CU

In de commissievergadering “Samenleving en Bestuur’ van afgelopen donderdag heeft de fractie van de ChristenUnie het College verzocht om onderzoek te doen hoe met name eenzame en depressieve kinderen, tieners en andere leeftijdsgroepen gestimuleerd kan worden om deel te nemen aan de activiteiten van de verschillende verenigingen. In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat: “Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Liesbeth Vos

In de raadsvergadering van 14 juni is de bestuursovereenkomst 2018-2022 ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ in de raad van Oldebroek besproken en zijn de wethouders Liesbeth Vos (ChristenUnie), Ben Engberts (SGP) en Bob Bergkamp (ABO) benoemd.

De fractie van de ChristenUnie is blij met de overeenkomst die gesloten is tussen ChristenUnie, SGP en ABO en vooral tevreden over de manier waarop dat gegaan is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

Het CDA vindt het bestuursakkoord van CU, SGP en ABO voor de gemeente Oldebroek van weinig ambitie getuigen. Chris Spijkerboer, fractievoorzitter, gaf in zijn reactie aan, dat er weinig nieuwe concrete richtingen zijn aangegeven. Zaken, die al jaren in gang gezet zijn, zoals Oldebroek voor Mekaar, ambtelijke samenwerking, de invoering van de omgevingswet worden weer opgevoerd. Daarnaast valt op, dat veel zaken, die genoemd worden, afkomstig zijn uit de programma’s van CU (het meest) en de SGP! De punten waar de ABO zich mee profileerde: gratis storten grof afval, verlaging kosten gehandicaptenparkeerkaart, bestaande en toekomstige zendmasten buiten woonkernen plaatsen, geen windmolens, stimuleren van activiteiten voor de jeugd, statiegeld op blikjes en flesjes, worden nergens genoemd! Zou de ABO het bekende derde wiel aan de wagen zijn?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hwesterbroek

In de raadsvergadering van 7 juni heeft Harm Westerbroek afscheid genomen als wethouder van de gemeente Oldebroek. De burgemeester Hoogendoorn en de fractievoorzitter van de SGP de heer Doornwaard hebben de heer Westerbroek toegesproken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180604 223004

OLDEBROEK - Voorafgaand aan de formele start als wethouder hebben Bob Bergkamp, zijn partner Nicole en de ABO kerngroep een bijzonder plezierige bijeenkomst gehad. De maandelijkse ABO vergadering kende een korte agenda: wederzijdse kennismaking, toelichting op het bestuursakkoord en vooruitkijken op de eerstkomende raadsvergadering. De aanwezige ABO leden hebben kennis gemaakt met een zeer energieke en enthousiaste, maar tegelijk ook ervaren bestuurder in het algemeen, en wethouder in het bijzonder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66 oldebroek

De wereld mag dan razendsnel veranderen, in Oldebroek staat de tijd nog wel even stil. Althans dat is de indruk die CU, SPG en ABO uitstralen met hun nieuwe collegeakkoord voor de periode ’18 – ‘ 22. Het ontbreekt aan ambitie om onze gemeente verder te brengen de komende jaren. Dit College is een College van stilstand. Pappen en nathouden was een betere titel geweest voor het akkoord. De komende 7 jaar moeten er in Nederland 75.000 woningen per jaar worden gebouwd. Het nieuwe college zegt vooral te willen aanpassen aan veranderende vraag, niet aan de groeiende vraag. Kortom, de talloze jongeren uit Oldebroek die in Oldebroek willen blijven moeten elders gaan kijken voor een woning.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 6 juni is Bert-Jan Dokter namens PVDA te gast in de studio. Bert Michelsen bespreekt met hen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

bob

OLDEBROEK - ABO heeft afgelopen weken maar liefst 20 reacties gekregen op de vacature kandidaat wethouder voor de gemeente Oldebroek. 18 mannen en 2 vrouwen hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt voor deze mooie functie. Er is met 4 kandidaten afgelopen periode gesprekken gevoerd.De ABO fractie heeft uiteindelijk unaniem gekozen voor de ervaring en kwaliteiten van Dhr. Bob Bergkamp. Momenteel is Dhr. Bergkamp nog politiek actief en woonachtig in de gemeente Breda.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 30 mei zijn raadsleden van ABO en ChristenUnie te gast in de studio. Bert Michelsen bespreekt met hen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur  luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 16 mei is Henk Kemp namens de VVD te gast in de studio. Frank van 't Ende bespreekt actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek met hem.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

wethouderBenEngberts

OLDEBROEK - SGP Oldebroek stelt Ben Engberts voor als kandidaat-wethouder voor de komende bestuursperiode. Engberts komt uit Vriezenveen en is al geruime tijd politicus namens de SGP. Halverwege april werd het advies uitgebracht door informateur de burgemeester van Kampen, de heer B. Koelewijn, om met ChristenUnie, SGP en ABO een coalitie te gaan vormen voor de komende periode. Na dat moment is er binnen SGP Oldebroek een wethouderscommissie gevormd die op zoek is gegaan naar een geschikte kandidaat voor de portefeuille ruimtelijke ordening. Aan de hand van een aantal belangrijke uitgangspunten is er een afweging gemaakt. Met overtuiging is Ben Engberts voorgedragen. Onder andere vanwege de bestuurderservaring, de ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en de affiniteit met het buitengebied, platteland, landschap, natuur en water. De wethouder van de SGP krijgt de portefeuilles ruimtelijk domein en bedrijfsvoering.     

