In de vergadering van de commissie Samenleving is dinsdagavond gesproken over het beleid met betrekking tot Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Bij de start van het basisonderwijs kunnen achterstanden al erg groot zijn. De VVE richt zich op kinderen van 0 tot 6 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van dit beleid. Hiervoor ontvangt de gemeente een bekostiging van het rijk.

Door de Onderwijsinspectie is in 2012 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse Opvang in onze gemeente. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Oldebroek de zaken in principe goed op orde heeft. In het rapport werden nog enkele aandachtspunten genoemd, waaraan de vernieuwde beleidsregel gehoor geeft. Als fractie van de ChristenUnie hebben wij daarom de wethouder en de organisatie gecomplimenteerd met de aanpassing van dit beleid.

Onderwijs is een waardevolle investering. Het is een groot goed dat we in Nederland op alle fronten alert zijn op eventuele leer- en ontwikkelingsachterstanden en vervolgens ook voorzieningen hebben waarmee we deze achterstanden kunnen bijtrekken. Het werk van de peuterspeelzalen en kinderopvang is dan weliswaar geen kerntaak van de gemeente, we delen als samenleving wel de zorg voor goede scholing en opleiding. Een belangrijk punt van het vernieuwde beleid is de leeftijdsgrens. Voorheen was de VVE-doelgroep kinderen tot de leeftijd van 4,5 jaar. Nu is dit opgetrokken tot 6 jaar, waardoor er een betere begeleiding mogelijk is voor kinderen die op de basisschool nog kampen met een achterstand. Daarnaast is ook de betrokkenheid van de ouders vergroot. In de praktijk blijkt dat het samenspel van onderwijs met ouders die thuis extra investeren in hun kind, leidt tot betere resultaten.

Het meten van resultaten of vooruitgang blijkt lastig. Onze fractie spreekt haar vertrouwen uit in de bekwaamheid van het onderwijzend personeel.

Hans het Lam

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment