SGPlogoNIEUW Oldebroek

De SGP-fractie heeft in het verleden schriftelijke vragen gesteld betreffende evenementen die in de gemeente werden gehouden. Naar aanleiding van de beantwoording van het college is de SGP van mening dat overlast van evenementen beperkt moet worden. Er is een toename van het aantal evenementen in de gemeente met als gevolg dat de overlast ook toeneemt. De SGP is van mening dat het juist niet mag leiden tot een toename van de overlast. Wij willen de gemeente leefbaar houden voor alle inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 7 februari zijn raadsleden van ABO en SGP te gast in de studio. Met hen worden door Bert Michelsen  de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek, besproken.

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is er bij Loco Info op LocoFM  ruim aandacht voor de lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen in Oldebroek. In een serie van acht afleveringen blikt Jan Klein, samen met hen, vooruit naar de verkiezingen van 21 maart. In de aflevering van 7 februari om 17.00 uur was  Henk Kemp, lijsttrekker van VVD te gast in de studio.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 1550 1 kln

De nummer 10 op de lijst van de ChristenUnie is de 38-jarige Jan Souman uit Hattemerbroek. Jan is getrouwd en vader van drie kinderen en heeft een bedrijf met melkkoeien met bijbehorend jongvee en een aantal schapen. Voordat hij dit bedrijf van zijn ouders overnam werkte hij jaren op een accountantskantoor. 'Een van de mooiste tijden van het jaar is toch wel het voorjaar, als alles weer begint te groeien en te bloeien, de lammetjes worden geboren en de koeien weer naar buiten kunnen. Dan besef je weer extra de grootheid van God in de schepping en dan weet je ook weer dat er inzet van ons verwacht wordt om deze aarde goed te onderhouden,' aldus Jan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto horeca

Vorige week bezochten Ron van Pieterson en Dennis Doorneweerd namens de ABO fractie het horeca debat Oldebroek-Elburg. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was dit horecadebat het 1e verkiezingsdebat. Dat er aandacht vanuit de lokale politiek is naar de lokale horeca is een goede zaak. Juist de verbindende functie en sociale rol van de horeca voor de samenleving wordt naar mening van de ABO soms wel eens onderschat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

180106 CDA 158

Ik ben Jan Dijkstra de derde kandidaat op de lijst van het CDA Oldebroek voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Geboren in het Groningse Den Andel, woon ik sinds 1986 met mijn vrouw Henny in het mooie Wezep. Ik heb een eenmanszaak onder de naam EBD en werk in de automotive sector als register-expert, register taxateur, arbiter en deskundige voor een aantal geschillencommissies. Naast mijn dagelijks werk vind ik de plaatselijke politiek leuk, maar af en toe ook best moeilijk. Persoonlijk streef ik altijd naar harmonie, wil graag iedereen tevreden stellen en dat valt af en toe niet mee. Als raadslid bemoei ik me het meest met Ruimtegebruik en Leefomgeving en hier valt erg veel onder, zoals bestemmingsplannen, geluidsoverlast A 28, de nieuwe afslag naar H2O en Lelystad Airport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Aan de komende gemeenteraadverkiezingen op woensdag 21 maart zal Lijst 7 niet deelnemen. Woensdagmiddag was Huub Verberk, fractievoorzitter van Lijst 7 in de huidige gemeenteraad op bezoek in de studio bij LocoFM. Jan Klein ging met hem in gesprek over de redenen van het niet deelnemen en over de Oldebroeker politiek.

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8905verkleind

OLDEBROEK -  Met de overhandiging van het verkiezingsprogramma ‘Zorgvuldig vanuit de Kern’ is het officiële startsein gegeven voor de campagne van de SGP-Oldebroek. Het verkiezingsprogramma begint met de kernwaarden en drijfveren van de SGP-Oldebroek. Daaruit is ook de slogan ontstaan. De slogan van ons verkiezingsprogramma is 'Zorgvuldig vanuit de Kern'. De SGP wil haar politieke visie baseren op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Dat is de Kern waar het om draait. God wil een leven volgens christelijke normen en waarden zegenen. Een leven volgens christelijke normen en waarden is goed voor de gehele samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 oOLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 31 januari zijn raadsleden van CDA en Lijst 7 te gast in de studio. Met hen worden door Bert Michelsen  de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek, besproken.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

soc

OLDEBROEK - Renske van der Veen en Jan Verdonk hebben, namens het CDA Oldebroek, een bezoek gebracht aan het Sociaal team van de gemeente Oldebroek. Het team houdt zich met heel veel zaken bezig. Zoals o.a. met zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen. Sinds 2016 zitten zij in Multi Functioneel Centrum “De Brinkhof” in Wezep. Dat er voor Wezep is gekozen, wordt niet als een belemmering ervaren voor de inwoners van de andere kernen in Oldebroek, vertelt teamleidster Esther Grootnibbelink. Wel is er zeker sprake van een stuk schroom bij de Oldebroekse bevolking, wanneer het gaat om vragen om hulp. Hierdoor blijft er geld liggen, dat bedoeld is om inwoners, jong en oud met kleine of grote problemen verder te helpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

De VVD gaf in 2 eerdere artikelen al aan dat hartfalen met enige regelmaat voorkomt in onze omgeving, en dat we heel blij zijn met de mensen die hulp kunnen bieden met reanimatie en het gebruik van de AED(apparaat dat gebruikt wordt bij hartfalen) . Ook zijn we al die verenigingen , instellingen, winkels en bedrijven dankbaar dat zij al investeren in een bereikbare AED. En zelfs deze apparaten hebben niet het eeuwige leven, en moeten eens vervangen worden. Daarom is erkentelijkheid zeker op zijn plaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 oOLDEBROEK - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is er bij Loco Info op LocoFM  ruim aandacht voor depolitieke partijen in Oldebroek. In een serie van acht afleveringen blikt Jan Klein vooruit naar de verkiezingen van 21 maart. In de aflevering van 31 januari om 17.00 uur is Huub Verberk te gast in de studio. Afgelopen week maakte hij bekend, dat Lijst 7 niet deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. In deze uitzending zal Huub hier nader op ingaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Lelystad en de daarmee gemoeide vertrek- en aanvliegroutes. Deze routes gaan onder andere op geringe hoogte over of vlak langs vele kernen op de Veluwe. Veel van de lokale VVD-fracties in de getroffen gemeentes komen op voor de belangen van inwoners en ondernemers. Belangen die kunnen verschillen van de nationale belangen van hun partijgenoten in Den Haag.

Wij, lokale fracties van de VVD op de Veluwe, dringen aan op uitstel van de opening van Vliegveld Lelystad. Uitstel totdat aan alle randvoorwaarden en informatie vergaring is voldaan om een goed besluit te nemen. Een besluit waarbij ook de belangen van de inwoners van Oost-Nederland maximaal zijn behartigd en beschermd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8630

OLDEBROEK - Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert -Jan Segers bezocht vrijdag 26 januari de gemeente Oldebroek , één van de 'wiegen' van de partij.  Hij loste daarmee een belofte in die hij in de zomer van 2017 had gedaan tijdens de vorming van een nieuw kabinet. Er ontstond een spannend moment toen het over medische en ethische vraagstukken ging.  Segers zei aan de onderhandelingstafel dat hij het wel moest kunnen uitleggen aan de mensen in de gemeente Oldebroek.. Aan die belofte hield de ChristenUnie Oldebroek hem . In een ontspannen setting mochten de aanwezigen Segers het hemd van het lijf vragen waarbij onderwerpen als AOW leeftijd, vliegveld Lelystad en de werkdruk in het basisonderwijs de revue passeerden. Daarnaast bezocht Segers die dag twee bedrijven:  IJslander BV en CelaVita BV.

Foto's Alida Bosma

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

OLDEBROEK - De SGP-fractie van de gemeente Oldebroek heeft in december vorig jaar schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze vragen zijn door het college beantwoordt. Er is een toezegging van de wethouder, gedaan in de raadsvergadering van 10 november 2016, dat de precariobelasting die Vitens zal doorbelasten gecompenseerd wordt. Het college geeft aan te wachten met compensatie totdat er meer duidelijkheid en zekerheid is over de doorbelasting. Het blijkt dat Vitens vooraf niets heeft afgestemd met de gemeente. Volgens de SGP niet de goede gang van zaken: 'Het geeft onnodig onrust onder de inwoners van Oldebroek. Goed nieuws is dat er op 1 februari 2018 een gesprek is gepland tussen wethouder Groot en Vitens. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit gesprek. Daarnaast is er nog een rechtszaak lopende over de opgelegde heffing. Dat zullen we moeten afwachten.'

