"De provincie geeft gemeenten geen financiële compensatie voor (toekomstig) te nemen grondverliezen”, dat is het antwoord dat het College van Gedeputeerde
Staten heeft gegeven op de schriftelijke vragen die VVD Statenlid Frederik Peters heeft gesteld. De provincie houdt financieel toezicht op de gemeenten en wil
daarom een helder beeld van de financiële positie hebben. Frederik Peters: “Voor de VVD is het uitgangspunt dat gemeenten zelf moeten zorgen voor een gezonde financiële basis.

Ook in Gelderland zijn er echter gemeenten die door het te duur aankopen van gronden in de problemen zijnmgekomen. Gemeenten moeten de dure gronden afboeken en hun verlies nemen. De VVD legt de verantwoordelijkheden graag zo laag mogelijk en in dit gevalmoeten de gemeenten dus ook zelf tot oplossingen komen.”

De VVD kan zich vinden in de antwoorden van het College waarin ook aangegeven wordt dat als er tekorten zijn, vaak blijkt dat gemeenten nog voldoende mogelijkheden en reserves hebben om dit zelfstandig op te lossen. Gebleken is dat er geen behoefte is aan een algemeen en aanvullend financieel instrument, geeft het College aan.

Frederik Peters: “Voor de VVD is het van belang dat er geen onduidelijkheid bestaat bij de gemeenten over de provinciale kaders. Met deze heldere uitspraken, weten de gemeenten in ieder geval waar ze aan toe zijn.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment