OOSTERWOLDE - Leden van de fractie van de ChristenUnie hebben zaterdag 7 november de kern Oosterwolde bezocht. Eerst sprak de fractie met Bertus Stoel en Nanne Schoonhoven van stichting Dorpsbelangen. Vanaf april 2014 participeert dorpsbelangen – samen met klankbordgroep ’t Loo - in de pilot “Burgerbegroting”. Deze pilot komt in het kort erop neer dat de stichting een groot deel van het groen beheer in Oosterwolde voor haar rekening neemt. Hiervoor is een bepaald budget door de gemeente beschikbaar gesteld. Dorpsbelangen is vrij om binnen dit budget keuzes te maken. Het geld wat men overhoudt, kan gebruikt worden voor andere projecten (mits het ten goede komt aan de leefbaarheid van het dorp). De pilot is uniek in Nederland en er zijn al veel gemeenten gecharmeerd van het initiatief.

Dorpsbelangen heeft de pilot geëvalueerd en men is tevreden. De fractie van de ChristenUnie is ook positief: de plantsoenen zijn representatiever, de sociale cohesie in het dorp is toegenomen en dorpsbelangen heeft meer projecten kunnen uitvoeren. De fractie beseft ook dat het resultaat afhankelijk is van de inzet van veel vrijwilligers. In het gesprek kwamen verder nog allerlei ambitieuze plannen naar voren. Dorpsbelangen staat niet stil, maar barst van de dynamiek. De leden van de fractie zijn blij met de stichting en heeft dorpsbelangen bedankt voor hun enthousiasme, betrokkenheid en expertise

Hierna bracht de fractie een bezoek aan de begraafplaats “de Korenberg”. Hier werd gesproken met Gerard Vlieger (buitendienst medewerker groen/begraafplaatsen), Henk van ’t Hof en Wilbert van Norel (MVO) over hun visie m.b.t. de uitbreiding van de begraafplaats. De uitbreiding moet medio 2016 plaatsvinden. Ook in dit gesprek werd de fractie geconfronteerd met maatschappelijke betrokkenheid en empathie. De gespreksdeelnemers doen niet alleen praktisch goed werk, maar men denkt ook mee over de kwaliteit van de begraafplaats (incl. de uitbreiding) en de wensen van de bevolking. De leden van de fractie hebben de inspirerende bevindingen genoteerd en de gespreksdeelnemers bedankt voor hun goodwill.

MVO

Onder leiding van Henk van ’t Hof en Wilbert van Norel bracht de fractie een bezoek aan MVO. Onder het genot van koffie en koek vertelde eigenaar Henk van ’t Hof met passie over zijn bedrijf. Henk is begonnen in een schaftkeet, waar hij enkele machines verhuurde. Inmiddels is zijn bedrijf uitgegroeid tot een dynamisch en gezond bedrijf dat opereert in heel Nederland. Medewerker Wilbert van Norel leidde de fractie rond langs de vele machines (“voor elke klus een passende oplossing”) en sprak onder meer over de risico’s van machines in relatie tot de huurder. Een machine wordt niet zomaar meegegeven aan iemand; er moet oog zijn voor veiligheid en gepaste loyaliteit. Deze twee aspecten staan hoog in het vaandel bij MVO en dat maakt het bedrijf bijzonder.

FractiebijVSCO

Als laatste werd een bezoek gebracht aan de Heughte, het sportpark van voetbalvereniging VSCO ’61 . De fractie werd ontvangen door voorzitter Ben Schreurs, penningmeester Ben van Pijkeren en secretaris Jan Kragt. Op het moment dat de fractie aankwam, speelde het eerste elftal het laatste halfuur van een tot toen toe doelpuntloze wedstrijd. Het effect van het bezoek was direct merkbaar; VSCO’61 scoorde 3x. Na de wedstrijd werd er met de bestuursleden in goede harmonie gesproken over de plannen van de vereniging m.b.t. duurzaamheid, uitbreiding van de accommodatie, financiële knelpunten bij het organiseren van verschillende activiteiten en het intensieve appel van een gezonde vereniging op vrijwilligers. Ook hier kon de fractie niet anders dan hun waardering uitspreken voor de affiniteit, de kwaliteit en de positieve sfeer!

De fractie van de ChristenUnie kijkt terug op een constructief werkbezoek aan een mooi dorp met gepassioneerde inwoners.

Namens de ChristenUnie Oldebroek,

Berend Jan Spijkerboer

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment