Donderdagavond is de raad akkoord gegaan met het plan "Souman/Spakman". Over enige maanden kunnen hier ruim 40 woningen worden gebouwd. Betaalbare woningen in het centrum van Wezep vinden we erg belangrijk. Toch is ABO niet tevreden over de gang van zaken. Dit plan heeft een zeer lange voorgeschiedenis. Veel project ontwikkelaars hebben in het verleden geprobeerd dit plan uit te voeren. Financieel was het niet haalbaar. Enige jaren geleden heeft een vorige wethouder een contract afgesloten met de huidige project ontwikkelaar. De gemeente ging voor bank spelen en leende veel geld uit. Vrij snel bleek dat er extra geld nodig was. Een ton bleek niet voldoende want later heeft de gemeente Oldebroek er nog eens honderdduizend euro erin gestoken. ABO was hier altijd tegen. De gemeente moet geen geld aan een privé ondernemer geven.

Onlangs is het plan gepresenteerd. Om de kosten te drukken moeten er zoveel mogelijk huizen worden gebouwd. Het gevolg is wel dat men minder aandacht kan geven aan een verkeersvriendelijke ontsluiting om op die wijze de overlast in de Bietenakker en Wortelakker te beperken.

De communicatie met de buurtbewoners was niet goed. Men sprak met een "klankbord""groep uit de buurt. Vrij snel bleek dat de leden van dit "klankbord", op initiatief van de gemeente, contracten afsloten voor de privé situatie die voor hen erg gunstig waren. Het gevolg was dat sommige buurtbewoners goede regelingen hebben kunnen treffen en anderen niet. ABO is van mening dat dit niet juist is. Je moet alle buurtbewoners de zelfde kansen geven. Deze contracten zorgen er mede voor dat veranderingen in het bouwplan nauwelijks of niet meer mogelijk zijn. We kunnen ons heel goed voorstellen dat veel buurtbewoners die bezwaar hebben gemaakt, zich niet serieus genomen voelen door de gemeente.

In de raad moet ABO voor of tegen stemmen. Het is duidelijk dat ABO in het verleden niet gelukkig was waarop dit plan gefinancierd werd. Maar de meerderheid van de raad vond het altijd een prima plan. Er is hierin nu zoveel geld gestoken dat stoppen met de verdere ontwikkeling vele tonnen zou gaan kosten. Gevolg zou zijn dat er de eerste jaren niets zou gebeuren. Het financiële verlies zou nog groter zijn.

ABO moest een keuze maken in deze spagaat. Uiteindelijk hebben we voor gestemd. Dit plan kan niet meer worden teruggedraaid. Maar de wijze waarop het is gegaan en de manier waarop met de buurt bewoners is omgegaan, verdient absoluut niet de schoonheidsprijs.

Het huidige college is hiervoor niet verantwoordelijk. De afspraken zijn nog onder het oude college geregeld. ABO heeft wel gevraagd aan het college om alles in het werk te stellen dat dit nooit meer mag gebeuren. Ook hebben we gevraagd dat men alsnog gaat proberen de wensen van de andere buurtbewoners te honoreren. ABO zal dit plan uiteraard zeer kritisch blijven volgen.

Fractie ABO

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment