SGPlogoNIEUW Oldebroek

Tijdens de raadsvergadering vorige week donderdag is er een besluit genomen in het dossier vrachtwagenparkeerplaats. Hoewel de aanloop naar het besluit de nodige hobbels en emoties kende was het debat in de raad niet anders. In plaats van het zoeken naar een oplossing en het luisteren naar elkaars argumenten werd er in het debat meer de tegenstellingen gezocht. De SGP heeft in de raadsvergadering aangegeven waarom wij mede-indieners waren van het amendement. Al in de commissievergadering van juni dit jaar hebben wij aangegeven dat de SGP een voorkeur had voor beide opties. Nu te kiezen voor de middenweg (de beide opties) heeft wel tot gevolg dat er mogelijk 20 parkeerplaatsen meer komen dan de circa 50 die destijds in de uitgangspunten zijn opgenomen. Volgens de SGP is dit te rechtvaardigen daar er voor de komende 10 jaar, gezien de huidige economische situatie, extra capaciteit nodig zal zijn wat anders een onzekerheid zou kunnen opleveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

abo logo post

Na een lange weg, vol met vertragingen en files werd er tijdens de laatste raad van het jaar eindelijk besloten over de vrachtwagenparkeervoorziening. Helaas was het een onrustig proces met veel hobbels en manoeuvreren. En ja, hoe ga je dan verder…? Allereerst door onze complimenten uit te spreken aan beide initiatiefnemers, de lokale chauffeurs die zich verenigd hebben als ‘Stichting Vrachtwagen Parkeer Voorziening Wezep’ én de firma Jan Bakker. Wat hebben beide initiatiefnemers geduld gehad en doorzettingsvermogen getoond om een goed plan op tafel te leggen. Twee plannen die voldoen aan de uitgangspunten waar wij als raad over moesten beslissen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen commissievergadering werd het nieuwe beleid bomenverordening besproken. ABO maakt zich zorgen om de uitwerking van het nieuwe beleid. In de nieuwe verordening krijgen inwoners de vrije hand om bomen op het eigen erf te kappen zonder een vergunning of een herplantplicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
Schrijf reactie (0 Reacties)

WhatsApp Image 2018 12 04 at 07.45.082

Op maandagavond 3 december was de fractie van de ChristenUnie te gast op de oefenavond van de brandweer in Oldebroek. Het corps dat dit jaar 150 jaar bestaat, staat onder leiding van commandant René van der Heide en kent 21 leden. Het verzorgingsgebied is vrij groot en strekt uit van Noordeinde, Oosterwolde en ’t Loo. Het gemiddelde aantal uitrukken bedraagt ongeveer 80 en is licht stijgend de laatste jaren. Naast brandbestrijding rukt het corps ook uit bij onder andere gecompliceerde auto-ongelukken, stormschade en reanimatie. Opvallend is dat bij reanimatie via hartveilig ook een melding uitgaat naar burgers die in een straal van 500 meter zich bevinden maar dat er maar weinig respons geven na een melding en dat de brandweer vaak als eerste aanwezig is. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Natuurlijk, zegt de Oldebroeker VVD. Sinds burgemeester Hoogendoorn in de zomer afscheid van Oldebroek nam, is de raad op zoek naar een nieuwe Burgemeester. Landelijk zijn er discussies, of het mogelijk moet worden of de Burgemeester ook gekozen kan worden. Daarom in het kort de procedure zoals die nu gaat, en hoe de Oldebroeker VVD dit ziet. Een  raadsdelegatie gaat nadenken over het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester. Zeg maar, waar hij/zij aan moet voldoen. Daar nemen zij niet alleen zaken mee uit de gemeentelijke toekomst zoals eventuele samenwerkingsvormen, politieke verhoudingen, bestuurlijke ervaring, karaktereigenschappen, of vaardigheid met sociale media, maar ook de mening van onze inwoners zal worden gepeild.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Gemeenten kunnen, na aanname van het belastingplan in de eerste Kamer, ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI geregistreerde organisaties (zoals kerken) niet langer het hoge OZB – tarief voor niet woningen (lees: bedrijven) in rekening te brengen, maar het lagere OZB-tarief voor woningen.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

CU

OLDEBROEK - De ChristenUnie is tegen het gebruik van laagvliegroutes en spreekt uit dat ze pas akkoord zal gaan met opening Lelystad AirPort wanneer duidelijk is dat laagvliegroutes niet meer nodig zullen zijn. Dit is zaterdag op het partijcongres in Zwolle besloten. Dit standpunt heeft de ChristenUnie uitgesproken na een ingediende motie van de lokale afdelingen uit Oldebroek en Ede. Ze kregen steun van een groot aantal afdelingen zoals Hattem, Heerde, Elburg, Nunspeet, Zwolle, Kampen, Arnhem, Wageningen, Veenendaal, Renswoude, Barneveld en Nijkerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

WEZEP - Heeft u interesse in de politiek en zou u van wel eens van dichtbij willen zien hoe ons land in Den Haag maar ook lokaal en provinciaal wordt bestuurd? De Gelderse fractie en de Noord-Veluwse CDA fracties organiseren op donderdag 29 november een busreis naar de Tweede Kamer en als inwoner van een van die gemeentes kunt u mee!  U wordt in Den Haag ontvangen door CDA fractievoorzitter Sybrand Buma en partijvoorzitter Ruth Peetoom. Daarna is er de mogelijkheid om met de minister van Defensie Ank Bijleveld in gesprek te gaan. Aansluitend zal er een rondleiding zijn door het gebouw van de Tweede Kamer. Iedereen woonachtig in een van de zes Noord-Veluwse gemeenten is van harte uitgenodigd om mee te gaan met deze Haagse tour. De bus vertrekt om 10.30 uur vanaf restaurant Coelenhage in Wezep. In de bus zullen raadsleden en statenleden aanwezig zijn die woonachtig zijn op de Noord-Veluwe dus u kunt onderweg met hen in gesprek gaan over politiek en natuurlijk over zaken die u en jou bezig houden in uw gemeente en provincie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Harold Zoet Foto Omroep Gelderland

- door Gerwin Peelen -

ARNHEM - De fractievoorzitter van het CDA in Gelderland, Harold Zoet, staat niet op de lijst voor de volgende verkiezingen. Hij heeft zich teruggetrokken omdat hij vindt dat afspraken binnen de partij niet worden nagekomen. Op de kandidatenlijst voor de verkiezingen staat Gerhard Bos als lijsttrekker. Op twee en drie staan de huidige gedeputeerden Bea Schouten en Peter Drenth. En daar wringt de schoen.

Peter Drenth werd in mei aangesteld als gedeputeerde. Volgens Zoet is duidelijk afgesproken dat Drenth zich na de verkiezingen zou terugtrekken. 'Dat hebben we ook overal gecommuniceerd, dit staat overigens los van de persoon,' vertelt Zoet aan Omroep Gelderland

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66 oldebroek

Het is binnenkort, naar alle verwachting, mogelijk om een burgemeester te laten kiezen door de bewoners van de gemeente. De gemeente Oldebroek zit momenteel met een waarnemend burgemeester en zit in de procedure om een nieuwe burgemeester te zoeken. D66 ziet met lede ogen aan dat de inwoners niet betrokken worden in de besluitvorming. Pierre Wimmers, van D66 Oldebroek, is kraakhelder: “Laat de bevolking van Oldebroek haar eigen burgemeester kiezen!” De huidige procedures zijn totaal ondoorzichtig. Een burgemeester heeft daarnaast geen bewijs van draagvlak onder de inwoners wanneer er opgetreden dient te worden voor een ‘algemeen belang’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

In ons verkiezingsprogramma staat dat ‘’de SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. We willen omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij moeten vanuit Bijbelse naastenliefde, zorg en ondersteuning of zelfs bescherming ontvangen.’’

