Bedrijvenpark H2O staat al tijden stil, de ontwikkelingen rond dat geplaagde Bedrijvenpark H2O echter niet. Voor de 2e maal ná het raadsbesluit van de gemeenteraad van Oldebroek op 12 november 2015 komt er schokkende informatie boven water. Het terugkopen van H2O bedrijfsgronden door Oldebroek blijkt miljoenen verlies op te leveren.

Blind instemmen in Oldebroek
De gemeenteraad van Oldebroek stemde 12 november 2015 in met de H2O Package Deal. Hiermee moest het vastgelopen dossier worden vlot getrokken tussen Hattem, Heerde en Oldebroek. Opmerkelijk genoeg besloot de raad van Oldebroek toen al in te stemmen, terwijl er in december nog onderhandeld moest worden over concurrentiebeding eisen. Oldebroek moet voor 3,5 miljoen Euro grond terugkopen van H2O BV, maar mag deze groen níet verkopen zonder eerst op de knietjes te gaan bij de buurgemeenten.

Hattem Ja, Heerde Nee
De raden van Hattem en Heerde bespraken de deal pas na het bekend worden van de concurrentiebeding eisen. In december 2015. Hattem ging akkoord, maar Heerde wilde terug naar de onderhandelingstafel. Heerde vond dat Oldebroek een goudmijntje van 3,3, ha in de schoot geworpen kreeg en dat Heerde een verkeersprobleem van Oldebroek betaalt.

Tweede aap uit de mouw
Eind januari 2016 stuurt college van B&W Oldebroek ineens informatie naar de raadsleden waaruit blijkt dat Oldebroek rekening moet houden met flinke verliezen op de aangekochte grond: “Op basis van de grondexploitatieberekening moet de gemeente Oldebroek bij aankoop van 3,3 ha van het Bedrijvenpark H2O een verlies nemen van ongeveer € 640.000,- en een verliesvoorziening vormen van ongeveer € 1.140.000,-“ schrijft het college.

Informatie die gemeenteraad Oldebroek in november 2015 óók al niet kreeg of beschikbaar had toen de ruime meerderheid blind haar handtekening onder de politieke deal plaatste. Alleen de fractie van PvdA Oldebroek en 1 ABO raadslid gingen niet akkoord met plaatsen van een blinde handtekening. Bert-Jan Dokter en huub Verberk stemden tegen de deal en vooral de wijze waarop.

Achtergehouden informatie
Hield college van B&W Oldebroek informatie over financiële gevolgen achter voor de gemeenteraad? Hoe kan een gemeente niet weten hoeveel verlies er ingeboekt moet worden als je zo’n deal sluit? De raad van Oldebroek kreeg de verlies-info pas per e-mail eind januari 2016. Opmerkelijk genoeg op de avond dat de raad van Heerde die informatie in geheimhouding gepresenteerd kreeg. Had men ineens door dat mogelijk lekken vanuit Heerde de gemeenteraad een niet zo mooi beeld van B&W Oldebroek zou geven? Dat de gemeenteraad van Oldebroek compleet in haar hemd zou staan, met de mond vol tanden?

En waarom blijft de gemeenteraad van Oldebroek tot op heden zo stil over het onvolledig en onjuist geïnformeerd worden door B&W én het miljoenen verlies van belastinggeld waar zij blind voor getekend hebben?

Heerde aan zet
De Raad van Heerde vergadert 1 februari weer over de package deal. Ze zijn een week eerde in beslotenheid geïnformeerd. Waarschijnlijk zullen zij dit keer plotsklaps instemmen met waar men in december 2015 nog zo fel en onvermurwbaar op tegen was. Hoogst waarschijnlijk gepaard gaande met een nieuw eisenpakket ten opzichte van Hattem en Oldebroek voor ná de package deal.

Na maanden van bespreken, vertragen, onderhandelen en stilstand blijkt ineens anno februari 2016 de belastingbetaler van Oldebroek op te draaien voor de rekening van onzinnige en niet uit te leggen politieke deal.

Een ding is zeker: Ook al stemt Heerde 1 februari wél in met de H2O Package Deal, de politiek in de 3 gemeenten zal evenzo verdeelt blijven acteren. Immers, een ‘partnerschap’met ongelijkheden zal altijd kraken.

Als PvdA Oldebroek konden we op 12 november 2015 niet instemmen met de package deal. Simpelweg omdat ter zake doende info niet gegeven werd. De rest van de Oldebroeker gemeenteraad, met uitzondering van ABO raadlid Huub Verberk, tekende blindelings bij het kruisje. Met uw geld.

Bert-Jan Dokter
Fractievoorzitter PvdA Oldebroek

Lees ook:

- H2O deal: Oldebroek met blanco cheque op de knietjes voor Hattem & Heerde

http://www.locourant.nl/nieuws/politiek/8523-h2o-deal-oldebroek-met-blanco-cheque-op-de-knietjes-voor-hattem-heerde

- PvdA, VVD en ABO: H2O Bedrijvenpark debat levert geen duidelijkheid op

http://www.locourant.nl/nieuws/politiek/8645-pvda-vvd-en-abo-h2o-bedrijvenpark-debat-levert-geen-duidelijkheid-op

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment