OLDEBROEK - Wim Boer heeft te kennen gegeven zijn functie van voorzitter van de fractie van de ChristenUnie neer te willen leggen. De drukke werkzaamheden, die het voorzitterschap met zich meebrengt, valt voor hem niet meer te combineren met zijn werk- en gezinssituatie. De fractie respecteert zijn keuze om de voorzittershamer neer te leggen en dankt hem voor het vele werk wat hij heeft gedaan. Unaniem heeft de fractie vicevoorzitter Engbert Jan Ruitenberg benoemd tot zijn opvolger. Henk van Bergeijk en Hans het Lam blijven fractiesecretaris respectievelijk fractiepenningmeester. Popke Graansma is benoemd in de vacant gekomen functie van vicevoorzitter.

In afwachting van het nieuwe vergadermodel van de Oldebroekse gemeenteraad dat 1 januari 2016 zal ingaan zijn de wijzigingen van deelname aan de huidige commissies beperkt gebleven. Engbert Jan zal namens de ChristenUnie zitting nemen in de commissie Bestuur en Veiligheid. Lees hier wie van de fractie in welke commissie zitting heeft. Met ingang van 1 januari 2016 zullen de portefeuilles afgestemd worden op het nieuwe vergadermodel.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment