motie laagvliegen

REGIO - Provinciale Staten heeft vandaag in grote meerderheid een motie van GroenLinks aangenomen waarmee het krachtig uitspreekt dat laagvliegen boven Gelderland onacceptabel is. Lelystad Airport kan niet open voordat de laagvliegroutes van tafel zijn. 

Statenlid Anne Wieggers: "Laagvliegen is voor ons onacceptabel en staat haaks op alle maatregelen die we aan de grond nemen om onze inwoners en onze natuur te beschermen".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

ABO maakt zich zorgen over de vrachtwagens die moeten laden en lossen aan de Wolthuisweg bij de Boni supermarkt in Wezep. De vrachtwagens zijn genoodzaakt om (gedeeltelijk) op de openbare weg te staan, waarbij de doorgang voor ander verkeer ernstig belemmerd wordt. De belemmering zit in een onoverzichtelijke bocht waarbij het verkeer niet goed kan zien wat er aan de andere kant aankomt. Recent is geconstateerd dat er een ongeluk is gebeurd waarbij schoolgaande kinderen betrokken zijn. Dit heeft een enorme emotionele impact op deze kinderen en ouders.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Standpunten:

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat: ‘Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen’. In ons bestuursovereenkomst staat op blz. 7: ‘Elk kind gunnen wij de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten die te maken hebben met onderwijs, cultuur of sport’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGP Oldebroek logo

Jarenlang is er gediscussieerd over gemeentelijke steun aan het muziekonderwijs. De begrotingsvergadering van 8 november 2018 leek het moment van de waarheid, waarop er definitief duidelijkheid zou komen op de vraag wat de structurele rol van de gemeente in de toekomst hierin zou worden. Als SGP Oldebroek willen we helder maken wat onze inzet was en wat de uitkomsten zijn voor het muziekonderwijs.

De situatie

Tot het jaar 2012 kreeg het muziekonderwijs jaarlijks 100.000 euro van de gemeente Oldebroek. In dat jaar heeft de gemeente, vanwege haar financiële situatie, moeten snijden in haar uitgaven. Er is toen besloten de gemeentelijke steun te stoppen. Later, in 2014, heeft de gemeente besloten een aflopende subsidie te geven voor het muziekonderwijs, tot en met het jaar 2018. Dit betekent dat er door deze regeling in 2019 geen structurele financiële middelen meer zijn vanuit de gemeente voor het muziekonderwijs.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

cdag

De gemeenteraad heeft in de laatste raadsvergadering een voorstel aangenomen waarin het college de opdracht heeft gekregen om een integrale afweging te maken over de inzet van middelen tussen sport en cultuur met als vertrekpunt het huidige financiële kader. Schoorvoetend zijn we als CDA akkoord gegaan. Liever hadden we gehad, dat ons voorstel om subsidie te verstrekken aan het muziekonderwijs over was genomen. Muziekonderwijs is essentieel in de ontwikkeling van kinderen. Als CDA willen we kinderen uit de gemeente de mogelijkheid geven om een instrument te leren spelen en geld moet daarbij geen belemmering zijn. Alle omliggende gemeenten geven overigens wel subsidie voor muzieklessen. Nu weer een gemiste kans!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kinderen van minder draagkrachtige ouders de dupe?

Jarenlang heb ik mij ingezet om muziekonderwijs te behouden voor het dorp Oldebroek en voor de gehele gemeente. Vele gesprekken met wethouders, ambtenaren, fractie, inspreken in commissies en noem maar op. Want muziekonderwijs kan niet gratis. Als er geen bijdrage van de overheid is dan wordt het onbetaalbaar. Dat is nu eenmaal het lot van cultuuraanbod. Omdat ik mij jarenlang heb ingezet vind ik het gerechtvaardigd om in deze ingezonden brief man en paard te noemen. Een deel van de politiek zal zich aangevallen voelen en verwijzen naar mijn politieke verleden alsof ik politieke bedoelingen zou hebben. Het zij zo. Voor mijzelf weet ik dat dat geen enkele rol speelt.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

roodwit 2

De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van 8 november 2018 vragen gesteld aan het college over de vertragingen van de verhuizing van Korfbalvereniging Rood-Wit naar de ET-hal (incl. de in gebruik name van het kunstgrasveld). Aanleiding voor de vraag is een brief van Rood-Wit aan de gemeenteraad (d.d. 31 oktober 2018). Het bestuur van Rood-Wit constateert in de brief dat er nog geen concrete stappen zijn gezet in de totale verhuizing van de vereniging naar de ET hal en vraagt zich af of de herziene deadline van 1 april 2019 nu wel haalbaar wordt. Men voelt zich aan het lijntje gehouden en het vertrouwen in een goede afloop neemt snel af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8415