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda logo

ARNHEM - Sinds 2017 krijgen fruittelers geen vergoeding meer van de provincies bij schade die wordt aangebracht door mezen. Doordat de mees een beschermde diersoort is, is het voor de fruittelers zeer lastig om de schade te voorkomen. Het CDA vindt dan ook dat de schade die veroorzaakt wordt door mezen moet worden vergoed. De Raad van State heeft 9 mei 2018 geoordeeld dat de provincies de schade die ontstaat door de mezen moeten blijven vergoeden. En een nieuwe regeling moeten treffen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur  luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 9 mei zijn raadsleden van CDA en ChristenUnie te gast in de studio. Bert Michelsen bespreekt met hen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadvergaObroek1 

tekst en beeld: Maarten van Gemert

OLDEBROEK – Bort Koelewijn heeft verslag uitgebracht aan de gemeenteraad over zijn verkenningen naar een coalitie voor de nieuwe raadsperiode. In de tussentijd is ook het verslag gereed gekomen van de thema’s die alle partijen in de vorige vergadering naar voren hebben gebracht. Zoals Koelewijn in buurgemeente Kampen waardering ontvangt voor zijn burgemeesterschap, zo waarderen alle partijen in Oldebroek zijn informateurschap. Hij vervolgde het proces als formateur en afgelopen woensdag is er een bestuursovereenkomst bereikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo striped

De VVD wil dat de Provincie zich inzet om meer politieagenten in Gelderland  te krijgen. Aanleiding hiervoor is een noodkreet van regioburgemeester  Hubert Bruls. Hij gaf aan dat de politie vanwege onderbezetting niet toekomt  aan ‘het vangen van boeven’. De Gelderse liberalen vinden dit een zorgelijk signaal en trekken daarom aan de bel. Statenlid Frederik Peters: “We willen  dat de zware criminaliteit in onze provincie word aangepakt. Dat kan alleen als  al onze partners, zoals de politie, op sterkte worden gebracht”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bort Koelewijn

OLDEBROEK - Op basis van gesprekken die informateur Bort Koelewijn (burgemeester van Kampen) heeft gevoerd met alle partijen in de gemeenteraad van Oldebroek, adviseert hij een voortzetting van de huidige coalitie van ChristenUnie, SGP en ABO. Unaniem is dit advies overgenomen door raadsfracties. Veel lof ontving de informateur ook voor de wijze waarop het advies tot stand is gekomen. Desgevraagd was de heer Koelewijn ook graag bereid om het proces te begeleiden als formateur om daadwerkelijk te komen tot de geadviseerde coalitie.  Er ligt al een eerste uitwerking van de door alle partijen aangedragen thema’s voor een coalitieakkoord en daar zal zeker de komende weken met de drie partijen over gesproken worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

OOSTERWOLDE - Raadslid Henri Wijnne heeft namens de ChristenUnie in de raadsvergadering van 19 april door middel van mondelinge vragen aandacht gevraagd voor de overlast van ratten in Oosterwolde. In Oosterwolde ervaren veel inwoners op dit moment overlast van bruine ratten. Deze ratten veroorzaken schade aan de slootwal en kunnen schade veroorzaken aan woningen. Belangrijker nog is dat ze een gevaar kunnen zijn voor de volksgezondheid. De ChristenUnie heeft gevraagd of het college na kan gaan wat de oorzaak is en wat de gemeente aan de overlast gaat doen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ZWANEPOL

OLDEBROEK - Afgelopen maandag bij aanvang van het maandelijkse ABO-overleg op het gemeentehuis werden de ABO fractie, bestuur en overige leden aangenaam verrast met een prachtig cadeau van Dhr. Wim Zwanepol, inwoner uit Wezep. Dhr. Zwanepol heeft als blijk van waardering en een felicitatie met de verkiezingsuitslag een door hem zelf gemaakte fresco overhandigd van het (vernieuwde) logo van ABO.

Fractievoorzitter Andre Boer: “Wij zien dit geweldig mooie gebaar van de heer Zwanepol als aanmoediging voor ons nieuwe fractie met commissie- en raadsleden om de komende jaren mooie en zorgvuldig afgewogen besluiten te nemen voor de inwoners van onze gemeente".

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur  luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 18 april zijn raadsleden van ABO en VVD te gast in de studio. Bert Michelsen bespreekt met hen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)

15895524 1348161678568919 4825730254951881377 o

OLDEBROEK - Elke woensdagavond om 18.00 uur kunt u tot 19.00 uur  luisteren naar het Rondje Politiek op LocoFM. Op woensdag 11 april zijn raadsleden van ChristenUnie en SGP te gast in de studio. Bert Michelsen bespreekt met hen de actuele politieke zaken, die spelen in de gemeente Oldebroek.

Heeft u een vraag, dan kunt u tijdens de uitzending bellen naar 038 -3769697. Uw vraag wordt dan gelijk in de uitzending behandeld. Mailen kan via radio@locofm.nl 

Schrijf reactie (0 Reacties)