CU

In de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond is het initiatiefvoorstel van het CDA besproken waarin zij voorstellen om een structurele subsidie te verstrekken aan muziekverenigingen. De fractie van de ChristenUnie wil het CDA graag een schouderklopje geven voor de moeite die zij hebben genomen om met dit voorstel te komen. Het doel van deze subsidie is, zo bleek uit de motivatie van het CDA, om kinderen de mogelijkheid te (blijven) bieden om muziekonderwijs te volgen. De fractie van de ChristenUnie heeft tegen dit voorstel gestemd. Dat hebben we gedaan omdat we vinden dat we moeten investeren in de culturele vorming van kinderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd2

WEZEP - Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezing staat voor de deur. Op 21 maart gaan we weer stemmen. De Huiskamer van Wezep organiseert in de komende periode wekelijks bijeenkomsten met politieke partijen. Weet jij al op wie je gaat stemmen? Wat je belangrijk vindt? Wil je weten wat de speerpunten zijn of heb je vragen aan de lokale partij VVD?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CA2 2448

Mijn naam is Jack Hellendoorn, 60 jaar en getrouwd met José. Samen hebben wij twee geweldige dochters en wonen wij al drieëndertig jaar in het mooie dorp Wezep. Ik werk bij KPN en mag daar voor het bedrijfsonderdeel consumentenmarkt lid zijn van de ondernemingsraad als voorzitter. Ook ben ik actief kaderlid van mijn vakbond, waarbij ik direct betrokken ben bij onder andere de cao-onderhandelingen van KPN. In mijn spaarzame vrije tijd geniet ik van mijn tuin, spannende boeken en probeer ik ook nog wat aan beeldhouwen te doen. Verder houden wij van reizen en van het leven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

silhouettes 776667 960 720

OLDEBROEK - In  Kulturhus De Talter in Oldebroek wordt op maandag 12 maart om 20.00 uur het grote Oldebroekse verkiezingsdebat gehouden. Aan dit debat, georganiseerd door Loco Media Groep en de gemeente Oldebroek, wordt meegewerkt door de zeven lijsttrekkers van de politieke partijen, die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen en om eventueel een vraag te stellen aan de politici. De inloop is vanaf 19.30 uur. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

CA2 2415

WEZEP - Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Kom dan dinsdag 13 maart naar de Huiskamer van Wezep. Hier kunt u kennismaken met de lijsttrekker van de PvdA Oldebroek-Wezep: Bert-Jan Dokter. In zijn privéleven verdient Bert-Jan zijn boterham als ICT-specialist voor een ICT-dienstverlener uit Heerenveen. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger bij de Loco Media Groep, als voorzitter en dj. Hij is getrouwd en vader van twee pubers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bezoek Consmema 2

HATTEMERBROEK - Op vrijdag 9 maart heeft CDA Gelderland een bezoek gebracht aan Consmema te Hattemerbroek. Het gezelschap bestond uit het bestuur van CDA Gelderland, Statenleden Harold Zoet, Daisy Vliegenthart en Bert Komdeur, Gedeputeerden Jan Jacob van Dijk en Bea Schouten en Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg. Daarnaast waren raadsleden en wethouders uit de regio aanwezig. Consmema is een van de gevestigde ondernemingen op het nieuw aangelegde bedrijventerrein H2O. De oorspronkelijke locatie van Consmema in het centrum van is medio 2017 is door groei van het bedrijf verruild voor bedrijventerrein H2O. Bij de bouw van het nieuwe pand is veel aandacht besteed aan duurzaamheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda

OLDEBROEK -  CDA minister van defensie mevrouw Ank Bijleveld brengt op maandag 19 maart 2018 een bezoek aan de Noord-Veluwe. Tijdens dit bezoek wil ze bij de lunch graag in gesprek met medewerkers van Defensie die wonen in de gemeente Elburg of Oldebroek. De lunch is om 12.30 uur in restaurant Coelenhage te Wezep. U en jij bent hiervoor van harte uitgenodigd. Er is plaats voor maximaal zes personen, dus meld je zo snel mogelijk aan. Defensie is een van de grootste werkgevers in de gemeenten Elburg en Oldebroek. Dat is de reden voor de minister om in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een bezoek te brengen aan deze twee gemeenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

scholierenwed

ELBURG - De VVD is de grote winnaar van de scholierenverkiezingen op het LFC in Elburg. Na het tellen van alle stemmen kwam VVD Elburg met virtueel vijf zetels als winnaar uit de bus. Ook veel Oldebroeker scholieren bezoeken  deze school. Dat was ook de reden dat VVD Oldebroek hier aanwezig was. De Stembus van TV Gelderland stond woensdag 7 maart bij het Lambert Franckens College in Elburg. Scholieren discussieerden met de kandidaat-raadsleden en aan het eind van de middag vonden de verkiezingen plaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CA2 2459

Mijn naam is Willem Kruis. Ik ben sinds 2007 met pensioen. Oorspronkelijk kom ik uit Amersfoort en daar ben ik tot 1992 gebleven. Ik woon nu 26 jaar in Wezep. Ben nog steeds actief in de sport als ploegleider bij een dameswielerploeg.

