CU

WEZEP Op 20 maart zijn er verkiezingen voor provinciale staten en waterschap. Woensdag 6 maart organiseert de ChristenUnie afdeling Oldebroek daarom een aantal activiteiten.  In Wezep op het Meidoornplein staat vanaf 13.30 uur een Foodtruck van de Gelderse ChristenUnie. 'We proberen dan u/jij enthousiast te maken om te stemmen en we serveren ook streekeigenproducten,' aldus de ChristenUnie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Op 20 maart 2019 kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. In het kader van deze verkiezingen gaat presentator Bert Michelsen in Rondje Politiek in gesprek met lokale kandidaten die op de lijst staan.

Woensdag 20  februari is tussen 18:00 en 19:00 het CDA te gast samen met ds. Hans van Ark.

Voor vragen kunt u tijdens het programma bellen naar de studio via 038 376 96 97.

Schrijf reactie (0 Reacties)

anita

OLDEBROEK - Klein Gansei, in 2018 met voorkeurstemmen gekozen als raadslid in de gemeente Oldebroek, verlaat Algemeen Belang Oldebroek (ABO). Zij start per omgaande de fractie Burgerpartij Oldebroek en blijft lid van de gemeenteraad. Over de reden van vertrek wil Klein Gansei niet teveel in details treden: “Ik heb geen behoefte aan negatieve uitspraken over het vertrek bij ABO. Daar heeft niemand iets aan en wordt niemand beter van. Het is meer dan jammer dat het zo heeft moeten lopen. Dit had ik ook nooit kunnen bedenken toen ik als kandidaat gevraagd werd.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvdvlieg

NW-VELUWE - Dinsdagavond 12 februari werden de raadsleden van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek uitgenodigd om zich in beslotenheid te laten informeren over, zoals aangekondigd door de vier burgemeesters, “de optimalisatie van de voorgenomen vliegroutes”. Ondanks dat de burgemeesters zich telkens uitspraken tegen het zogeheten “laagvliegen” over hun vier gemeenten zijn, presenteerden de 4 eerste burgers zich die avond door alle vier fysiek, zij-aan-zij aan tafel te zitten met de Luchtverkeersleiding Nederland en de ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Op 20 maart 2019 kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. In het kader van deze verkiezingen gaat presentator Bert Michelsen in Rondje Politiek gesprek met lokale kandidaten die op de lijst staan.

Woensdag 13 februari is tussen 18:00 en 19:00 de ABO te gast samen met een kandidaat voor de Provinciale Staten 

Voor vragen kunt u tijdens het programma bellen naar de studio via 038 376 96 97.

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPlogoNIEUW Oldebroek 1

In de raadsvergadering van 31 januari 2019 is gesproken over het klimaatbestendig centrumplan voor Wezep (KC-plan Meidoornplein en omgeving). De SGP heeft hiermee ingestemd.

Het klimaatbestendig centrumplan Wezep kan al snel gelinkt worden aan het landelijk debat over het klimaatakkoord. Een onderwerp dat op dit moment erg actueel is. Als SGP willen we dat juist niet doen. Het gaat hier om een lokaal plan. Wél willen we opmerken dat als het gaat om klimaat, we het hoofd koel moeten houden. De te nemen maatregelen moeten in verhouding blijven met de kosten. Maar bovenal zijn wij afhankelijk van God, onze Schepper. De vraag is in welke mate de mens invloed heeft op het klimaat, omdat God nog altijd regeert en er niets gebeurt buiten Zijn wil om. Echter, dit ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Raadsleden hebben hun wortels diep in de lokale samenleving. Ze zijn altijd wel ergens bij betrokken, dat kan een vereniging zijn, een organisatie , de eigen buurt of misschien wel een eigen initiatief. Hij kan ook ondernemer zijn of een beroep uitoefenen in de gemeente waar hij als raadslid fungeert. Een diverse samenstelling van de raad uit alle lagen van de bevolking is zeer belangrijk. Maar helaas ligt bij al die combinaties van activiteiten ook een gevaar op de loer. In hun beroep of privéleven kunnen zakelijke of persoonlijke belangen spelen, die onderwerp zijn van gemeentelijke besluitvorming. Bij de bewoners groeit soms het denkbeeld dat een raadslid meer voor elkaar krijgt. Dat komt omdat een raadslid al in een vroeg stadium over belangrijke informatie beschikt die soms onder embargo wordt verstrekt. ”Wie het dichts bij het vuur zit, warmt zich het meest ” gaat het dan rond. En een schijn van belangenverstrengeling volstaat tegenwoordig al om iemand met pek en veren te besmeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