OOSTERWOLDE - Op vrijdagmiddag 2 november brachten ChristenUnie Elburg en ChristenUnie Oldebroek een bezoek aan geitenhouderij De Koemkolk in Oosterwolde. Vanuit de zorg voor de schepping staan onderwerpen als landbouw, veeteelt en natuur bij de ChristenUnie hoog op de agenda. De vrijdag voorafgaand aan ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ was dan ook een mooie gelegenheid om een bezoek te brengen aan deze ondernemer.

Het bedrijf is van Teunis Bultman uit Doornspijk en zijn compagnon Marco van Beek. Het vrolijke gemekker begint al wanneer je de deur van de stal aan de Koemkolkweg in Oosterwolde opent. De agrariër uit Doornspijk besloot zijn bedrijf het afgelopen jaar in Oosterwolde te vestigen. Op De Koemkolk lopen nu zo’n 1200 geiten. Per jaar levert elke geit ongeveer 1400 kilo melk op. De Doornspijker heeft naast zijn geitenhouderij een adviesbureau. “Ik ben een ondernemer en niet puur alleen boer. Het runnen van de boerderij en mijn adviesbureau, gericht op de veehouderij, is voor mij een perfecte combinatie.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66 oldebroek

Burgers van Oldebroek zijn volgend jaar veruit het meeste geld kwijt aan gemeentelijke belastingen in de regio. De tijd dat de gemeente Oldebroek zuinig omging met de centen van haar inwoners ligt al enige tijd achter ons. Dit blijkt uit de recent gepresenteerde begroting 2019 van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Wat is een burgerinitiatief?

U bepaalt waarover de raad praat. De gemeente biedt ons dit recht door middel van een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief is een verzoek  om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Het voorstel moet ondertekend worden door minimaal 25 inwoners van de gemeente Oldebroek die ouder zijn dan 16 jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Er is veel vraag naar woningen ook in gemeente Oldebroek, de prijzen rijzen mede hierdoor de pan uit. De fractie van de ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente meer nieuwbouw zoveel mogelijk faciliteert en stimuleert. Meer nieuwe (betaalbare) woningen is goed voor jonge inwoners die een woning zoeken en graag in onze gemeente willen blijven wonen. Misschien nog wel belangrijker is nieuwbouw voor de doorstroming, er is nl. veel scheefwoning (mensen met een relatief te hoog inkomen in goedkope sociale huurwoning) in onze gemeente. Afgelopen week hebben we daar over gesproken in de commissievergadering van Ruimte & Leefomgeving. We hebben gesproken over de te maken prestatieafspraken met de woningcorporaties. De belangrijkste punten die we als fractie van de Christenunie ingebracht hebben zijn:

  • Meer aandacht voor  verduurzaming van de woningen.
  • Actief beleid om probleem van scheefwonen op te lossen.
  • Meer nieuwbouw en vooral sociale woningbouw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De Gelderse fractie van de ChristenUnie wil snel duidelijkheid en een goede oplossing voor de inwoners van Gelderland omtrent Lelystad Airport. De fractie pleit al lang voor een herindeling van het luchtruim voordat Lelystad Airport open kan gaan.

Het college van Gedeputeerde Staten stuurde vorige een bezorgde brief naar minister van Nieuwenhoven waarin ze ook aangeeft dat de onduidelijkheid rond Lelystad nu lang genoeg heeft geduurd. Volgens de ChristenUnie is dit een stap in de goede richting. “Laagvliegen over de Veluwe is een bizarre oplossing voor een toch al zo’n onnavolgbaar bestuurlijk proces. De routes worden te pas en te onpas gewijzigd” zegt ChristenUnie lijsttrekker Dirk Vreugdenhil.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66 oldebroek

De week van de duurzaamheid is net afgelopen. D66 Oldebroek stond daarbij stil en vraagt zich af hoe de toekomst van onze mooie gemeente er uit ziet. De nieuwe raad en het nieuwe college zijn inmiddels echt wel uit de startblokken vertrokken. Het duurzame beleid zou nu wel tot ons moeten komen. Zo zou je althans denken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