Politiek actief

Mijn vrouw is in 1988 olympisch kampioen wielrennen geworden. Ik zag haar ambitie en doorzettingsvermogen. Dat sprak mij aan en was voor mij een stimulans om dit door te zetten voor mijzelf in de sport en de politiek. De keuze voor de PvdA was niet moeilijk. Ik zat bij de PTT (wat nu KPN is) in de OR en ik zag al snel dat het nodig is en blijft om op te komen voor mensen die tussen wal en schip vallen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

OLDEBROEK - Zaterdag 10 maart heeft SGP weer meegedaan aan NLdoet. De SGP wil daarmee haar waardering laten blijken voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor de samenleving. Nadat men vorig jaar bij het Boerderijmuseum de handen uit de mouwen heeft gestoken hebbende vrijwilligers dat dit jaar bij molen de Hoop in Oldebroek gedaan. Een goede schoonmaakbeurt van de molen en parkeervakken gemaakt voor bezoekers. Daarmee levert men daadwerkelijk een bijdrage om het cultureel erfgoed in stand te houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

begraafplaatsOosterwolde

OOSTERWOLDE - In de raadsvergadering van 8 maart jl. Is er gesproken over de uitbreiding van de begraafplaats in Oosterwolde. In het voorstel van het college van burgemeester en wethouders werd gesproken over de aankoop van gronden aan de West- en Oostzijde. De SGP is een groot voorstander van het uitbreiden van de begraafplaats. De afgelopen jaren heeft de SGP hier meermaals de aandacht voor gevraagd. Uitbreiding naar de Oost- en Westzijde ziet de SGP niet zitten. De gronden aan de Noordzijde hebben wat de SGP betreft de voorkeur. Deze gronden zijn al van de gemeente en passen ook in het bestemmingsplan. Daarom heeft de SGP samen met de CU, het CDA, de PvdA, de ABO en de VVD een wijziging op het voorstel ingediend, waarbij de Noordzijde wordt ontwikkeld en de grond aan de Westzijde om strategische redenen gekocht wordt.  Het gewijzigde voorstel werd aangenomen, waardoor de uitbreiding van de begraafplaats in Oosterwolde een feit is, terwijl de gevolgen voor de buurtbewoners beperkt blijven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CA2 2427

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen wil ik mezelf graag aan u voorstellen. Ik ben Marijke Stouwdam-Zoombelt en woon in Oldebroek. Inmiddels tel ik 57 lentes. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik ben (eind)redacteur en was tot vorig jaar augustus werkzaam op de redactie van Huis aan Huis Elburg-Oldebroek. Aan deze editie heb ik dertig jaar meegewerkt. Door een reorganisatie ben ik, samen met 107 collega’s, boventallig verklaard. Je leest en hoort dat regelmatig, maar als het jezelf overkomt, is het een ander verhaal. Maar waar een deur dichtgaat, gaat er ook één open.  Ik mag graag wandelen, houd van films kijken en theater bezoeken. In de tuin werken is ook een van mijn hobby’s en naast reizen, houd ik van lezen.   

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek 1

In de raadsvergadering van 8 maart 2018 zijn de uitgangspunten voor vrachtwagenparkeervoorzieningen in Oldebroek vastgesteld. Dit onderwerp leverde flinke discussie op binnen de gemeenteraad. Door een aantal fracties is er kritiek geuit op het feit dat vanuit het college een uitgebreide toelichting aan het stuk was toegevoegd, die weergeeft waarom bepaalde initiatieven wel of niet kans van slagen zouden hebben. Volgens deze fracties vertroebelde de toelichting de inhoud van het te nemen besluit om de uitgangspunten vast te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Op de raadsvergadering van 8 maart is een initiatiefvoorstel besproken, waarin het CDA vraagt om een structurele subsidie voor muziekonderwijs aan jongeren uit de gemeente Oldebroek. Jammer genoeg heeft dit voorstel het niet gehaald. Er komt geen structurele subsidie! De subsidie, die er tot dit jaar was, kwam voort uit het faillissement van de muziekschool. Voor lopend jaar is hier nog een klein bedrag van over, hierna stopt het.  Onderzoek toont aan, dat muziekonderwijs essentieel is in de ontwikkeling van kinderen. Als CDA willen we kinderen uit de gemeente de mogelijkheid geven om een instrument te leren spelen en geld moet daarbij geen belemmering zijn. Alle omliggende gemeenten geven overigens wel subsidie voor muzieklessen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

