VVD Oldebroek

U heeft vast gehoord dat de gemeente meedenkt over de energieplannen voor de toekomst. Mogelijk heeft u zelf hier over meegepraat of meegedacht. De Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) wordt binnenkort vastgesteld. De doelstelling van gemeente Oldebroek om klimaatneutraal te zijn in 2050 kan alleen bereikt worden met 35% energiebesparing,  21 windmolens, 25 hectare aan zonnepanelen en alle daken vol met panelen.

Lees meer >

Afbeelding1

OLDEBROEK / De Tweede Kamerverkiezingen zijn net achter de rug en nu zijn we al weer volop bezig met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Voor deze verkiezingen is ChristenUnie Oldebroek is op zoek naar kandidaat-raadsleden. Maart 2022 dat duurt nog even zult u denken, maar er moet voor die tijd nog heel wat gebeuren, dus is het nodig om al op tijd met de voorbereidingen te starten.

Lees meer >

cda gelderland

VELUWE -  1.400 reacties kreeg het CDA op een enquête wat inwoners vinden van de voorgenomen recreatiezonering op de Veluwe. Vandaag biedt Statenlid Daisy Vliegenthart de reacties aan de gedeputeerde aan. Wat is de bottomline van de reacties vroegen we aan Daisy?

Lees meer >

pvda16

De afkorting LHBTQ+ heb je vast al vaker voorbij zien komen. Een afkorting waar een diversiteit aan mensen achter schuil gaan die te vaak onbegrip en intolerantie tegenkomen. Als ze zich anders gaan voelen en zich niet durven uiten, uit angst voor afstoting. Of, als ze eenmaal ‘uit de kast’ zijn gekomen, verstoten worden of moeten horen dat ze ziek zijn en ‘genezen’ moeten worden. Een beschaving herken je aan de inzet om elkaar te willen begrijpen. Daar is nog heel wat te winnen, dus bood Bert-Jan Dokter de gemeente Oldebroek de regenboogvlag aan tijdens het raadsdebat over aandacht voor LHBTQ+ gemeenschap.

Video met raadsbijdrage Bert-Jan Dokter

Lees meer >

SGPlogoNIEUW Oldebroek

De raadsvergadering van 11 maart jongstleden kende in de gemeente Oldebroek slechts één agendapunt. Dit agendapunt betrof een motie vreemd aan de orde van de dag, opgesteld door de ChristenUnie en mede-ingediend door de PvdA – Burgerpartij Oldebroek, VVD en Algemeen Belang Oldebroek. In deze motie werd het college onder andere opgedragen om met een plan van aanpak te komen om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTQ+’ers te verbeteren en de raad te adviseren over het belang van het hijsen van de regenboogvlag op coming-out day.

Lees meer >

thumbnail poppy 1128683

In de afgelopen jaren vlamt met enige regelmaat in de regio, maar ook in onze gemeente, de discussie op over het hijsen van de regenboogvlag. Vaak op momenten dat er speciale aandacht is voor mensen met een LHBTQ+ geaardheid, denk hierbij o.a.  aan de 11e oktober, ‘coming out day’. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij als fractie van de ChristenUnie niet altijd goed weten of we hier wel of niet mee moeten instemmen. Aan de ene kant willen we aandacht hebben voor de problematiek waar mensen met een LHBTQ+ achtergrond tegen aan kunnen lopen, aan de andere kant willen we waken voor symboolpolitiek te gaan. Als we alleen een vlag hijsen en verder niets doen is dat laatste het geval. Daarom is een verdere verdieping in dit onderwerp noodzakelijk.  Maar zoals het vaak gaat, de agenda van alle dag neemt je in beslag en voor je het weet ben je weer een jaar verder.

Lees meer >

verkiezingen

OLDEBROEK - Verkiezingen voor de Tweede Kamer in Oldebroek. Burgemeester Haseloop vertelt wanneer, waar en hoe je in onze gemeente kunt stemmen.