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

- door Erik Doornwaard -

Liefde is een centraal thema in het christelijke geloof. Het gebod van God in de Bijbel is om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. God liefhebben betekent ook zijn Naam liefhebben. Onze naaste liefhebben betekent ook onze naaste niet te kwetsen. Ruwe en onzedelijke taal kunnen kwetsend zijn. Er moet respect zijn voor mensen die dit als kwetsend ervaren. De SGP-fractie is daarom van mening dat er een verbod moet komen op het vloeken van de Naam van God en het gebruik van ruwe en onzedelijke taal in de publieke ruimte. We moeten mensen die het als kwetsend ervaren respecteren. De verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte ligt bij de overheid. Daarom wil de SGP-fractie een vloekverbod en een verbod op ruwe en onzedelijke taal opnemen in de APV.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

e757cbf6 532f 4ab2 a42b 3d7bf3171532

WEZEP - Vrijdag 26 jan was Remco Dijkstra, 2e kamerlid VVD, op bezoek in Oldebroek. Hij was op uitnodiging van actiegroep HoogoverWezep en de lokale VVD fractie naar De Brinkhof in Wezep gekomen. Hij wilde graag  horen hoe de gevolgen voor de Oldebroeker samenleving worden ingeschat door deze groep en lokale fractie van de VVD. Ook de VVD fracties van Elburg en Hattem waren hierbij aanwezig. Gezien de vele contacten die al enige tijd bestaan, was Dijkstra niet verrast, maar het zelf te vernemen op locatie is toch anders dan rapporten, zienswijzen, telefoon of sociale media.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

apv

- door Henk Bergeijk -

In de algemene plaatselijke verordening (APV) zijn gemeentelijke regels vastgelegd op het gebied van openbare orde en veiligheid. In de afgelopen periode is de gemeente onder andere in gesprek gegaan met de inwoners van Oldebroek om te bezien welke regels wellicht overbodig zijn en dus aanpassing behoeven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe APV die door de gemeenteraad op 25 januari 2018 is vastgesteld. Naar de mening van de fractie van de ChristenUnie past het helemaal bij de wens om te dereguleren en dus minder regels op te leggen en meer over te laten aan de inwoners zelf. Wij konden niet instemmen met de het voorstel van de SGP om op onderdelen juist meer regels op te leggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huub verberk

- door Evert Dickhof -

Bijna acht jaar lang is Huub Verberk raadslid geweest. Als raadslid voelt hij zich bovenal  volksvertegenwoordiger. Hij heeft een brede kring van vrienden of kennissen en weet heel goed wat er speelt in de samenleving. Ooit eens gekozen tot politicus van het jaar. Als lijstaanvoerder kreeg hij in 2014 de meeste voorkeurstemmen in de gemeente Oldebroek. Ruim zes jaar actief voor ABO en bijna twee jaar onder de eigen vlag van Lijst7. Auteur van ettelijke moties, amendementen en schriftelijke vragen aan het college   

In het kort een schets van zijn persoonlijkheid:

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

RENSKE

OLDEBROEK - De tweede kandidaat op de lijst is Renske van der Veen-Schoonhoven. Geboren en getogen in Oosterwolde en alweer 6 jaar politiek actief. “Ik vind het erg mooi om wat te kunnen betekenen voor de mensen om mij heen. Dat is de reden waarom ik de plaatselijke politiek zo leuk vind. Het gaat over de lokale sportvereniging, de lokale zorg, het eigen dorp en je naasten. In mijn dagelijks leven ben ik moeder en docent bewegingsonderwijs. Mijn hobby’s zijn sporten, koken en lezen. De komende jaren wil ik mij met name in gaan zetten voor de zorg in de gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)