cdaf

REGIO - Op een goed bezochte ledenvergadering van het CDA Gelderland is Gerhard Bos door de leden gekozen tot lijsttrekker van het CDA Gelderland. Bos werd eerder al unaniem voorgedragen door de vertrouwenscommissie en het bestuur van het CDA Gelderland. Bos is sinds 2015 statenlid in Gelderland met de portefeuille cultuur en de gebiedsopgaves. Bos is al jaren actief binnen het CDA. Voor hij actief werd in provinciale staten was hij 12 jaar raadslid en fractievoorzitter in Apeldoorn. Hij werkt als docent bestuurskunde en omgevingsrecht bij Saxion Hogeschool. Hij is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw een dochter en zoon.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipselnoord

De Belangenvereniging Noordeinde komt met een initiatief voor haar inwoners om plannen te ontwikkelen om een kleine haven te realiseren. De VVD fractie  is daar afgelopen vrijdagmiddag eens een kijkje gaan nemen. Het is heel bijzonder dat de Noorders zelf dit  plan willen gaan maken en deels ook uitvoeren. Het grote ontwikkelplan Reevediep, de z.g.n. bypass om Kampen droge voeten te laten houden bij extreem hoog water, nadert zijn voltooiing. De plannen zijn gemaakt, en de uitvoering is bijna gereed. Een geweldig project! Terwijl aan de Kampense zijde de woningbouwplannen, en een groot recreatieplan zichtbaar worden, is het aan de Noordeinde kant stil.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Afgelopen maand is na het zomerreces het politieke seizoen in Oldebroek weer opgestart. Afgelopen donderdag was de raadsvergadering. Aan het begin van deze vergadering heeft ABO-lid Ton Heddema de belofte uitgesproken tegenover de burgemeester en de raad. Hiermee is Ton Heddema officieel als commissielid toegetreden tot de ABO-fractie. Op de ABO website www.abo-oldebroek.nl is onder de rubriek “Wie is Wie “meer te lezen over de achtergronden en motivatie van Ton om actief te worden in de commissie. Als bestuur en fractie hebben we Ton na afloop van de vergadering van harte gefeliciteerd en een bloemetje overhandigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

VVD Oldebroek

In Oldebroek dreigt het tekort op Jeugdzorg uit de hand te lopen. Afgelopen donderdagavond werd de eerste Bestuur rapportage van 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze rapportage geeft een globaal overzicht van de successen die door het college op bestuurlijk niveau zijn bereikt. Ook was er aandacht voor enkele verbeterpunten en werd er informatie gegeven over de verschillende dossiers.

De VVD Oldebroek vind het opmerkelijk dat  notabene op 27 september, er in de bestuursrapportage over het eerste deel van 2018 totaal geen gegevens beschikbaar waren over de Jeugdzorg, terwijl het tekort op dit dossier al richting €2,6 miljoen dreigt te gaan. Hoe kan een gemeenteraad bijsturen op een dossier als er geen enkele informatie beschikbaar is?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
Schrijf reactie (0 Reacties)

fractiefoto smal

Gemeenten in Nederland moeten de opbrengsten van de Cliënt-Ervarings-Onderzoeken (CEO) bij Jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanleveren bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gemeente Oldebroek heeft in samenwerking met een onderzoeksbureau in 2017 een ervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de landelijke, verplichte standaardvragenlijst, aangevuld met extra vragen over het bespreken van de melding en de ervaring met de ondersteuning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

carte

OLDEBROEK - De inwoners van de gemeente Oldeboek moeten worden betrokken bij het bepalen van de toekomst van de gemeente Oldebroek. Wat gaat er met Oldebroek gebeuren? De gemeente kijkt allerlei kanten op, de politiek hinkt al lange tijd op twee gedachten: gaan we richting Hattem en Heerde (H2O)? Of juist de andere kant op, richting Elburg en Nunspeet (NEO)? Inwoners uit de verschillende kernen in de gemeente Oldebroek willen duidelijkheid over de toekomst en hebben hiervoor een bewonersinitiatief opgezet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAGelderland

OLDEBROEK  - De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat eerst aan alle voorwaarden wordt voldaan zodat de overlast voor de inwoners van Gelderland geminimaliseerd wordt. En dat pas daarna Lelystad Airport geopend wordt. In de commissievergadering RLW van de Provincie Gelderland is woensdag jl. uitgebreid gesproken over Lelystad Airport. Dit gebeurde onder grote belangstelling van bezorgde inwoners van Gelderland. Op dit moment staat opening van Lelystad Airport gepland voor 2020. Met daarbij de afspraak dat het luchtruim uiterlijk in 2023 heringedeeld zou zijn zodat de overlast voor Gelderse inwoners maximaal drie jaar zou duren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abokult

Op verzoek van Stichting Muziekonderwijs Oldebroek heeft Algemeen Belang Oldebroek, Anita Klein Gansei en Dennis Doorneweerd een bezoek gebracht op locatie Kulturhus de Talter in Oldebroek op 7 september 2018. Stichting Muziekonderwijs Oldebroek (SMO) biedt muziekles voor kinderen en volwassenen. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door leden van  CMV Concordia, deze muziekvereniging heeft 110 leden. Kees Pruim is de voorzitter en verteld dat hij muziek met de paplepel heeft ingegoten gekregen. Hij is enthousiast en wil dit graag doorgeven aan de jeugd in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De ChristenUnie Gelderland wil vliegveld Lelystad pas openen nadat het luchtruim goed is ingedeeld. De partij herhaalt hiermee haar standpunt over het vliegveld en gaat verder dan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. De brief van Gedeputeerde Staten aan de minister is een stap in de goede richting, maar alleen zicht op het verdwijnen van de laagvliegroutes over Gelderland binnen drie jaar bij de opening van vliegveld Lelystad, gaat de Gelderse ChristenUnie niet ver genoeg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

Het zomerreces  loopt alweer naar zijn einde, de scholen beginnen weer, maar  de afgelopen week leek het er op dat de zomer nog geen afscheid wilde nemen. Klimaatverandering? Gelukkig weer tijd voor normale nieuwsrubrieken op TV waar het niet meer gaat over dividendbelasting, en al die landelijke kopstukken die willen scoren met boekjes die ze hebben geschreven,  of gelikte vakantiekiekjes die ze op sociale media plaatsen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Vele minima in de Gemeente Oldebroek dreigen de voordelige zorgverzekering kwijt te raken die ze via de gemeente hebben afgesloten. De reden: zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis stoten gebieden af waar de collectiviteitsverzekering, lees: “minimapolis” niet rendabel voor hen is.

Doel van de minimapolis is dat vooral mensen in de bijstand verzekerd zijn van goede zorg. Veel gemeenten springen financieel bij, het eigen risico is vaak laag of nul en de premie kan door de gemeente worden ingehouden op de bijstandsuitkering. De voorwaarden zijn per gemeente verschillend. In een aantal gevallen is de gemeentepolis ook een uitkomst voor mensen die weliswaar iets boven bijstandsniveau zitten maar hoge zorgkosten hebben, zoals pensionado's.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat het vele asbest dat van daken wordt gehaald niet langer alleen maar wordt opgeslagen. Er moet een definitieve oplossing komen om het asbest te recyclen. Het CDA wil weten hoeveel asbest er in Gelderland ligt opgeslagen en waar dat asbest dan ligt. Er zijn inmiddels methoden om asbest te recyclen, maar die lijken nog in een prematuur stadium te zijn. Statenlid Jaap Jonk: ‘Omdat de provincie Gelderland een ambitie heeft op het gebied van circulaire economie willen we graag van het College van Gedeputeerde Staten weten of Gelderland hier geen voortrekkersrol in zou moeten spelen’. Het CDA denkt aan proeven met verschillende manieren van recycling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

abo logo post

Het is buiten warm. Bloedheet zelfs, als ik (Anita Klein Gansei) samen met mijn collega’s Dennis Doorneweerd (voormalig raadslid Algemeen Belang Oldebroek (ABO) en zorgafnemer bij Viattence) en Ron van Pieterson (commissie samenleving Oldebroek en cateraar in Wezep) het pand aan de locatie Veldheem binnen loop.