 

red

OLDEBROEK  - Maandag 8 maart op internationale vrouwendag vrroegen wethouder Liesbeth Vos en Erna van den Bosch (fractievolger ChristenUnie)  aandacht voor wereldwijde slavernij. Vooral kinderen zijn het slachtoffer; twee miljoen kinderen worden verhandeld in de seksindustrie, worden misbruikt en verdwijnen spoorloos in volledige anonimiteit, geen recht, geen bescherming, overgeleverd aan de grillen van slavenhandelaren.

Lees meer >

CU

OLDEBROEK -  Zaterdag 6 maart organiseert de ChristenUnie een Regio-estafette door het hele land. Ruim 90 afdelingen vragen aandacht voor lokale oplossingen die een bijdragen leveren aan het beschermen van de aarde. Ook in Oldebroek doet de ChristenUnie mee aan deze estafette. De verwachting is dat om 9.00 het stokje overgedragen zal worden door de ChristenUnie Hattem op het plein voor het gemeentehuis van Oldebroek. Vanuit oldebroek is om 9.15 gestart met de route om vervolgens om het stokje om 10.00 uur over te dragen aan Elburg.

U bent van harte uitgenodigd om bij dit overhandigingsmoment aanwezig te zijn. Dit alles met in achtneming van de coronamaatregelen. 

thumbnail Erik van der Pol Sarah de Geest

REGIO – In het kader van de komende verkiezingen presenteren Omroep Gelderland en RTV Oost vol trots Het debat van het Oosten. Wat staat Oost-Nederland na de verkiezingen in Den Haag te wachten? Tijdens de live-uitzending op 11 maart worden de regionale kandidaten flink aan de tand gevoeld.Het debat vindt plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Deelnemend zijn kandidaten, uit Gelderland en Overijssel, die voor hun partij op een verkiesbare plaats staan: Rob Jetten (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie), Thom van Campen (VVD), Lisa Westerveld (GroenLinks), Nicole Temmink (SP), Pieter Omtzigt (CDA), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Charlotte Brand (PvdA).

Lees meer >

hoewerktstemmen 1900 B1

OLDEBROEK - Op 17 maart zijn er verkiezingen. Dat is voor veel mensen best ingewikkeld. Steffie geeft begrijpelijke informatie in woord en beeld. De website is gemaakt voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie

cda gelderland

VELUWE -  De Provincie Gelderland heeft verregaande plannen voor recreatiezonering. Met recreatiezonering wil de provincie samen met gemeenten en terreineigenaren de recreatie op de Veluwe in goede banen leiden. Er worden zones voor verschillende vormen van gebruik aangewezen. Van zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Tot zones waar mensen niet meer mogen komen omdat de natuur meer bescherming nodig heeft.

Lees meer >

thumbnail Fractie PvdA Burgerpartij Oldebroek

We zitten we met z’n allen al bijna een vol jaar in de pandemie. Sinds 11 maart 2020 houdt SARS-CoV-2 ons in de houdgreep. Moet deze column nu óók alweer over Corona gaan? Is er dan écht niet iets anders te bespreken? Jazeker, maar niet voordat we hier hebben benoemd dat we ons zorgen maken over het welzijn van jeugd, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, ondernemers. De één gaat dieper gebukt onder de last dan de ander. En nee, dat is niet altijd direct zichtbaar. Door de lockdown maatregelen zijn we blijkbaar geneigd in onze schulp te kruipen. Een verkeerde reflex. Elkaar minder zien, spreken of horen. Terwijl we juist een neiging de andere kant op moeten hebben: vaker een berichtje, belletje of kaartje. Warm contact en voelbare betrokkenheid. Dat houdt ons overeind in deze sociaal barre tijden.

Lees meer >

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Het winkelcentrum in Wezep, het Meidoornplein, is binnen onze gemeente helaas te vaak het epicentrum van vernielingen, overlast en vechtpartijen. Het afgelopen jaar was daarin ook een ronduit slecht jaar, met veel incidenten. Daarom is SGP Oldebroek van mening dat er meer nodig is op het Meidoornplein om te zorgen voor veiligheid. Immers, veiligheid is een kerntaak van de overheid. Daarom stelt het college voor om een Meidoornpleinmanager aan te stellen. Wat wordt hiermee bedoeld en wat vindt de SGP daarvan?