CU

Op 20 maart 2019 kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. In het kader van deze verkiezingen gaat Bert Michelsen in Rondje Politiek gesprek met lokale kandidaten die op de lijst staan.

Woensdag 6 februari is tussen 18:00 en 19:00 de ChristenUnie aan de beurt en is Gert Kers te gast. Samen met Engbert Jan Ruitenberg gaat hij het gesprek aan met Bert Michelsen, de presentator van het programma.

Voor vragen kunt u tijdens het programma bellen naar de studio via 038 376 96 97.

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen donderdag was de gemeenteraad weer aanzet. Een belangrijk avond met o.a. vervolg huisvesting Rood-Wit, Klimaatbestendig-plan Centrum Wezep en een burgerinitiatief.

Met dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO over de besluiten vond.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

OLDEBROEK -  Op 20 december 2018 is het burgerinitiatief ‘Durf te kiezen’ ingediend. Onderstaand de reactie van het college op dit burgerinitiatief en de vragen die zijn gesteld door 'Durf te kiezen'.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 31 januari heeft de woordvoerder van het burgerinitiatief “durftekiezen” het burgerinitiatief officieel aan de raad overhandigd. Burgemeester Snijder ontving namens de gemeenteraad het verzoek met de benodigde handtekeningen. Het was voor het eerst dat in de gemeente Oldebroek een burgerinitiatief werd ingediend. Het is nu al een historische gebeurtenis. De raad heeft besloten  het verzoek tijdens de commissie vergadering op donderdag 14 februari te behandelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Donderdag 31 januari 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen. Om 19.30 uur begint de vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek.

Wat staat op de agenda?

  • Benoeming en beëdiging van mevrouw Ö. Özasik als nieuw lid van de rekenkamercommissie.
  • Aanbieding van het burgerinitiatief ‘Durf te kiezen’ en voorstel behandeling van het burgerinitiatief.
  • Bekrachtiging opgelegde geheimhouding informerende nota aanbesteding IKC Zuidwest, Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

landbouw

OLDEBROEK -  De agrarische sector in Nederland is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd is er een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken. En hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en met het klimaatakkoord. De agenda van de landbouwsector wordt grotendeels bepaald door Europese regelgeving, de geopolitiek, prijsfluctuaties en in ook consumentenvoorkeuren. Zo maar een greep uit ontwikkelingen waar de agrarische bedrijven mee te maken hebben. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

OLDEBROEK - Elk jaar zorgen sommige festivals die plaatsen vinden bij Walibi World voor overlast en irritatie in de gemeente Oldebroek. Vooral het festival Defqon.1 levert veel geluidsoverlast op. In het verleden heeft de fractie van de ChristenUnie hiervoor al aandacht gevraagd bij het college van B&W.