In Viattence locatie Veldheem aan de Klinkerberg in Wezep zijn 5 groepswoningen gerealiseerd waar 32 cliënten kunnen wonen met een gevarieerde zorgvraag. Viattence werkt ook hier volgens de visie van kleinschalig wonen. De groepen waar cliënten kunnen wonen met zowel psychogeriatrische klachten, veelal een vorm van dementie, als somatische klachten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat er pro-actiever wordt nagedacht over de wenselijkheid en de gevolgen van de terugkeer van de wolf in Gelderland. De laatste tijd worden er met regelmaat wolven gesignaleerd in verschillende Nederlandse provincies, waaronder Gelderland. Het is wachten op het moment dat de eerste wolven zich hier weer definitief vestigen, met alle gevolgen vandien.  Gisteren bleek dat de 26 gedode schapen in Laag Zuthem inderdaad door een wolf zijn doodgebeten. Een van de voorbeelden van het fors toegenomen aantal meldingen over doodgebeten schapen door wolven. En ook kalveren of jonge veulens zouden het slachtoffer kunnen worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

REGIO - De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil weten wat Gedeputeerde Staten tot nu toe hebben gedaan om het Gelderse ei te promoten na de fipronil crisis. In de zomer van 2017 is er in Nederland en dus ook in Gelderland fipronil in de eieren geconstateerd en dat heeft grote gevolgen gehad. Het ei werd door veel afnemers in binnen- en buitenland niet meer gekocht. Het Gelderse ei had moeilijke tijden. En nog. Er zijn nog steeds pluimveebedrijven die op slot zitten en geen eieren mogen afleveren waardoor verkoop niet mogelijk is. Het CDA heeft hier zorgen over. En ook de kippen bij diverse bedrijven zijn nog niet fipronil vrij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

OLDEBROEK - Woensdag 11 juli zijn de VVD Elburg, Hattem, Kampen-IJsselmuiden, Wezep-Oldebroek en Zwolle gefuseerd tot het Hanzenetwerk Regio Zwolle. Op bestuurlijk niveau bundelen de voormalige afdelingen de krachten. Daarmee houden ze meer tijd over voor wat echt belangrijk is: hun achterban. Erik van Enk, voorzitter Hanzenetwerk: “Op politiek niveau is al regelmatig overleg. Bestuurlijk werken we vanaf nu ook samen. Door verenigingstaken centraal te regelen, kunnen we meer doen in minder tijd. En houden we dus tijd over om de straat op te gaan.” Om het contact met de eigen leden en kiezers te waarborgen zijn plaatselijke commissies onder leiding van 5 Regisseurs actief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Oldebroek

In de gemeenteraad heeft de VVD Oldebroek afgelopen donderdag 12 juli een initiatiefvoorstel ingediend om de veiligheid op het gebied van zorg en gezondheid nog groter te maken. Het komt regelmatig voor dat iemand getroffen door een hartstilstand, gereanimeerd wordt door omstanders. Mensen die toevallig in de buurt zijn.   Maar hoe loopt het af als die omstanders geen reanimatiekennis hebben? Of hoe loopt het af als er geen AED (apparaat dat gebruikt wordt bij hartfalen) in de buurt beschikbaar is?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Op de vergadering op 27 juni van de commissie ruimtegebruik en leefomgeving is de beleidsnotitie prioritering van woningbouwproject besproken. Hierdoor worden nieuwe initiatieven voor woningbouwprojecten niet meer alleen beoordeeld op basis van de financiën en het aantal woningen, maar ook naar de kwaliteit van het project.

Bij de prioritering wordt er naar 5 criteria gekeken:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda oldebroek

In de raadsvergadering van donderdag 12 juli heeft de fractie van het CDA een motie ingediend om het college de opdracht te geven met een voorstel te komen om een asbestlening in het leven te roepen voor de inwoners van de gemeente Oldebroek. De gemeente heeft nu al een duurzaamheidslening en blijverslening om investeringen van de inwoners makkelijker te maken en in die lijn wil het CDA deze asbestlening invoeren. Met deze lening kunnen de mensen geld van de gemeente lenen tegen een gunstig tarief om tijdig de sanering van asbestdaken te realiseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)