Lees meer >

In Oldebroek spreekt de voorzitter tijdens de vergadering het ambtsgebed uit Foto Screenshot stream raadsvergadering Oldebroek

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek houdt vast aan het ambtsgebed als verplicht onderdeel van de raadsvergadering. Dat blijkt uit het nieuwe Reglement van Orde, dat donderdagavond werd vastgesteld. Bert-Jan Dokter van de PvdA/Burgerpartij Oldebroek weigerde in te stemmen met het nieuwe Reglement.

 Rik Kapitein

Bijdrage en stemverklaring Bert-Jan Dokter

Lees meer >

thumbnail haalbaarheid whc wtc vls

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de Wezep Hattemerbroek Combinatie, Wezepse Tennisvereniging en Van Limburg Stirum Korpsen. Als ChristenUnie hebben we gepleit voor zorgvuldigheid, participatie en zeggenschap voor de raad. Er zitten veel kansen aan dit voorstel. Denk aan een nieuwe accommodatie voor de verenigingen zonder achterstallig onderhoud en een toekomstbestendige locatie. Daarnaast is inbreiding van woningbouw in Wezep een mooie kans. We hebben meegegeven dat we kansen zien voor onder andere sociale woningbouw en starterswoningen.

Lees meer >

waardig ouder worden

Op zaterdag 12 december 2020 hebben de lokale fracties van de ChristenUnie In Elburg en Oldebroek meegedaan aan de actie Waardig ouder worden 2.0. Dit is een landelijke actie georganiseerd door de ChristenUnie en verschillende ouderenbonden. De lokale fractie van Oldebroek en Stichting Welzijn Ouderen in de gemeente Oldebroek zijn met elkaar in gesprek gegaan over het thema Waardig ouder worden naar aanleiding van de landelijke uitzending en ondertekenden een intentieverklaring waarin zij afspreken zich in te zetten voor een lokaal actieplan Waardig Ouder Worden 2.0.

Lees meer >

visualdigitaalpartijcongres21november2020 banner

Ondanks jaren van bezuinigingen heeft een groot deel van de gemeenten vanwege tekorten de begroting niet meer op een redelijke manier sluitend kunnen krijgen. Verdergaande bezuinigingen hebben impact op de gehele sociale infrastructuur van de gemeenten maar ook op praktische zaken zoals het onderhoud van de openbare ruimte. De bezuinigingen zijn ingezet in de periode dat er sprake was van hoogconjunctuur en het wordt steeds moeilijker om deze bezuinigingen uit te leggen aan de inwoners.

Lees meer >

thumbnail geld

2020 een jaar die anders is én zal zijn ten opzichte van alle andere jaren, het jaar van Covid-19. Ondanks dat gaan de gemeente opgaven door en daarbij hoort ook de besluitvorming van het meerjarenbegroting 2021 met een doorkijk naar de komende 3 jaar. Deze begroting is gezien de huidige omstandigheden met Corona geen gemakkelijke. Veel is nog onzeker vooral omdat de effecten van de Corona-crisis nog niet duidelijk zijn. Net als de onduidelijkheid die er is hoelang deze crisis nog gaat duren.

Lees meer >

thumbnail wallet 2292428 1920

In de raadsvergadering van donderdag 5 november heeft de raad van gemeente Oldebroek de meerjarenbegroting 2021-2024 unaniem vastgesteld. Alle partijen waren het wel met elkaar eens dat we in deze onzekere tijden geen grote plannen moeten maken maar wel de taken die er liggen moeten uitvoeren. Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij dat het college van B&W erin is geslaagd om, zonder lastenverzwaring, een sluitende begroting te presenteren. Ook dit jaar moest er weer flink (1 miljoen) bezuinigd worden om de begroting rond te krijgen. Er zijn nog steeds grote tekorten op jeugdzorg. We krijgen nog steeds te weinig geld van het Rijk om de kosten die we maken te kunnen betalen. Voor 2022 is er wel extra geld beschikbaar gesteld maar we blijven er in Den Haag op aandringen om dit ook structureel beschikbaar te stellen. Dit wordt vooruitgeschoven zodat een nieuwe regering, na de verkiezingen in 2021, hierover zal moeten besluiten.

Lees meer >