Hoog en Gert Kers (nr. 12 op de kandidatenlijst en afkomstig uit Hattem) zullen de CU standpunten uitleggen n.a.v. vragen die u kunt stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD CAFE

ERMELO – “Kom naar het Groot Liberaal Café op 11 maart in Ermelo en deel met ons uw zorgen en aanbevelingen. We zijn met maar liefst vier volksvertegenwoordigers present om ernaar te luisteren”, poneert het Statenlid Bert van Bijsteren uit Harderwijk. Hij doelt op Rosmarijn Boender uit Hattem en Marga Schoots uit Elburg, die samen met hem de Noord-Veluwe vertegenwoordigen op de VVD kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. De vierde is Patrick Gaynor uit Doornspijk, die kandidaat is voor het Waterschap Vallei en Veluwe. Het Groot Liberaal Café is een initiatief van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe, dat de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten verbindt. Netwerkvoorzitter Maarten Cornelissen: “We willen politiek dicht bij kiezers brengen. Dat vereist primair persoonlijke ontmoetingen van inwoners met hun volksvertegenwoordigers. Dat doen we in een ongedwongen sfeer. We hebben er inbegrepen het Tweede Kamerlid vijf uitgenodigd. Volop kans om ze allen te leren kennen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK - De kersverse fractie Burgerpartij Oldebroek en de fractie van PvdA Oldebroek hebben besloten de beide bestaande fracties in de gemeenteraad van Oldebroek te fuseren. Hierdoor ontstaat een nieuwe fractie waarin beide partijen samen optrekken als één fractie onder de naam “PvdA / Burgerpartij Oldebroek” Anita Klein Gansei (Burgerpartij Oldebroek): “We hebben gesprekken met PvdA gevoerd naar aanleiding van de nieuw ontstane situatie in de gemeenteraad van Oldebroek. Als je via politiek iets voor de mensen wilt betekenen en doelen wilt bereiken vraagt dat namelijk altijd om samenwerking.  Bij de PvdA ervoer ik meteen een klik, mede door het sociaal democratische karakter van deze partij. De gesprekken bleken een wederzijds warm bad. De vraag ontstond of die samenwerking concreter te maken zou kunnen zijn door bijvoorbeeld de twee eenmansfracties te fuseren.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vercda

WAPENVELD - Op donderdagavond 7 maart is er een openbare debatavond met als thema: voor Boeren, Burgers en Buitenlui. Sprekers zijn oud-burgemeester van Nunspeet Dick van Hemmen, agrariër uit Heerde Albert Nooteboom en kandidaat voor de Provinciale Staten Hans van Ark. Zij spreken over Lelystad Airport, de plaatsing van windmolens en het belang van een steviger relatie tussen de Noord-Veluwe en de provincie. Iedereen is welkom vanaf 20.00 uur bij Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld (Groteweg 54 Wapenveld). Start van de avond om 20.15 uur. Einde rond 22.00 uur met een hapje en een drankje. Organisatie is in handen van CDA Hattem, Heerde-Wapenveld en Oldebroek. Iedereen van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Fractie en bestuur van het CDA Oldebroek hebben een bezoek gebracht aan de dorpshuizen in Wezep en Hattemerbroek om zich te laten bijpraten over het reilen en zeilen! Klaas van Ommen, voorzitter van het stichtingsbestuur, Vera Knobben , secretaresse, Harry Kogelman, penningmeester van de “Brinkhof en de “Bouwakker” en Anneke de Groot, beheerder waren de gesprekspartners.

Het eerste onderwerp ging over de duurzaamheidsmaatregelen, die bij de verbouwing van de “Brinkhof” waren getroffen. Ondanks de extra 300.000 euro die installatie van de warmtepomp moest kosten, is het binnenklimaat beroerd. Het is of veel te warm of te koud. De fractie van het CDA zal bij de gemeente als eigenaar van het gebouw informeren waarom daar niets aan kan gebeuren!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

WEZEP Op 20 maart zijn er verkiezingen voor provinciale staten en waterschap. Woensdag 6 maart organiseert de ChristenUnie afdeling Oldebroek daarom een aantal activiteiten.  In Wezep op het Meidoornplein staat vanaf 13.30 uur een Foodtruck van de Gelderse ChristenUnie. 'We proberen dan u/jij enthousiast te maken om te stemmen en we serveren ook streekeigenproducten,' aldus de ChristenUnie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Op 20 maart 2019 kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. In het kader van deze verkiezingen gaat presentator Bert Michelsen in Rondje Politiek in gesprek met lokale kandidaten die op de lijst staan.

Woensdag 20  februari is tussen 18:00 en 19:00 het CDA te gast samen met ds. Hans van Ark.

Voor vragen kunt u tijdens het programma bellen naar de studio via 038 376 96 97.

