berend

Vanaf juni 2013 hebben vertegenwoordigers van de schoolbesturen in Oldebroek en de gemeente (ambtelijke vertegenwoordiging) gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van een lokale onderwijsvisie en een plan voor de onderwijshuisvesting. Dit is gebeurd in een gezamenlijk project met een onafhankelijke externe voorzitter. De projectgroep heeft een lokale onderwijsvisie en het plan voor de onderhuisvesting in een rapport aan de raad gepresenteerd. Afgelopen donderdag is de gemeenteraad akkoord gegaan met de onderwijsvisie.

De ChristenUnie is blij met het rapport. Het is namelijk uniek dat scholen, c.q. schoolbesturen unaniem een dergelijk rapport ondertekenen. Toch heeft de ChristenUnie zorg over met name de onderwijshuisvesting en daarbij de leefbaarheid van kinderen t/m 12 jaar in Oosterwolde.

Basisschool de Wegwijzer in Oosterwolde is een locatie waar het leerlingenaantal fors stijgt. Per 1 oktober 2014 staan bij de Wegwijzer 185 leerlingen ingeschreven, per 1 oktober 2015 nu al 186 (hoger dan wordt weer gegeven in het rapport). De school kampt in het nieuwe schooljaar met een tekort van minstens 100 vierkante meter. Daarbij is de locatie waarvan Peuterspeelzaal "de Roezemoes" momenteel gebruik maakt binnenkort niet meer beschikbaar, ook al is de huisvesting van een Peuterspeelzaal niet primair de rol van de overheid. De ChristenUnie heeft bij wethouder mw. Vos – van de Weg erop aangedrongen om de onderwijshuisvesting van de Wegwijzer en peuterspeelzaal "De Roezemoes" extra onder de loep te nemen. Het mag niet zo zijn dat kinderen door een te beperkte onderwijshuisvesting in allerlei hoeken worden gezet wat ten koste gaat van het onderwijs en daarmee het welzijn en de kansen van de individuele leerling!

De wethouder heeft toegezegd om binnen afzienbare tijd op zoek te gaan naar een goede oplossing. In dit overleg zal stichting dorpsbelangen Oosterwolde participeren. Verder gaat ook de projectgroep zich beraden op de onderwijshuisvesting in Oosterwolde. De ChristenUnie is blij met deze accenten en zal de uitkomst hiervan met belangstelling volgen.

Berend-Jan Spijkerboer

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment