042bc516 e16a 33b3 a489 277f8e98a6f1

OLDEBROEK - De leden van de SGP in Oldebroek hebben met succes een extra algemene ledenvergadering (ALV) afgedwongen om de totstandkoming van de kieslijst te bespreken. In november stapten verschillende leden op vanwege de onrust binnen de partij.

De rel begon toen duidelijk werd dat voormalig raadslid Tom de Nooijer niet op de kieslijst was geplaatst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daarna besloot De Nooijer meteen te stoppen als raadslid. De manier waarop het bestuur en de fractie zijn omgegaan met de situatie was toen reden voor verschillende leden om de partij te verlaten of zich uit te spreken over de gang van zaken.

Door Omroep Gelderland

Lees meer >

SGPlogoNIEUW Oldebroek

Dit is een ingestuurd bericht door een aantal leden van de SGP Oldebroek

18 november jl spraken wij als actieve en verontruste SGP-leden in de gemeente Oldebroek onze zorgen uit over de huidige gang van zaken binnen SGP Oldebroek. Hierin betoogden wij dat het onbegrijpelijk is dat fractie en bestuur het vertrouwen hebben opgezegd in ons gemeenteraadslid Tom de Nooijer en dat hij niet terug zou keren op de kieslijst voor 2022. Het bestuur heeft onzes inziens niet verstandig gehandeld in deze kwestie. We riepen leden op om het verzoek tot een ledenvergadering te steunen.

Lees meer >

VVD Oldebroek

Op maandag 6 december heeft de fractie van de VVD vragen gesteld aan het college van B&W over het reserveren van sociale koopwoningen voor de inwoners van Oldebroek. De aanleiding hiervoor is het nijpende tekort op de woningmarkt en de signalen die ons bereiken van verontruste inwoners. Namelijk steeds minder (jonge) inwoners kunnen een betaalbaar huis vinden in de gemeente en zij hebben te maken met concurrentie van kapitaalkrachtige woningzoekenden uit de Randstad, die veelal fors overbieden en daarmee de prijzen opdrijven.

Lees meer >

thumbnail DSC4451

OLDEBROEK -  CDA Olde broek heeft  Wilco van der Horst, als lijsttrekker gekozen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Wilco van der Horst is 40 jaar oud en geboren en getogen in Putten op de Veluwe. Na de middelbare school heeft hij een studie Animal Science gevolgd aan de Wageningen Universiteit (WUR).  In 2006 is hij een agrarisch bedrijf begonnen  in  Oosterwolde. Vier  jaar  geleden is hij een nieuwe weg ingeslagen en heeft opnieuw een onderneming van de grond af opgebouwd. Hij is nu eigenaar van A-spect een Plaagdierbeheersing bedrijf. 

Lees meer >

thumbnail wolk website

In de raadsvergadering van donderdag 11 november heeft de raad van gemeente Oldebroek de meerjarenbegroting 2022-2025 unaniem vastgesteld. Alle partijen waren blij dat we eindelijk meer geld van het Rijk krijgen en na jaren van bezuinigen een sluitende meerjarenbegroting op kunnen stellen.

Het demissionaire kabinet heeft na een arbitragezaak besloten dat gemeenten flink meer geld voor de Jeugdhulp krijgen. Daarnaast is men bezig met een herberekening van het gemeentefonds (geld wat we van het Rijk krijgen om onze taken uit te voeren). Voor Oldebroek betekent dat zo’n 2 miljoen per jaar extra. De fractie van de ChristenUnie is heel blij dat na jaren van lobbyen door ons, maar ook andere partijen en zeker ook door onze wethouder Liesbeth Vos, we eindelijk krijgen waar we recht op hebben en we een fatsoenlijke begroting op kunnen stellen. We realiseren ons dat dit alles nog niet allemaal definitief is en daarom is voorzichtigheid op zijn plaats.

