SGPlogoNIEUW Oldebroek 1

In de raadsvergadering van 8 maart 2018 zijn de uitgangspunten voor vrachtwagenparkeervoorzieningen in Oldebroek vastgesteld. Dit onderwerp leverde flinke discussie op binnen de gemeenteraad. Door een aantal fracties is er kritiek geuit op het feit dat vanuit het college een uitgebreide toelichting aan het stuk was toegevoegd, die weergeeft waarom bepaalde initiatieven wel of niet kans van slagen zouden hebben. Volgens deze fracties vertroebelde de toelichting de inhoud van het te nemen besluit om de uitgangspunten vast te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Op de raadsvergadering van 8 maart is een initiatiefvoorstel besproken, waarin het CDA vraagt om een structurele subsidie voor muziekonderwijs aan jongeren uit de gemeente Oldebroek. Jammer genoeg heeft dit voorstel het niet gehaald. Er komt geen structurele subsidie! De subsidie, die er tot dit jaar was, kwam voort uit het faillissement van de muziekschool. Voor lopend jaar is hier nog een klein bedrag van over, hierna stopt het.  Onderzoek toont aan, dat muziekonderwijs essentieel is in de ontwikkeling van kinderen. Als CDA willen we kinderen uit de gemeente de mogelijkheid geven om een instrument te leren spelen en geld moet daarbij geen belemmering zijn. Alle omliggende gemeenten geven overigens wel subsidie voor muzieklessen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

agnieten

WEZEP – Op maandag 19 maart ontvangt het Agnieten College Wezep minister Ank Bijleveld van Defensie. De minister brengt in het kader van de komende verkiezingen een bezoek aan de school. Dit bezoek wordt aangeboden door het CDA van de gemeente Oldebroek. Op het Agnieten College Wezep is de voorbereiding voor het bezoek al van start gegaan. ‘Naast dat we de minister kennis willen laten maken met onze school, vinden we het ook belangrijk dat onze leerlingen kennis kunnen maken met de minister’, vertelt Ard de Graaf, locatieleider van het Agnieten College Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

De SGP wil haar politieke visie baseren op de Bijbel. Dat is de Kern waar het om gaat.  Vanuit deze visie willen we een bijdrage leveren aan de lokale politiek. De daarbij te hanteren normen vinden wij in de Bijbel, het boek waar God Zijn wil aan ons openbaart. Al in het begin van de Bijbel spreekt God over rust, nadat Hij alles geschapen heeft. Daarin wordt ons duidelijk dat het belangrijk is om een dag van rust te hebben; om Hem en elkaar te kunnen dienen.

Ook maatschappelijk gezien is een dag van rust belangrijk, zeker in een tijd waarin een 24-uurs economie de norm wordt. Een dag van rust heeft namelijk een positief effect op ons welzijn en gezondheid. Daarnaast heeft de zondagsopenstelling van grote winkelketens een negatief effect op de keuzevrijheid van werknemers en ondernemers in het MKB. Concreet staat de SGP dan voor de volgende punten in de gemeente Oldebroek:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BJ Dokter Pvda Oldebroek foto Herman van der Wal fotografie

In december 2017 melde Vitens dat inwoners van gemeente Oldebroek een fors hogere drinkwaterrekening krijgen, omdat Oldebroek aan Vitens een heffing heeft opgelegd voor drinkwaterleidingen in de grond. Vervolgens stuurde Vitens de huishoudens een brief met aankondiging dat er € 77,95 op de drinkwaterrekening bij komt. Dat veroorzaakte begrijpelijke onrust. Ook bij gemeentepolitiek. Het zou worden opgelost. Anno maart 2018 weet de bezorgde inwoner echter nog niets, behalve de brief met aangekondigd besluit van Vitens.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Tijdens de gesprekken met verschillende inwoners in de afgelopen periode is helder geworden dat er nog steeds veel onbegrip is over de gang van zaken rondom Vitens. Dat is reden voor ABO om het u uit te leggen en nadrukkelijk aan te geven dat ABO vindt dat de inwoners financieel gecompenseerd moeten worden voor de extra aangekondigde lastenverhoging van Vitens.

Aanleiding heffen precariobelasting:

De gemeente Oldebroek bevond zich, net als vele andere gemeenten in de periode 2010-2014, in financieel zwaar weer! De structurele uitgaven waren hoger dan de inkomsten.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

CU

Op initiatief van de ChristenUnie sluit ook Oldebroek aan bij de Statiegeldalliantie. Dit samenwerkingsverband pleit voor de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes om zwerfafval te verminderen. Zwerfafval is een groot probleem, het veroorzaakt naast de nodige ergernis veel dierenleed en het opruimen kost ook nog eens veel geld. Een aanzienlijk deel van het zwerfafval wordt veroorzaakt door plastic flesjes en blikjes. Uit een onderzoek van CE Delft blijkt dat één van de oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval, het invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes is. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 CA2 2505

Mijn naam is Myrna Ariës en ik ben sinds ruim een jaar met pensioen. Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam en heb ik behalve in de haven (containers) ook gewerkt op de redactie van NRC Handelsblad. In Wezep kwam ik terecht door het werk van mijn toenmalige man, die door Shell werd overgeplaatst. Ik woon hier nu zo’n 38 jaar en hier zijn ook mijn dochters geboren. Toen zij klein waren, heb ik orthopedagogiek gestudeerd en de deeltijd-Pabo gedaan. Het werk voor de klas vond ik heerlijk. Zo zeer zelfs dat ik nu nog voor mijn plezier (vluchtelingen)kinderen help op de Wereldweide. Behalve van mensen die wel of geen hulp/zorg nodig hebben, hou ik van lezen (alles) tuinieren (!), kunst, gezelschap, wandelen en de natuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lorenzo

21 maart is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. In aanloop daarnaartoe stelt Lorenzo Huisman zich aan u voor. Hij is de nummer 2 op de lijst van de VVD. Lorenzo is 20 jaar en woont in Wezep. In het dagelijks leven volgt hij de opleiding Small Business en Retail Management, gericht op ondernemerschap, op Windesheim in Zwolle. Al sinds zijn 17e is Lorenzo lid van de VVD en interesseert hij zich voor politiek. 

Op de vraag waarop hij zich wil focussen, voor en na de gemeenteraadsverkiezingen, is zijn antwoord: ‘ondernemerschap en jongeren’. ‘Ondernemers zijn van groot belang. Zij creëren werkgelegenheid, laten mensen zich ontwikkelen en dragen bij aan een betere samenleving. Daarom moeten wij zorgen dat ondernemers nog meer de ruimte moeten krijgen om te kunnen doen waar ze goed in zijn: snel schakelen en inspringen op kansen.’ Over jongeren zegt hij: ‘Jongeren zijn de toekomst van de gemeente. Ze zullen op den duur een woning en een passende baan nodig hebben; dat moet niet vergeten worden.’ 

Schrijf reactie (0 Reacties)

CA2 2432

Sijmen Scholten is geboren in 1944 in Wezep. Hij is getrouwd met Gerrie Koele, samen hebben ze twee kinderen en vier kleinkinderen. Zijn hele arbeidsleven heeft hij gewerkt in de installatietechniek, waarvan de laatste twintig jaar als uitvoerder bij Imtech. Bij deze firma heeft hij vier jaar in de OR gezeten.

Politiek actief

Sinds 2007 is hij secretaris van de PvdA en de laatste vijf jaar actief als voorzitter a.i.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Lydia Groot, wethouder van de gemeente Oldebroek, stopt als wethouder na deze gemeenteraadsverkiezingen. Loraine de Graaf blikt met Lydia Groot terug op haar vier jarig wethouderschap voor de ABO in Oldebroek.

Schrijf reactie (0 Reacties)

silhouettes 776667 960 720

OLDEBROEK - In  Kulturhus De Talter in Oldebroek wordt op maandag 12 maart om 20.00 uur het grote Oldebroekse verkiezingsdebat gehouden. Aan dit debat, georganiseerd door Loco Media Groep en de gemeente Oldebroek, wordt meegewerkt door de zeven lijsttrekkers van de politieke partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen en om eventueel een vraag te stellen aan de politici. De inloop is vanaf 19.30 uur. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo jacco

Jacco Evink (1985)  woont sinds zijn geboorte in  Wezep. Hij isgetrouwd met Dirma Evink-Groeneveld en trotse vader van Tobias en Lisa. Gedurende zijn studie commerciële economie heeft hij met veel plezier gewerkt bij Het Middelpunt in Wezep en daar kwam hij veel in contact met inwoners uit Wezep en de gemeente Oldebroek. In het dagelijks leven is hij werkzaam als accountmanager bij Procility en de PD Group, waar men zich bezig houdt met het inrichten van kantoren en andere omgevingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 9678

WEZEP - De rode Omroep Gelderland-stembus kwam dinsdag aan in Wezep op het Meidoornplein. Dit keer werd de radio-uitzending gepresenteerd door lokale omroep LOCO Media Groep.