agnieten

WEZEP – Op maandag 19 maart ontvangt het Agnieten College Wezep minister Ank Bijleveld van Defensie. De minister brengt in het kader van de komende verkiezingen een bezoek aan de school. Dit bezoek wordt aangeboden door het CDA van de gemeente Oldebroek. Op het Agnieten College Wezep is de voorbereiding voor het bezoek al van start gegaan. ‘Naast dat we de minister kennis willen laten maken met onze school, vinden we het ook belangrijk dat onze leerlingen kennis kunnen maken met de minister’, vertelt Ard de Graaf, locatieleider van het Agnieten College Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek

De SGP wil haar politieke visie baseren op de Bijbel. Dat is de Kern waar het om gaat.  Vanuit deze visie willen we een bijdrage leveren aan de lokale politiek. De daarbij te hanteren normen vinden wij in de Bijbel, het boek waar God Zijn wil aan ons openbaart. Al in het begin van de Bijbel spreekt God over rust, nadat Hij alles geschapen heeft. Daarin wordt ons duidelijk dat het belangrijk is om een dag van rust te hebben; om Hem en elkaar te kunnen dienen.

Ook maatschappelijk gezien is een dag van rust belangrijk, zeker in een tijd waarin een 24-uurs economie de norm wordt. Een dag van rust heeft namelijk een positief effect op ons welzijn en gezondheid. Daarnaast heeft de zondagsopenstelling van grote winkelketens een negatief effect op de keuzevrijheid van werknemers en ondernemers in het MKB. Concreet staat de SGP dan voor de volgende punten in de gemeente Oldebroek:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BJ Dokter Pvda Oldebroek foto Herman van der Wal fotografie

In december 2017 melde Vitens dat inwoners van gemeente Oldebroek een fors hogere drinkwaterrekening krijgen, omdat Oldebroek aan Vitens een heffing heeft opgelegd voor drinkwaterleidingen in de grond. Vervolgens stuurde Vitens de huishoudens een brief met aankondiging dat er € 77,95 op de drinkwaterrekening bij komt. Dat veroorzaakte begrijpelijke onrust. Ook bij gemeentepolitiek. Het zou worden opgelost. Anno maart 2018 weet de bezorgde inwoner echter nog niets, behalve de brief met aangekondigd besluit van Vitens.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Tijdens de gesprekken met verschillende inwoners in de afgelopen periode is helder geworden dat er nog steeds veel onbegrip is over de gang van zaken rondom Vitens. Dat is reden voor ABO om het u uit te leggen en nadrukkelijk aan te geven dat ABO vindt dat de inwoners financieel gecompenseerd moeten worden voor de extra aangekondigde lastenverhoging van Vitens.

Aanleiding heffen precariobelasting:

De gemeente Oldebroek bevond zich, net als vele andere gemeenten in de periode 2010-2014, in financieel zwaar weer! De structurele uitgaven waren hoger dan de inkomsten.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

CU

Op initiatief van de ChristenUnie sluit ook Oldebroek aan bij de Statiegeldalliantie. Dit samenwerkingsverband pleit voor de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes om zwerfafval te verminderen. Zwerfafval is een groot probleem, het veroorzaakt naast de nodige ergernis veel dierenleed en het opruimen kost ook nog eens veel geld. Een aanzienlijk deel van het zwerfafval wordt veroorzaakt door plastic flesjes en blikjes. Uit een onderzoek van CE Delft blijkt dat één van de oplossingen voor het verminderen van het zwerfafval, het invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes is. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 CA2 2505

Mijn naam is Myrna Ariës en ik ben sinds ruim een jaar met pensioen. Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam en heb ik behalve in de haven (containers) ook gewerkt op de redactie van NRC Handelsblad. In Wezep kwam ik terecht door het werk van mijn toenmalige man, die door Shell werd overgeplaatst. Ik woon hier nu zo’n 38 jaar en hier zijn ook mijn dochters geboren. Toen zij klein waren, heb ik orthopedagogiek gestudeerd en de deeltijd-Pabo gedaan. Het werk voor de klas vond ik heerlijk. Zo zeer zelfs dat ik nu nog voor mijn plezier (vluchtelingen)kinderen help op de Wereldweide. Behalve van mensen die wel of geen hulp/zorg nodig hebben, hou ik van lezen (alles) tuinieren (!), kunst, gezelschap, wandelen en de natuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)