Lees meer >

VVD Oldebroek

Op donderdag 11 november heeft de VVD tegen een motie gestemd om huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm extra te compenseren voor de stijgende gasprijzen.  De motie, ingediend door de ChristenUnie en de PvdA, leek op het eerste gezicht erg sympathiek. De VVD twijfelt echter aan de haalbaarheid van het voorstel. Ten eerste heeft de landelijke overheid besloten om ieder huishouden te compenseren met €400, omdat maatwerk oncontroleerbaar en onuitvoerbaar is. Logischerwijs lijkt het ons dan ook voor een kleinere organisatie als de gemeente onuitvoerbaar.

Lees meer >

sgp

OLDEBROEK  – Verontruste leden hebben tijdens de op 18 oktober jl. gehouden ledenvergadering gevraagd waarom Tom de Nooijer niet op de conceptkandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 stond.

De aanwezige bestuursleden gaven een ontwijkende reactie, waarop de leden bij Tom zijn gaan informeren. Veel van deze leden dachten aanvankelijk namelijk dat Tom vanwege bijvoorbeeld zijn studie en mogelijke ambities voor de landelijke politiek, niet door wilde in de lokale politiek. Vanwege de reactie op de ledenvergadering wilden de leden hoor en wederhoor toepassen. Er zijn diverse pogingen ondernomen om de waarheid boven tafel te krijgen, tot een extra vergadering met een afvaardiging van het bestuur aan toe. Ook hierbij verschafte bestuur en lijsttrekker geen enkele helderheid, en hebben tot op de dag van vandaag geen enkele inhoudelijke motivering aan de leden gegeven.

Lees meer >

1 reactie

ea259cb3 8ae8 33fa 94d0 d27ad074479f

OLDEBROEK - De jonge SGP’er Tom de Nooijer stopt als gemeenteraadslid in Oldebroek vanwege een verschil van inzicht binnen de fractie. Dat schrijft hij in een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad, die hij deelt op Twitter.

Dinsdag werd al bekend dat het 21-jarige raadslid niet meer op de kieslijst voor 2022 kwam te staan. De reden van zijn vertrek blijft onduidelijk. “Dit is intern besproken binnen de fractie en ik vind het professioneel om dit ook intern te houden”, zegt hij. Wel zegt hij de situatie betreurt en het vertrek hem zwaar valt.

Door Omroep Gelderland

Lees meer >

e1f0ace2 5ea2 3514 8770 b033355f7adc

OLDEBROEK - SGP-raadslid Tom de Nooijer staat niet op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oldebroek van volgend jaar. Dat zegt lijsttrekker Jan-Pieter Maas tegen het Reformatorisch Dagblad.

De Nooijer werd tijdens de vorige verkiezingen in 2018 nog verkozen op basis van voorkeursstemmen. Met zijn 18 jaar was hij toen het jongste raadslid van Nederland. Hij ontpopte zich sindsdien tot één van de bekendste SGP-raadsleden, door zijn media-optredens en actieve social media-gebruik.

Door Omroep Gelderland

Lees meer >

VVD Oldebroek

OLDEBROEK  -  Op maandag 8 november werd de algemene ledenvergadering van de VVD Oldebroek gehouden. Tijdens de vergadering werd een belangrijke stap gezet richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De leden hebben zowel de kieslijst als het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Henk Kemp werd in de ledenvergadering van september al tot lijsttrekker benoemd.

Lees meer >

VVD Oldebroek

Het zijn drukke en onzekere tijden voor een raadsfractie tijdens de Corona pandemie. Daarnaast deze maand de begroting voor 2022 van het College beoordelen, Algemene Beschouwingen voorbereiden en nog deze column schrijven.

Lees meer >

thumbnail CDA Owios okt 2021

Zo’n 1,5 jaar na de eerst geplande datum zijn de Corona regels zodanig versoepelt dat het CDA Oldebroek op bezoek heeft kunnen gaan bij OWIOS. De afgevaardigden spraken met Jacko van den Bosch (voorzitter) en Alex Jonker (sponsor zaken).