Schrijf reactie (0 Reacties)

anita

OLDEBROEK - Klein Gansei, in 2018 met voorkeurstemmen gekozen als raadslid in de gemeente Oldebroek, verlaat Algemeen Belang Oldebroek (ABO). Zij start per omgaande de fractie Burgerpartij Oldebroek en blijft lid van de gemeenteraad. Over de reden van vertrek wil Klein Gansei niet teveel in details treden: “Ik heb geen behoefte aan negatieve uitspraken over het vertrek bij ABO. Daar heeft niemand iets aan en wordt niemand beter van. Het is meer dan jammer dat het zo heeft moeten lopen. Dit had ik ook nooit kunnen bedenken toen ik als kandidaat gevraagd werd.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvdvlieg

NW-VELUWE - Dinsdagavond 12 februari werden de raadsleden van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek uitgenodigd om zich in beslotenheid te laten informeren over, zoals aangekondigd door de vier burgemeesters, “de optimalisatie van de voorgenomen vliegroutes”. Ondanks dat de burgemeesters zich telkens uitspraken tegen het zogeheten “laagvliegen” over hun vier gemeenten zijn, presenteerden de 4 eerste burgers zich die avond door alle vier fysiek, zij-aan-zij aan tafel te zitten met de Luchtverkeersleiding Nederland en de ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Op 20 maart 2019 kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. In het kader van deze verkiezingen gaat presentator Bert Michelsen in Rondje Politiek gesprek met lokale kandidaten die op de lijst staan.

Woensdag 13 februari is tussen 18:00 en 19:00 de ABO te gast samen met een kandidaat voor de Provinciale Staten 

Voor vragen kunt u tijdens het programma bellen naar de studio via 038 376 96 97.

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek 1

In de raadsvergadering van 31 januari 2019 is gesproken over het klimaatbestendig centrumplan voor Wezep (KC-plan Meidoornplein en omgeving). De SGP heeft hiermee ingestemd.

Het klimaatbestendig centrumplan Wezep kan al snel gelinkt worden aan het landelijk debat over het klimaatakkoord. Een onderwerp dat op dit moment erg actueel is. Als SGP willen we dat juist niet doen. Het gaat hier om een lokaal plan. Wél willen we opmerken dat als het gaat om klimaat, we het hoofd koel moeten houden. De te nemen maatregelen moeten in verhouding blijven met de kosten. Maar bovenal zijn wij afhankelijk van God, onze Schepper. De vraag is in welke mate de mens invloed heeft op het klimaat, omdat God nog altijd regeert en er niets gebeurt buiten Zijn wil om. Echter, dit ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Raadsleden hebben hun wortels diep in de lokale samenleving. Ze zijn altijd wel ergens bij betrokken, dat kan een vereniging zijn, een organisatie , de eigen buurt of misschien wel een eigen initiatief. Hij kan ook ondernemer zijn of een beroep uitoefenen in de gemeente waar hij als raadslid fungeert. Een diverse samenstelling van de raad uit alle lagen van de bevolking is zeer belangrijk. Maar helaas ligt bij al die combinaties van activiteiten ook een gevaar op de loer. In hun beroep of privéleven kunnen zakelijke of persoonlijke belangen spelen, die onderwerp zijn van gemeentelijke besluitvorming. Bij de bewoners groeit soms het denkbeeld dat een raadslid meer voor elkaar krijgt. Dat komt omdat een raadslid al in een vroeg stadium over belangrijke informatie beschikt die soms onder embargo wordt verstrekt. ”Wie het dichts bij het vuur zit, warmt zich het meest ” gaat het dan rond. En een schijn van belangenverstrengeling volstaat tegenwoordig al om iemand met pek en veren te besmeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

CU

Op 20 maart 2019 kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. In het kader van deze verkiezingen gaat Bert Michelsen in Rondje Politiek gesprek met lokale kandidaten die op de lijst staan.

Woensdag 6 februari is tussen 18:00 en 19:00 de ChristenUnie aan de beurt en is Gert Kers te gast. Samen met Engbert Jan Ruitenberg gaat hij het gesprek aan met Bert Michelsen, de presentator van het programma.

Voor vragen kunt u tijdens het programma bellen naar de studio via 038 376 96 97.

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen donderdag was de gemeenteraad weer aanzet. Een belangrijk avond met o.a. vervolg huisvesting Rood-Wit, Klimaatbestendig-plan Centrum Wezep en een burgerinitiatief.

Met dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO over de besluiten vond.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK -  Op 20 december 2018 is het burgerinitiatief ‘Durf te kiezen’ ingediend. Onderstaand de reactie van het college op dit burgerinitiatief en de vragen die zijn gesteld door 'Durf te kiezen'.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 januari heeft de woordvoerder van het burgerinitiatief “durftekiezen” het burgerinitiatief officieel aan de raad overhandigd. Burgemeester Snijder ontving namens de gemeenteraad het verzoek met de benodigde handtekeningen. Het was voor het eerst dat in de gemeente Oldebroek een burgerinitiatief werd ingediend. Het is nu al een historische gebeurtenis. De raad heeft besloten  het verzoek tijdens de commissie vergadering op donderdag 14 februari te behandelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)