provincie

ARNHEM - In het eerste overleg van de Gelderse lijsttrekkers konden de winnaars, Forum voor Democratie, GroenLinks en 50PLUS, rekenen op veelvuldige felicitaties van de andere partijen. In ditzelfde overleg stelde Jan Markink, (lijsttrekker VVD) voor om Mark Boumans als informateur aan te wijzen. Boumans heeft ervaring als burgemeester, Statenlid, raadslid en gedeputeerde. Ook is hij voorzitter Achterhoek Board en heeft hij ervaring in het voorzitten van een pluriform college. De andere lijstrekkers gingen akkoord met dit voorstel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgp oldebroek logo

WEZEP  - Op dinsdag 2 april houdt SGP Oldebroek haar Algemene Ledenvergadering. Na de pauze van de ledenvergadering gaat u met elkaar in gesprek over jeugdzorg in de gemeente Oldebroek. Iedereen is hierbij welkom en het thema zal zijn ‘’Jeugd en mijn gedrag?’’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Als fractie van de ChristenUnie Oldebroek hebben we gezamenlijk met de ChristenUnie fractie van Elburg vragen ingediend bij het college van B&W over nieuwe omgevingsvergunning voor Walibi Holland. In deze nieuwe omgevingsvergunning komt er meer ruimte voor grote evenementen zoals Lowlands en Defqon. We maken ons zorgen om de geluidsoverlast die deze festivals met zich meebrengen. Uit de beantwoording van het college blijkt dat de gemeente Oldebroek samen met Nunspeet en Elburg een zienswijze heeft ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning. Uit deze zienswijze blijkt dat er in de omgevingsvergunning die de gemeente Dronten wil verlenen aan Walibi te weinig aandacht is voor de klachten die er vanuit onze gemeente komen over met name het festival Defqon.  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

Waterschap 2019

LIJST 7: Ton Heddema (Wezep) en Beerd van Loo (Oldebroek) voor Lokaal Waterbeheer op kieslijst

Via de partij Lokaal Waterbeheer (lijst 7) hebben bijna alle lokale partijen in het werkgebied van waterschap Vallei & Veluwe de krachten gebundeld. Op de kandidatenlijst voor de komende waterschapsverkiezingen van 20 maart zijn de meeste gemeenten in het waterschapsgebied vertegenwoordigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Op dit moment is de gemeente Oldebroek bezig met het bestrijden van permanente bewoning bij o.a. park IJsselheide in Hattemerbroek. De ABO fractie begrijpt de noodzaak om permanente bewoning op recreatieparken tegen te gaan, maar maakt zich óók zorgen over de wijze waarop dit momenteel wordt aangepakt. Verontruste bewoners hebben zich bij ons gemeld, aangezien ze geconfronteerd worden met dwangsommen oplopend tot tienduizenden euro’s. Bewoners die vanwege financiële, of andere beperkingen zich genoodzaakt voelen of zijn om zich te huisvesten op het park.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

OLDEBROEK - Eind vorig is op initiatief van ABO een motie raadsbreed aangenomen om de jeugd meer bij de politiek te betrekken. ' We zijn dan ook tevreden dat het college de jeugd net zo belangrijk vindt als ons en hier proactief mee aan het werk is gegaan. Pak deze mooie kans en geef je mening, ideeën en benoem alles wat jij vindt dat beter kan in onze gemeente. Want ook de jeugd verdient een gemeente waar ze trots op zijn,' zegt de ABO.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Veel mensen hebben geen idee wat de provincie voor ons doet. Op 20 maart gaan we stemmen  voor de provinciale staten en indirect voor de eerste kamer. Samen met Harold Zoet, acht jaar lang actief geweest in de staten van de provincie Gelderland voor het CDA, zijn we door onze gemeente gereden naar plekken die mooi laten zien wat de invloed van de provincie daar op is.

Schrijf reactie (0 Reacties)

lia

WEZEP Wezepse Lia van Dijk staat op nummer drie van de Partij voor de Dieren-kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen. Zij wil zich inzetten voor een duurzame toekomst en de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier in Gelderland. Daarin passen wat haar betreft geen megastallen, verstikking van de natuur en uitbreiding van asfalt en vliegverkeer. Maar wel ruimte voor natuur, besparing en duurzame opwekking van energie, goed openbaar vervoer en diervriendelijke, regionale, biologische landbouw met meer biodiversiteit en minder gif.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pro

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. In verband met de komende verkiezingen op 20 maart heeft ProDemos een aantal handige filmpjes op Youtube gezet Waarom zou je stemmen? Hoeveel mensen zitten er in de Provinciale Staten? Dat verschilt per provincie.  Bekijk de handige playlist van Prodemus op Youtube. Dan weet je waarom, waartoe, hoe, waarvoor, en waarmee je kunt stemmen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgp

Op 20 maart 2019 kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Staten. In het kader van deze verkiezingen gaat presentator Bert Michelsen in Rondje Politiek op Loco FM in gesprek met lokale kandidaten die op de lijst staan.

Woensdag 6 maart is tussen 18:00 en 19:00 uur van de SGP Oldebroek Erik Doornwaard te gast en hij wordt vergezeld door Bennie Wijnne van de SGP Gelderland.

Voor vragen kunt u tijdens het programma bellen naar de studio via 038 376 96 97.

Schrijf reactie (0 Reacties)

img 8644

PvdA/Burgerpartij Oldebroek was maandag 4 maart aanwezig in de Huiskamer van Wezep om toe te horen bij hetgeen omwonenden en ondernemers ervaren aan overlast op en rond het Meidoornplein in Wezep. Men ging het gesprek aan met burgemeester Snijder-Hazelhoff en wethouder Vos van gemeente Oldebroek. De burgemeester deed navraag naar wat bewoners en ondernemers concreet ervaren als overlast. De een noemde lawaai tot diep in de nacht, de andere het zwerfvuil, weer een ander voelt zich onveilig door grote groepen jongeren die op het Meidoornplein chillen. Ook overlast van fietsers en scooters die door het winkelcentrum rijden en de verloedering door graffiti werden bijvoorbeeld gemeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PaulHoogland

Op 20 maart mag u weer naar de stembus. De verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen. LocoFM besteed hier vanzelfsprekend aandacht aan in Rondje Politiek. Vanavond vanaf 18:00u schuiven raadslid Bert-Jan Dokter en Provinciale Staten kandidaat Paul Hoogland namens PvdA aan in de LocoFM studio. Betaalbare woningen in een gezonde leefomgeving, nu én in de toekomst. Verstandige beslissingen nemen bij de verduurzaming van energie in onze prachtige provincie. Stimuleren van goede bereikbaarheid en betere ontsluiting van dorpen met het openbaar vervoer. Dit zijn enkele voorbeelden van de zekerheden waarvoor Paul Hoogland zich hard wil maken op de Noord- West Veluwe in de Provinciale Staten van Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

CDA Gelderland is zeer verbaasd over de mogelijke verplaatsing van de laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport.  CDA Gelderland wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn. Vorige week kwam naar buiten dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het kijken is naar het verleggen van de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Dit nieuws veroorzaakte veel ophef en onduidelijkheid over de status hiervan. Lijsttrekker Gerhard Bos: ‘Wij willen geen laagvliegroutes, niet over de Veluwe en ook niet over een ander deel van Gelderland. Ons land is zo dichtbevolkt dat een laagvliegroute altijd voor veel overlast zal zorgen. Niet doen dus.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cru ps2019 topbanner website 944 390 koe

WEZEP - Woensdagavond 6 maart is door de afdeling Oldebroek van de ChristenUnie een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd waar iedereen van harte welkom is. Peter van ’t Hoog en Gert Kers, beiden staan op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie in Gelderland, zullen aanwezig zijn. Peter van ’t Hoog (nr. 3 op de kandidatenlijst) zal voor de pauze spreken. Na de pauze is te horen wat van de ChristenUnie verwacht mag worden inzake specifieke (met name regionale) zaken. Peter van ’t Hoog en Gert Kers (nr. 12 op de kandidatenlijst en afkomstig uit Hattem) zullen de CU standpunten uitleggen n.a.v. vragen die u kunt stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD CAFE