De gemeente Dronten is voornemens om Walibi een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen. Hierin staat dat het festival Defqon.1 uitgebreid wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

cda oldebroek

WEZEP - De overlast van hangjongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in het Wezepse winkelcentrum neemt steeds grotere vormen aan. De groep jongeren wordt ook steeds groter, soms zijn er wel 50 personen aanwezig. Klanten durven in de avonduren niet meer naar het winkelcentrum te komen. Op zich is er geen sprake van vernielingen, maar met name van overlast. Ze maken veel rotzooi door het achterlaten van blikjes, kapotte flessen en kauwgom op de grond. Er wordt met eieren gegooid, en er is sprake van radio lawaai. Soms ontstaan er tussen de jongeren scheldpartijen, die uitmonden in vechtpartijtjes. Wanneer de winkeliers de groep aanspreken, is er respectloos commentaar met enorm grof woordgebruik.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Gelderse ChristenUnie heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten met een eigen regeling te komen om gedupeerden van drugsdumpingen te compenseren. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over de huidige situatie waarin gedupeerde grondeigenaren verkeren. Dit omdat grondeigenaren al een jaar geen beroep meer konden doen op de regeling omtrent het opruimen van drugsafval. De rekening voor het opruimen van dit drugsafval kan in de tienduizenden euro’s lopen en werd gepresenteerd aan de grondeigenaren. Tot en met het jaar 2017 konden grondeigenaren maar 50% van de kosten bij de provincie terugvragen, mits er aangifte was gedaan en het afval werd aangeboden voor sporenonderzoek en bemonstering om de daders te kunnen achterhalen. Nadat de regeling in 2017 afliep zijn er onderhandelingen tussen het Rijk en provincies gestart over een nieuwe regeling. Reden voor de ChristenUnie om de provincie te vragen niet langer af te wachten, maar met een eigen regeling te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

ABO maakt zich zorgen over de verschillende veiligheidsproblemen betreffende het winkelcentrum meidoornplein in Wezep.

Diverse winkeliers van het winkelcentrum hebben bij ABO aangegeven dat er problemen zijn. Enkele voorbeelden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20190107 WA0005

Algemeen Belang Oldebroek ( ABO), Anita Klein Gansei heeft tijdens deze raadsvergadering een motie ingediend om de jeugd meer te betrekken bij de lokale politiek en democratie. Zowel de VVD als de PVDA steunde de motie direct. In het verkiezingsprogramma van de ABO stond nadrukkelijk vermeld dat de ABO de jeugd meer wil betrekken bij alle belangrijke zaken die spelen in de gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Op 13 december heeft er een uiterst bewogen vergadering van de gemeenteraad plaatsgevonden. Er stond maar één agendapunt op de planning: De realisatie van een nieuwe vrachtwagenparkeerplaats op het H2O terrein. Tot in de late uurtjes werd er gedebatteerd. Er waren twee initiatieven. De eerste optie hield in dat de vrachtwagens op de huidige plek op H2O bleven, met aanpassingen aan de parkeerplaats, die werd onderhouden door de chauffeurs zelf middels een daarvoor opgerichte stichting. De andere optie hield in dat de chauffeurs op het terrein van een lokale ondernemer, die ook gevestigd is op H2O, zouden gaan staan. Beide initiatieven zouden €100.000 subsidie krijgen van de gemeente, die van de algemene reserve - gemeenschapsgeld - zou worden afgehaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

De gemeenteraad heeft op de raadsvergadering van 13 december een besluit genomen, waar wij als CDA fel op tegen waren. De vrachtwagenparkeervoorziening is al langer een dossier dat hoofdbrekens oplevert en we hadden het deze maand weer op de agenda staan. In de gemeenteraad is op 13 december een amendement aangenomen in de raad, ingediend door CU, ABO en SGP dat wij om meerdere redenen volstrekt niet acceptabel vinden. De gemeenteraad kon in eerste instantie kiezen uit twee opties voor een parkeervoorziening. Eén door een plaatselijke ondernemer op H2O en één door de plaatselijke chauffeurs verenigt in een stichting op de huidige plek. In eerste instantie is het college voor de optie van de stichting (dit vindt het CDA nog steeds de beste optie), maar doordat er iets veranderde, werd een paar uur voor de eerste vergadering de voorkeur uitgesproken voor de optie van de ondernemer. Uiteraard kan dit gebeuren, maar wat wij dan heel vreemd vinden, is dat er toch een beslissing doorgedrukt moet worden, zonder de stichting de kans te geven het één en ander op orde te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)