Voor al de grote zorgtaken van de gemeente (die vroeger nog bij de landelijke overheid lagen), moet een beleidsplan worden vastgesteld. In dat document staat in grote lijnen hoe de gemeente goede zorg wil geven aan haar inwoners de komende jaren!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen donderdag was de gemeenteraad weer aanzet. Een belangrijk avond met o.a. de begroting 2019. Met dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO over de besluiten vond.

  1. Vaststelling beleidsplan sociaal domein 2019-2022

Anita Klein Gansei nam het woord namens de ABO, maar kon hier tevens erg kort en krachtig over zijn. Het thema was uitvoerig besproken tijdens de commissie samenleving, waarbij ABO positief heeft gereageerd. Het beleidsplan is samen met inwoners van Oldebroek opgesteld, iets wat ABO van harte ondersteunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Al het asbest dat momenteel van de Gelderse daken wordt gehaald wordt opgeslagen. Het CDA pleit voor onderzoek naar technieken om het asbest af te breken. Na 2024 geldt er in Gelderland een verbod op asbesthoudende daken. Statenlid Daisy Vliegenthart: ‘Nu wordt alles in verpakte plastic zaken opgeslagen op 4 Gelderse stortplaatsen. Maar dat opslaan is de minst wenselijke vorm van afvalbeheer. We willen toekomstige generaties niet opzadelen met stapels asbest. Waarom investeren we niet in technieken die asbest daadwerkelijk afbreken?’ Het CDA wil extra inzet op het ontwikkelen van nieuwe innovaties en onderzoek naar bestaande technieken om asbesthoudend afval te verwerken tot herbruikbaar bouwmateriaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

motie laagvliegen

REGIO - Provinciale Staten heeft vandaag in grote meerderheid een motie van GroenLinks aangenomen waarmee het krachtig uitspreekt dat laagvliegen boven Gelderland onacceptabel is. Lelystad Airport kan niet open voordat de laagvliegroutes van tafel zijn. 

Statenlid Anne Wieggers: "Laagvliegen is voor ons onacceptabel en staat haaks op alle maatregelen die we aan de grond nemen om onze inwoners en onze natuur te beschermen".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

ABO maakt zich zorgen over de vrachtwagens die moeten laden en lossen aan de Wolthuisweg bij de Boni supermarkt in Wezep. De vrachtwagens zijn genoodzaakt om (gedeeltelijk) op de openbare weg te staan, waarbij de doorgang voor ander verkeer ernstig belemmerd wordt. De belemmering zit in een onoverzichtelijke bocht waarbij het verkeer niet goed kan zien wat er aan de andere kant aankomt. Recent is geconstateerd dat er een ongeluk is gebeurd waarbij schoolgaande kinderen betrokken zijn. Dit heeft een enorme emotionele impact op deze kinderen en ouders.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Standpunten:

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat: ‘Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen’. In ons bestuursovereenkomst staat op blz. 7: ‘Elk kind gunnen wij de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten die te maken hebben met onderwijs, cultuur of sport’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGP Oldebroek logo

Jarenlang is er gediscussieerd over gemeentelijke steun aan het muziekonderwijs. De begrotingsvergadering van 8 november 2018 leek het moment van de waarheid, waarop er definitief duidelijkheid zou komen op de vraag wat de structurele rol van de gemeente in de toekomst hierin zou worden. Als SGP Oldebroek willen we helder maken wat onze inzet was en wat de uitkomsten zijn voor het muziekonderwijs.

De situatie

Tot het jaar 2012 kreeg het muziekonderwijs jaarlijks 100.000 euro van de gemeente Oldebroek. In dat jaar heeft de gemeente, vanwege haar financiële situatie, moeten snijden in haar uitgaven. Er is toen besloten de gemeentelijke steun te stoppen. Later, in 2014, heeft de gemeente besloten een aflopende subsidie te geven voor het muziekonderwijs, tot en met het jaar 2018. Dit betekent dat er door deze regeling in 2019 geen structurele financiële middelen meer zijn vanuit de gemeente voor het muziekonderwijs.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)