De Statenfractie van het CDA in Gelderland is blij met het bericht van Gedeputeerde Staten over Lelystad Airport. Het Gelders college van GS wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn. Het CDA stelde zich eerder al op het standpunt dat eerst aan alle voorwaarden moet worden voldaan zodat de overlast voor de inwoners van Gelderland geminimaliseerd wordt. En dat pas daarna sprake kon zijn van opening van Lelystad Airport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Nieuwe aansluiting A28

De raadsvergadering van 27 september was een belangrijke in de geschiedenis van het bedrijventerrein H2O! In deze vergadering is zowel het nieuwe bestemmingsplan voor H20 alsmede het bestemminsplan voor de nieuwe aansluiting op de A28 goedgekeurd.  In 2013 is het vernieuwd perspectief vastgesteld voor het bedrijvenpark H2O, een vernieuwde visie en koers met een herprofilering naar een regionaal bedrijvenpark, hiervoor was ook een nieuw bestemmingsplan nodig. Onderdeel van het vernieuwd perspectief is een goede ontsluiting van het bedrijventerrein. Na het doen van een variantenstudie heeft de gemeenteraad in 2014 gekozen voor een nieuwe op- en afrit op de A28 nabij de Voskuilerdijk. Met deze gekozen variant is er voor een optimale ontsluiting van het bedrijventerrein gekozen en een ontlasting van de verkeersdruk op de doorgaande route door de kern van Wezep. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdaf

REGIO - Op een goed bezochte ledenvergadering van het CDA Gelderland is Gerhard Bos door de leden gekozen tot lijsttrekker van het CDA Gelderland. Bos werd eerder al unaniem voorgedragen door de vertrouwenscommissie en het bestuur van het CDA Gelderland. Bos is sinds 2015 statenlid in Gelderland met de portefeuille cultuur en de gebiedsopgaves. Bos is al jaren actief binnen het CDA. Voor hij actief werd in provinciale staten was hij 12 jaar raadslid en fractievoorzitter in Apeldoorn. Hij werkt als docent bestuurskunde en omgevingsrecht bij Saxion Hogeschool. Hij is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw een dochter en zoon.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipselnoord

De Belangenvereniging Noordeinde komt met een initiatief voor haar inwoners om plannen te ontwikkelen om een kleine haven te realiseren. De VVD fractie  is daar afgelopen vrijdagmiddag eens een kijkje gaan nemen. Het is heel bijzonder dat de Noorders zelf dit  plan willen gaan maken en deels ook uitvoeren. Het grote ontwikkelplan Reevediep, de z.g.n. bypass om Kampen droge voeten te laten houden bij extreem hoog water, nadert zijn voltooiing. De plannen zijn gemaakt, en de uitvoering is bijna gereed. Een geweldig project! Terwijl aan de Kampense zijde de woningbouwplannen, en een groot recreatieplan zichtbaar worden, is het aan de Noordeinde kant stil.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen maand is na het zomerreces het politieke seizoen in Oldebroek weer opgestart. Afgelopen donderdag was de raadsvergadering. Aan het begin van deze vergadering heeft ABO-lid Ton Heddema de belofte uitgesproken tegenover de burgemeester en de raad. Hiermee is Ton Heddema officieel als commissielid toegetreden tot de ABO-fractie. Op de ABO website www.abo-oldebroek.nl is onder de rubriek “Wie is Wie “meer te lezen over de achtergronden en motivatie van Ton om actief te worden in de commissie. Als bestuur en fractie hebben we Ton na afloop van de vergadering van harte gefeliciteerd en een bloemetje overhandigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

VVD Oldebroek

In Oldebroek dreigt het tekort op Jeugdzorg uit de hand te lopen. Afgelopen donderdagavond werd de eerste Bestuur rapportage van 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze rapportage geeft een globaal overzicht van de successen die door het college op bestuurlijk niveau zijn bereikt. Ook was er aandacht voor enkele verbeterpunten en werd er informatie gegeven over de verschillende dossiers.

De VVD Oldebroek vind het opmerkelijk dat  notabene op 27 september, er in de bestuursrapportage over het eerste deel van 2018 totaal geen gegevens beschikbaar waren over de Jeugdzorg, terwijl het tekort op dit dossier al richting €2,6 miljoen dreigt te gaan. Hoe kan een gemeenteraad bijsturen op een dossier als er geen enkele informatie beschikbaar is?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
Schrijf reactie (0 Reacties)