d66 oldebroek

De wereld mag dan razendsnel veranderen, in Oldebroek staat de tijd nog wel even stil. Althans dat is de indruk die CU, SPG en ABO uitstralen met hun nieuwe collegeakkoord voor de periode ’18 – ‘ 22. Het ontbreekt aan ambitie om onze gemeente verder te brengen de komende jaren. Dit College is een College van stilstand. Pappen en nathouden was een betere titel geweest voor het akkoord. De komende 7 jaar moeten er in Nederland 75.000 woningen per jaar worden gebouwd. Het nieuwe college zegt vooral te willen aanpassen aan veranderende vraag, niet aan de groeiende vraag. Kortom, de talloze jongeren uit Oldebroek die in Oldebroek willen blijven moeten elders gaan kijken voor een woning.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 6 juni is Bert-Jan Dokter namens PVDA te gast in de studio. Bert Michelsen bespreekt met hen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

bob

OLDEBROEK - ABO heeft afgelopen weken maar liefst 20 reacties gekregen op de vacature kandidaat wethouder voor de gemeente Oldebroek. 18 mannen en 2 vrouwen hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt voor deze mooie functie. Er is met 4 kandidaten afgelopen periode gesprekken gevoerd.De ABO fractie heeft uiteindelijk unaniem gekozen voor de ervaring en kwaliteiten van Dhr. Bob Bergkamp. Momenteel is Dhr. Bergkamp nog politiek actief en woonachtig in de gemeente Breda.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 30 mei zijn raadsleden van ABO en ChristenUnie te gast in de studio. Bert Michelsen bespreekt met hen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur  luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 16 mei is Henk Kemp namens de VVD te gast in de studio. Frank van 't Ende bespreekt actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek met hem.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

wethouderBenEngberts

OLDEBROEK - SGP Oldebroek stelt Ben Engberts voor als kandidaat-wethouder voor de komende bestuursperiode. Engberts komt uit Vriezenveen en is al geruime tijd politicus namens de SGP. Halverwege april werd het advies uitgebracht door informateur de burgemeester van Kampen, de heer B. Koelewijn, om met ChristenUnie, SGP en ABO een coalitie te gaan vormen voor de komende periode. Na dat moment is er binnen SGP Oldebroek een wethouderscommissie gevormd die op zoek is gegaan naar een geschikte kandidaat voor de portefeuille ruimtelijke ordening. Aan de hand van een aantal belangrijke uitgangspunten is er een afweging gemaakt. Met overtuiging is Ben Engberts voorgedragen. Onder andere vanwege de bestuurderservaring, de ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en de affiniteit met het buitengebied, platteland, landschap, natuur en water. De wethouder van de SGP krijgt de portefeuilles ruimtelijk domein en bedrijfsvoering.     

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda logo

ARNHEM - Sinds 2017 krijgen fruittelers geen vergoeding meer van de provincies bij schade die wordt aangebracht door mezen. Doordat de mees een beschermde diersoort is, is het voor de fruittelers zeer lastig om de schade te voorkomen. Het CDA vindt dan ook dat de schade die veroorzaakt wordt door mezen moet worden vergoed. De Raad van State heeft 9 mei 2018 geoordeeld dat de provincies de schade die ontstaat door de mezen moeten blijven vergoeden. En een nieuwe regeling moeten treffen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur  luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 9 mei zijn raadsleden van CDA en ChristenUnie te gast in de studio. Bert Michelsen bespreekt met hen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadvergaObroek1 

tekst en beeld: Maarten van Gemert

OLDEBROEK – Bort Koelewijn heeft verslag uitgebracht aan de gemeenteraad over zijn verkenningen naar een coalitie voor de nieuwe raadsperiode. In de tussentijd is ook het verslag gereed gekomen van de thema’s die alle partijen in de vorige vergadering naar voren hebben gebracht. Zoals Koelewijn in buurgemeente Kampen waardering ontvangt voor zijn burgemeesterschap, zo waarderen alle partijen in Oldebroek zijn informateurschap. Hij vervolgde het proces als formateur en afgelopen woensdag is er een bestuursovereenkomst bereikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo striped

De VVD wil dat de Provincie zich inzet om meer politieagenten in Gelderland  te krijgen. Aanleiding hiervoor is een noodkreet van regioburgemeester  Hubert Bruls. Hij gaf aan dat de politie vanwege onderbezetting niet toekomt  aan ‘het vangen van boeven’. De Gelderse liberalen vinden dit een zorgelijk signaal en trekken daarom aan de bel. Statenlid Frederik Peters: “We willen  dat de zware criminaliteit in onze provincie word aangepakt. Dat kan alleen als  al onze partners, zoals de politie, op sterkte worden gebracht”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bort Koelewijn

OLDEBROEK - Op basis van gesprekken die informateur Bort Koelewijn (burgemeester van Kampen) heeft gevoerd met alle partijen in de gemeenteraad van Oldebroek, adviseert hij een voortzetting van de huidige coalitie van ChristenUnie, SGP en ABO. Unaniem is dit advies overgenomen door raadsfracties. Veel lof ontving de informateur ook voor de wijze waarop het advies tot stand is gekomen. Desgevraagd was de heer Koelewijn ook graag bereid om het proces te begeleiden als formateur om daadwerkelijk te komen tot de geadviseerde coalitie.  Er ligt al een eerste uitwerking van de door alle partijen aangedragen thema’s voor een coalitieakkoord en daar zal zeker de komende weken met de drie partijen over gesproken worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

OOSTERWOLDE - Raadslid Henri Wijnne heeft namens de ChristenUnie in de raadsvergadering van 19 april door middel van mondelinge vragen aandacht gevraagd voor de overlast van ratten in Oosterwolde. In Oosterwolde ervaren veel inwoners op dit moment overlast van bruine ratten. Deze ratten veroorzaken schade aan de slootwal en kunnen schade veroorzaken aan woningen. Belangrijker nog is dat ze een gevaar kunnen zijn voor de volksgezondheid. De ChristenUnie heeft gevraagd of het college na kan gaan wat de oorzaak is en wat de gemeente aan de overlast gaat doen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ZWANEPOL

OLDEBROEK - Afgelopen maandag bij aanvang van het maandelijkse ABO-overleg op het gemeentehuis werden de ABO fractie, bestuur en overige leden aangenaam verrast met een prachtig cadeau van Dhr. Wim Zwanepol, inwoner uit Wezep. Dhr. Zwanepol heeft als blijk van waardering en een felicitatie met de verkiezingsuitslag een door hem zelf gemaakte fresco overhandigd van het (vernieuwde) logo van ABO.

Fractievoorzitter Andre Boer: “Wij zien dit geweldig mooie gebaar van de heer Zwanepol als aanmoediging voor ons nieuwe fractie met commissie- en raadsleden om de komende jaren mooie en zorgvuldig afgewogen besluiten te nemen voor de inwoners van onze gemeente".

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur  luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 18 april zijn raadsleden van ABO en VVD te gast in de studio. Bert Michelsen bespreekt met hen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur  luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 11 april zijn raadsleden van ChristenUnie en SGP te gast in de studio. Bert Michelsen bespreekt met hen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

kopgroep

ABO: Politiek is en blijft onvoorspelbaar, maar onze dank voor het vertrouwen naar 2000 stemmers blijft groot! De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Oldebroek leek voor ABO in eerste instantie wat teleurstellend omdat de hoop op winst natuurlijk wel wat overhand had. Ten opzichte van de vorige uitslag in 2014 heeft ABO deze keer een  aantal stemmen verloren waardoor we van 4 naar 3 raadszetels zijn gezakt. Die 3 raadszetels vertegenwoordigen wel bijna 2000 inwoners uit onze gemeente die ABO hebben gestemd. Natuurlijk willen we al die inwoners hartelijk danken voor hun vertrouwen welke zij ons voor de komende 4 jaar hebben gegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

gemhuisObroek

tekst en beeld: Maarten van Gemert

OLDEBROEK - Bort Koelewijn is door Engbert Jan Ruitenberg gevraagd om als informateur de samenstelling van een nieuw College van B en W in Oldebroek te onderzoeken. Koelewijn is burgemeester van Kampen waar, vergelijkbaar met Ruitenberg (CU), Jan Willem Schutte (CU) als fractievoorzitter van de grootste partij het initiatief mag nemen voor een nieuwe coalitie. Ruitenberg heeft gekozen voor een nieuwe aanpak waardoor Koelewijn, eveneens van CU-huize, desgevraagd nog weinig kan zeggen over de invulling en tijdsduur van zijn informateurschap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bort Koelewijn

OLDEBROEK - De nieuwe raad van Oldebroek begint op donderdag 5 april met een raadsbrede discussie over welke thema’s de komende vier jaar prioriteit dienen te krijgen. Daarna zal (in)formateur Bort Koelewijn (burgemeester van Kampen) aan de slag gaan met de opdracht om een nieuwe coalitie te vormen. Engbert Jan Ruitenberg, lijsttrekker van de ChristenUnie pleit voor politieke vernieuwing. Hij streeft naar een raadsbrede inbreng voor het coalitieakkoord. Daarom zal er donderdag 5 april een raadsbijeenkomst worden gehouden waar alle partijen de thema’s kunnen benoemen welke zij belangrijk vinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur  luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 28 maart zijn CDA en D'66 te gast in de studio. Bert Michelsen bespreekt met hen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Jan Klein blikt op woensdag 28 maart om 17.00 uur in het radioprogramma Loco Info terug op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. Wim Roelofsen is te gast in de studio. 

Schrijf reactie (0 Reacties)