abo logo post

Om voor de komende jaren een goede basis voor de woningbehoefte te leggen is meer actie nodig. Een vraagstuk dat momenteel in elke gemeente speelt. Het tekort is enorm, de vraag is groot en de prijzen rijzen de pan uit. O.a. veel jonge inwoners van onze gemeente ervaren het, weinig passend aanbod en als het er is, is er zoveel animo waardoor de prijs verder opgedreven wordt.

Lees meer >

VVD Oldebroek

Henk Kemp namens de VVD fractie:  'Gisteren vond in gemeente Oldebroek  een raadsvergadering plaats, waar de VVD fractie door ziekte niet aanwezig kon zijn.

Bij met name het voorstel over Plan van Aanpak  betreffende LHBTQ+ voelt de VVD zeker de verantwoordelijkheid onze zienswijze te publiceren, daarom hieronder de geplande bijdrage bij dat voorstel. Het hijsen van de Regenboogvlag op 11 oktober vinden wij belangrijk'.

Lees meer >

pvda

OLDEBROEK - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Oldebroek besloot op donderdag 30 september 2021 dat de regenboogvlag in Oldebroek in top gaat bij het Oldebroeker gemeentehuis op Coming-Outdag. Daar zijn we als PvdA / Burgerpartij Oldebroek heel gelukkig mee. Het lokaal openbaar bestuur van Oldebroek gaat daarmee namelijk naast LHBTQ+ doelgroepen staan die helaas nog niet vrij en ongedwongen hun identiteit kunnen beleven.

Lees meer >

thumbnail In gesprek met GJ Segers

 

GEANNULEERD: In verband met de ontwikkelingen van vandaag omtrent de kabinetsformatie zal de avond met Gert-Jan Segers geannuleerd worden. Hij wordt de komende weken verwacht aan de onderhandelingstafel en moet daarom helaas afzien van deze bijeenkomst.

OLDEBROEK  -  ChristenUnie leider Gert-Jan Segers komt maandag 18 oktober naar Oldebroek om te horen wat speelt in ons deel van Nederland. Hij wil graag horen welke onderwerpen belangrijk zijn in onze regio en wat we hem willen meegeven voor zijn werk in Den Haag.Segers wil zich sterk maken om ongelijkheid tegen te gaan en de kloven in ons land te dichten. De Oldebroekse predikant Matthijs Schuurman schreef eerder dit jaar over de kloven tussen stad en platteland, praktisch en theoretisch opgeleid én de kloof tussen burgers en politiek. Deze ervaart hij ook tijdens zijn werk in Oldebroek. Schuurman riep politici om in gesprek te gaan met mensen zelf. Om oog te hebben voor wat hen raakt, wat hen drijft en waar ze zich zorgen over maken. Schuurman en Segers gaan met elkaar en vooral met de bezoekers in gesprek.

Lees meer >

GJVeldhoen

Ervaring heeft hij al opgedaan in Oldebroek en Kampen. Maar, als de raad ermee instemt, zal Gerrit Jan binnenkort weer wethouder zijn. Deze keer van de gemeente Dronten. Oud-wethouder Siepel kwam in opspraak en is opgestapt. Voor de laatste periode zijn ze daarvoor opzoek gegaan naar een andere wethouder. 

Volgens Gerrit-Jan gaat het om een aantal maanden omdat men in 2022 weer naar de stembus kan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hijzelf zal, zoals het nu lijkt, blijven tot er aan de hand van die verkiezingen een nieuwe college gevormd is.  

Het hele gesprek met Gerrit-Jan kun je hier terug luisteren:

thumbnail BJ2020

Zes maanden na de Tweede Kamer verkiezingen zit er nog steeds een demissionair kabinet. Omdat gekozen politici zó verschrikkelijk met zichzelf bezig zijn dat ze louter willen praten over met wie ze níet willen praten. Terwijl er heel wat te bespreken valt over hoe Nederland door crises gelaveerd kan worden, werden 2 welwillende linkse partijen weggestuurd.

Lees meer >

thumbnail golden 3346988 1920

In de laatste raadsvergadering voor de vakantie heeft de gemeenteraad gesproken over het financieel meerjarenperspectief. Mede door de toezegging uit Den Haag dat er meer geld voor Jeugdhulp beschikbaar komt is het perspectief positiever dan de afgelopen jaren.