ABO - Een groenere gemeente

Adré Boer van lokale partij Algemeen Belang Oldebroek start de uitzending met een gesprek over meer groen in de gemeente. Hij ziet steeds vaker gebieden die niet aantrekkelijk ogen. De gemeente heeft plannen om meer groen in de omgeving te brengen naar de achtergrond geschoven. Boer heeft hierdoor het idee gekregen dat de gemeenteraad duurzame ontwikkeling niet belangrijk genoeg vindt. Maar hij merkt toch dat er enige vooruitgang is geboekt door inspanningen van partijen zoals zijn eigen lokale partij. Groen in de gemeente is dan ook één van haar belangrijkste agendapunten. 'We zijn een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. Het is een moeizaam proces, maar we blijven doorzetten', aldus Boer.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tennis

“Tennissen moet je leren met behulp van professionals” vertelt Fred Huberts, voorzitter van WTC. Samen met wedstrijdleidster Riet Koekkoek ontvangt hij Renske van der Veen en Jan Verdonk van CDA Oldebroek in het clubhuis aan de Heigraaf in Wezep. De club heeft 6 Smashcourt banen, bijna 250 leden waarvan 51 jeugdleden. Dat er slechts 20 % jonger is dan 18 jaar, vinden ze bij de club zorgelijk. Graag zouden ze meer jeugdleden tellen. Weliswaar is het een landelijke probleem, maar WTC wil hier graag verandering in brengen. Ze hebben diverse plannen ontwikkeld, zoals het verzorgen van gratis lessen voor basisscholen leerlingen en wordt er samengewerkt met het Agnietencollege. Lastig vinden ze de activiteiten van de door de gemeente aangestelde combinatiefunctionarissen. Dat lijkt vreemd want deze mensen doen hun uiterste best om de jeugd aan het sporten te krijgen, maar door het gratis wisselende aanbod gaan de kinderen zich niet zo gauw aan de tennisclub verbinden, en blijven ze liever shoppen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is er bij Loco Info op LocoFM  ruim aandacht voor de lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen in Oldebroek. In een serie van acht afleveringen blikt Jan Klein, samen met hen, vooruit naar de verkiezingen van 21 maart. In de aflevering van 7 maart om 17.00 uur is Bert-Jan Dokter, lijsttrekker van PVDA, te gast in de studio. 

Heeft u een vraag voor hem, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag mailen heeft de voorkeur en dat kan naar radio@locofm.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

erikvoorstellen600400

Sinds maart 2010 ben is Erik Doornwaard  raadslid voor de SGP en de afgelopen periode fractievoorzitter. Hij is 32 jaar, getrouwd en zij hebben zes kinderen. Erik Doornwaard is werkzaam als docent economie in het voortgezet onderwijs.

'De financiën van de gemeente zullen blijvend aandacht vragen. De gemeentelijke belastingen moeten zo laag mogelijk gehouden worden. Deze moeten in verhouding staan met de voorzieningen waarvan inwoners gebruik maken. Transparantie en duidelijke communicatie met inwoners is erg belangrijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 1820poster kln

Engbert Jan Ruitenberg, 55 jaar geleden geboren in Zalk is getrouwd met Regina. Samen hebben ze drie prachtige kinderen ontvangen. In zijn dagelijks leven werkt hij als inspecteur bij het Nederlands Rundvee Stamboek (CRV). Koeien beoordelen en boeren adviseren in de fokkerij. Van die boeren heeft hij geleerd niet praten maar doen! Dat is ook zijn motto in de politiek. Sinds 1990 wonen ze met veel plezier in Oldebroek. Voor hen een aangename gemeente om te wonen, kleinschalig met goede voorzieningen, kortbij of iets verder weg maar goed bereikbaar en een prachtige leefomgeving.

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15000588 1288202554564832 1427045619642695983 o 1

OLDEBROEK - Loco Info op LocoFM besteedt maandagmiddag 5 maart om 16.00 uur aandacht aan jongeren, die actief zijn in de lokale politiek. Eljakim Doorneweerd (ChristenUnie), Laurens van Oene (VVD) en Tom de Nooijer (SGP) zijn te gast in de studio en zullen vertellen over hun drijfveren om actief te zijn in de Oldebroeker politiek. De drie jongeren zijn ook terug te vinden op de kieslijsten van hun partij. 

Hoe proberen zij jongeren te betrekken bij de politieke vraagstukken? Tenslotte gaan de jonge politici nog kort met elkaar in debat over een drietal stellingen. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

laurens

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur stelt Laurens van Oene, de nummer 4 op de lijst van de VVD Oldebroek, zich graag aan u voor. Laurens is 18 jaar oud en komt uit Hattemerbroek. In het dagelijks leven doet hij VWO aan het Carolus Clusius College in Zwolle. Hij wil zich de komende jaren met passie gaan inzetten voor onze gemeente.

‘Ik zie de onvrede over het beleid dat wordt gevoerd groeien. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, woningbouw, ruimtelijke ordening of heel actueel; de vliegroutes. Wanneer je de burger beter betrekt bij de besluitvorming profiteert iedereen hiervan.’ Als we Laurens vragen wat zijn speerpunt is zegt hij: ‘jeugd. Dat klinkt beknopt, maar dat is het zeker niet. We moeten er alles aan doen om meer jeugd naar de gemeente Oldebroek te trekken. Het vitaal maken van de dorpskernen en investeren in (sport)accommodaties is hiervoor zeer belangrijk; ontplooiing van het individu staat hierbij centraal.’

Schrijf reactie (0 Reacties)