Lees meer >

thumbnail Foto voor bij persbericht 27 10 21 1

OLDEBROEK - Leden van de ChristenUnie Oldebroek stelden in de vergadering van 26 oktober samen de lijst en het verkiezingsprogramma vast voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Waar we voor willen staan in de komende periode, geeft de titel van het verkiezingsprogramma duidelijk aan: “Samen recht doen”.

Lees meer >

cda

OLDEBROEK - Een afvaardiging van het CDA Oldebroek is op werkbezoek geweest bij Stichting Circuit Odebroek. Stichting Circuit Oldebroek kent een rijke historie op het gebied van motorsport evenementen. Sinds de oprichting in 1967 hebben enorm veel grootheden in zowel wegrace als motocross de weg naar 't Loo weten te vinden. In 1976 vond voor de laatste keer een wegrace plaats op het Vreecircuit op het Loo. Vanaf 1977 organiseert Stichting Circuit Oldebroek alleen nog motocrosswedstrijden op circuit "De Bargen". Op dit bijzonder mooie circuit zijn vele duels uitgevochten en is menig kampioenschap beslecht.

Lees meer >

CU

11 maart jl. is de motie “Plan van aanpak LHBTQ+” door de raad aangenomen, in de afgelopen raadsvergadering is de uitwerking daarvan besproken. Waar hebben we het dan precies over? We spreken dan over seksuele diversiteit en de groep mensen die vaak aangeduid wordt als LHBTQ+’ers, wat staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Queer, ook wel aangeduid als Questioning, wat zoveel betekent als: zoekende, ontdekkende. 

Lees meer >

1 reactie

fractienv

OLDEBROEK  -  Afgelopen maandag was het dan zover dat de vertegenwoordigers van vijf afdelingen van de Partij van de Arbeid de samenwerkingsovereenkomst konden tekenen. In toenemende mate was er de behoefte ontstaan om de plaatselijke afdelingen (Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek) te versterken in een bovenlokaal samenwerkingsverband.

Lees meer >

thumbnail pinautomaat

In Wezep stonden tot enkele jaren geleden diverse pinautomaten waar inwoners, toeristen en andere bezoekers van Wezep voornamelijk in het winkelcentrum geld in de vorm van biljetten konden pinnen. De laatste jaren is het aantal pinautomaten afgenomen en inmiddels hebben we een situatie dat er geen openbaar pinautomaat meer in Wezep beschikbaar is. De laatste openbare pinvoorziening van de Rabobank in het winkelcentrum is buitenwerking gesteld en dat lijkt op (korte) termijn niet te wijzigen. 

Lees meer >

1 reactie

thumbnail Foto Henk 2

OLDEBROEK - De lokale VVD afdeling Wezep/Oldebroek,  onderdeel van VVD Hanzenetwerk Zwolle, heeft haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze stond in het teken van de lijsttrekkersverkiezing voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werd de huidige fractievoorzitter Henk Kemp, door de aanwezige leden unaniem gekozen als de lijsttrekker voor de verkiezingen in maart 2022.

Lees meer >

SGPlogoNIEUW Oldebroek

In de raadsvergadering van 30 september, heeft de SGP zich als énige partij in de gemeenteraad van Oldebroek gekeerd tegen het hijsen van de regenboogvlag op Coming-outday en het ‘Plan van aanpak LHBTQ+’. Het hijsen van de regenboogvlag en het plan van aanpak LHBTQ+ is de uitwerking van een motie die hierover in maart 2021 is ingediend (door CU en PvdA/BPO). Toen gaf de SGP al aan geschokt te zijn door de LHBTQ+-koers van de gemeenteraad. Dit is de afgelopen raadsvergadering helaas alleen maar sterker geworden.

Lees meer >

1 reactie

gert

OLDEBROEK  -  ChristenUnie leider Gert-Jan Segers zou maandag 18 oktober naar Oldebroek komen om te horen wat speelt in ons deel van Nederland. 

In verband met de ontwikkelingen omtrent de kabinetsformatie zal de avond met Gert-Jan Segers geannuleerd worden.

Hij wordt de komende weken verwacht aan de onderhandelingstafel en moet daarom helaas afzien van deze bije