Lees meer >

VVD Oldebroek

Burgerparticipatie, een mooi woord voor inwoners die meepraten en denken,  vindt het College van Oldebroek heel belangrijk. En natuurlijk vinden alle partijen in de gemeenteraad dat ook. Maar voor de VVD is het wel belangrijk om eerst aan te geven waar het over gaat, wat de mogelijkheden en belangen zijn, en wat de spelregels zijn. Daarnaast moet het vanaf het begin helder zijn wat de financiële consequenties, de kosten of de opbrengsten mogen of uiterlijk moeten zijn. En zeker moet ook duidelijk zijn wie uiteindelijk de  finale beslissing neemt over het definitieve plan. En daarmee ook de eindverantwoordelijkheid heeft.

Lees meer >

SGPlogoNIEUW Oldebroek 1

SGP Oldebroek kan zich niet vinden in de huidige gang van zaken bij zwembad De Veldkamp. Tijdens de commissievergadering Samenleving & Bestuur van 24 juni 2021 heeft de SGP dit kenbaar gemaakt. Het bezwaar richt zich op drie verschillende aspecten: 1) het aanbestedingsproces en specifiek de betrokkenheid van de gemeenteraad hierbij. 2) de zondagsopenstelling 3) de financiën. In dit artikel werken we ons bezwaar nader uit.

Lees meer >

1 reactie

thumbnail popke

OLDEBROEK -  ChristenUnie Oldebroek heeft tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 7 juli Popke Graansma verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Hiermee nemen bestuur en leden het advies van de selectiecommissie unaniem over. Popke volgt Engbert Jan Ruitenberg op die de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en 2018 het gezicht van de lokale ChristenUnie was.

Lees meer >

zeven

De coronamaatregelen zijn versoepeld en voor de fractie van de ChristenUnie weer alle reden om werkbezoeken af te leggen. Afgelopen zaterdag waren we te gast bij de Zeuven Heuvels en de Wezeper Veste.

Lees meer >

thumbnail noorderrot 800x600

In de raadsvergadering van 2 juni jl. is unaniem ja gezegd tegen het plan Noorderrot. Het plan houdt in dat er een kleinschalige dag-recreatievoorziening komt in het meest noordelijke puntje van onze gemeente. Met het verdiepen van de vaargeul naar het Drontermeer, de aanleg van een haventje met 20 ligplaatsen voor kleine bootjes, een vissteiger en een kanosteiger is na veel overleg tussen gemeente, provincie en de Belangen Gemeenschap Noordeinde als initiatiefnemer een mooi resultaat bereikt.

Lees meer >

tekening

In de raadsvergadering van 3 juni is het project Noorderrot besproken. Dit project houdt in dat er in Noordeinde een kleinschalige haven wordt gerealiseerd. Deze haven moet een ontmoetingsplek worden voor de Noorders en zorgt ervoor dat men ook in de toekomst kan blijven recreëren op het Veluwemeer.

Lees meer >

thumbnail Wensen

Over 10 maanden zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is gebruikelijk dat politieke partijen voorafgaande aan de verkiezingen een lijst met (verbeter)punten opstellen om de komende 4 jaar aan te werken.

Wie weet nu beter wat er anders, -hetzelfde-, of beter moet in onze gemeente dan u/jij? Inwoners van onze gemeente Oldebroek beleven en ervaren immers zelf aan den lijve het functioneren van onze gemeente. Corona heeft afgelopen periode helaas het onderlinge contact tussen inwoners en de fractie & het bestuur van ABO beperkt. Daarom doen wij nu deze oproep naar iedereen die een mening of opvatting heeft over haar eigen woon- en leefomgeving, over de situatie in de lokale zorg (sociaal domein), of over de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie naar u als inwoner of ondernemer.

Lees meer >

cdag

REGIO  - De druktemonitor zorgde afgelopen jaar voor een goede spreiding van mensen op drukke plaatsen in Gelderland om zo de verspreiding van Covid tegen te gaan. Nu blijkt dat deze zomer ook nog een drukteradar actief wordt. Maar waarom wordt er niet samengewerkt, vragen CDA en PvdA zich af? Vanuit Provinciale Staten is bij de begrotingsbehandeling 2021 op 11 november 2020 door zowel CDA als PvdA aandacht gevraagd voor het continueren van de druktemonitor. Daisy Vliegenthart: “Wij zijn waren erg blij met de druktemonitor vorig jaar. Deze gaf mensen goede informatie over drukke en rustige plekken in de provincie. Zeer waardevol, zeker in Corona-tijd. Daarom hebben we een half jaar geleden gevraagd deze te continueren.” Gedeputeerde Staten heeft toen toegezegd voor 2021 een nieuwe druktemonitor te ontwikkelen.

Lees meer >

pvdaburger

Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te constateren dat er woningnood is. Jong en oud hebben alleen iets te kiezen als er flink geld beschikbaar is. Inschrijven voor een sociale huurwoning? Rekenen maar op lange wachtlijsten. Starters op de koopwoningmarkt moeten wél eerst aan hypotheekvoorwaarden kunnen voldoen. Ouders moeten bijspringen. Ouderen lukt het niet een aangepaste woning te bemachtigen. Momenteel worden koopwoningen wel snel verkocht, voor best hoge prijzen. De historisch lage rente helpt daar een handje mee. Met overigens voorspelbare gevolgen voor de toekomst.

Lees meer >

abo logo post

In de aanloop naar nieuwe gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zoeken we enthousiaste inwoners uit onze gemeente die zich actief voor Algemeen Belang Oldebroek (ABO) willen inzetten en ook eventueel op de verkiezingslijst willen staan. Wat we vragen is een open, positief kritische instelling en de wil om met onze fractie en bestuur samen de schouders eronder te zetten.

Lees meer >

abo

Zo noemt ABO het net verschenen rapport: Toeristisch Visie- en actieprogramma voor de gemeente Oldebroek. Onder leiding van ABO wethouder Bergkamp is samen met het Toeristisch Platform Oldebroek een heldere visie én een ambitieus actieprogramma tot stand gebracht.. Want met alleen een visie- hoe nodig het ook was om die op te stellen – ben je er nog niet. De mouwen dienen te worden opgestroopt om het actieprogramma tot uitvoering te brengen.  En dat gaat niet vanzelf, daar heb je geld en menskracht voor nodig. Het is nog maar eens gezegd: toerisme en recreatie zijn belangrijk voor onze gemeente. Er gaat veel geld in om: de economische betekenis is op jaarbasis meer dan € 20 miljoen!

Lees meer >

henri

WEZEP  - Op de Dag Van De Arbeid, 1 mei, klopten de afdelingsvoorzitter en de fractievoorzitter van PvdA Wezep-Oldebroek aan bij Henri Kolkman in Wezep. Met een mooie bos rozen op de arm en een PvdA jubileum speld in de binnenzak. Wezeper Henri Kolkman werd 25 jaar geleden lid van de PvdA, geïnspireerd door toenmalig PvdA fractievoorzitter Jan Klein en de PvdA idealen. Kolkman werd bestuurslid en afdelingsvoorzitter van de lokale PvdA afdeling. Ook maakte hij 8 jaar deel uit van de gemeenteraad van Oldebroek (2002 - 2010), waarvan 4 jaar als fractievoorzitter.

Lees meer >

blog

De landelijke verkiezingen zijn inmiddels weer voorbij. Voor mezelf was het een moment om terug te kijken, want ik realiseerde mij dat ik inmiddels alweer drie jaar als raadslid actief ben in de gemeente Oldebroek.

Drie jaren die voorbij zijn gevlogen en die ik van te voren ook zeker anders had voorgesteld. Vrienden, familie en dorpsgenoten vragen mij regelmatig. Hoe werkt dat eigenlijk en vind je dat nu echt zo leuk? Leuk is het zeker! Maar naast leuk is het ook een intensieve rol. Vooral het eerste jaar stond in het teken van leren en verdiepen in de materie. En ben ik gestart met rustig observeren, mijn contacten leggen en veel inlezen. Maar het belangrijkste is het vormen van een team. Binnen ABO hebben we gelukkig een enthousiast team van fractie & (bestuur)leden met elk een eigen vakgebied en interesses. Vooral het tafelgesprek met onze leden voordat er besluiten gemaakt worden is erg prettig. Daardoor zijn we instaat om elkaar te versterken, waardoor we de verschillende thema’s en onderwerpen zo goed mogelijk kunnen beoordelen, zodat we de juiste beslissingen kunnen maken. Natuurlijk realiseer ik mij dat het maken van een beslissing niet voor iedereen de juiste beslissing is. Wel heb ik geleerd dat je alleen kunt besluiten als je het later op een transparante wijze kunt uitleggen. De afgelopen drie jaren heb ik mezelf steeds weer de vraag gesteld, is het uitlegbaar? Een mooi handvat!

Lees meer >