ERMELO – “Kom naar het Groot Liberaal Café op 11 maart in Ermelo en deel met ons uw zorgen en aanbevelingen. We zijn met maar liefst vier volksvertegenwoordigers present om ernaar te luisteren”, poneert het Statenlid Bert van Bijsteren uit Harderwijk. Hij doelt op Rosmarijn Boender uit Hattem en Marga Schoots uit Elburg, die samen met hem de Noord-Veluwe vertegenwoordigen op de VVD kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. De vierde is Patrick Gaynor uit Doornspijk, die kandidaat is voor het Waterschap Vallei en Veluwe. Het Groot Liberaal Café is een initiatief van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe, dat de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten verbindt. Netwerkvoorzitter Maarten Cornelissen: “We willen politiek dicht bij kiezers brengen. Dat vereist primair persoonlijke ontmoetingen van inwoners met hun volksvertegenwoordigers. Dat doen we in een ongedwongen sfeer. We hebben er inbegrepen het Tweede Kamerlid vijf uitgenodigd. Volop kans om ze allen te leren kennen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK - De kersverse fractie Burgerpartij Oldebroek en de fractie van PvdA Oldebroek hebben besloten de beide bestaande fracties in de gemeenteraad van Oldebroek te fuseren. Hierdoor ontstaat een nieuwe fractie waarin beide partijen samen optrekken als één fractie onder de naam “PvdA / Burgerpartij Oldebroek” Anita Klein Gansei (Burgerpartij Oldebroek): “We hebben gesprekken met PvdA gevoerd naar aanleiding van de nieuw ontstane situatie in de gemeenteraad van Oldebroek. Als je via politiek iets voor de mensen wilt betekenen en doelen wilt bereiken vraagt dat namelijk altijd om samenwerking.  Bij de PvdA ervoer ik meteen een klik, mede door het sociaal democratische karakter van deze partij. De gesprekken bleken een wederzijds warm bad. De vraag ontstond of die samenwerking concreter te maken zou kunnen zijn door bijvoorbeeld de twee eenmansfracties te fuseren.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vercda

WAPENVELD - Op donderdagavond 7 maart is er een openbare debatavond met als thema: voor Boeren, Burgers en Buitenlui. Sprekers zijn oud-burgemeester van Nunspeet Dick van Hemmen, agrariër uit Heerde Albert Nooteboom en kandidaat voor de Provinciale Staten Hans van Ark. Zij spreken over Lelystad Airport, de plaatsing van windmolens en het belang van een steviger relatie tussen de Noord-Veluwe en de provincie. Iedereen is welkom vanaf 20.00 uur bij Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld (Groteweg 54 Wapenveld). Start van de avond om 20.15 uur. Einde rond 22.00 uur met een hapje en een drankje. Organisatie is in handen van CDA Hattem, Heerde-Wapenveld en Oldebroek. Iedereen van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Fractie en bestuur van het CDA Oldebroek hebben een bezoek gebracht aan de dorpshuizen in Wezep en Hattemerbroek om zich te laten bijpraten over het reilen en zeilen! Klaas van Ommen, voorzitter van het stichtingsbestuur, Vera Knobben , secretaresse, Harry Kogelman, penningmeester van de “Brinkhof en de “Bouwakker” en Anneke de Groot, beheerder waren de gesprekspartners.

Het eerste onderwerp ging over de duurzaamheidsmaatregelen, die bij de verbouwing van de “Brinkhof” waren getroffen. Ondanks de extra 300.000 euro die installatie van de warmtepomp moest kosten, is het binnenklimaat beroerd. Het is of veel te warm of te koud. De fractie van het CDA zal bij de gemeente als eigenaar van het gebouw informeren waarom daar niets aan kan gebeuren!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)