Mantelzorg

De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens formele en informele gelegenheden regelmatig aandacht gevraagd voor de jonge mantelzorgers. De fractie is van mening dat de jonge mantelzorgers beter in beeld gebracht moeten worden. Ons standpunt wordt o.a. onderstreept door de Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De Mezzo definieert jonge mantelzorgers als volgt: “Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een zieke ouder, broer of zus. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of beperking, een psychische/psychiatrische aandoening of verslavingsproblematiek, of van een verstandelijke beperking”.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een onderzoek uitgegeven van Alice de Boer, Debbie van Oudijk en Lucia Tielen. Het onderzoek heet: “Kinderen en jongeren met een langdurig ziek gezinslid in Nederland!” De onderzoekers komen met getallen en kenmerken. Ze melden dat één op de tien kinderen een mantelzorger is. Volgens de onderzoekers zijn jonge mantelzorgers vaak wat teruggetrokken, passen zich aan en hebben de neiging zichzelf weg te cijferen. Tegen de negatieve effecten van te veel belasting op jonge leeftijd kunnen ze worden beschermd door een goede relatie met hun ouders, steun uit de omgeving, professionele ondersteuning, kennis van de ziekte van het gezinslid en ruimte voor activiteiten buitenshuis.

De ChristenUnie is blij met toezeggingen van het college, maar ook met de recente berichten vanuit het sociaal team. Een consulent van het platform informele zorg schrijft aan de fractie: ”We zijn blij dat er vanuit de politiek ook aandacht is voor de jonge mantelzorgers. Er is veel onbekendheid over de doelgroep jonge mantelzorgers en niet alleen in de gemeente Oldebroek. Jonge mantelzorgers (en hun ouders) weten zelf vaak niet dat zij mantelzorger zijn en ook de verschillende formele en informele zorgorganisaties zijn niet altijd bekend met dit gegeven. Daar willen we graag verandering in brengen. Wij zijn als Consulenten Informele Ondersteuning, in overleg met de gemeente Oldebroek, bezig met het maken van een plan van aanpak voor de jonge mantelzorgers van de gemeente Oldebroek. Daarin zullen onder andere stappen genoemd staan die we gaan nemen om deze doelgroep onder de aandacht te brengen zodat zij op de juiste manier ondersteund worden. Het sociaal team, maar ook het CJG (het Centrum voor Jeugd en Gezin) spelen daar een belangrijke rol in”.

Ook binnen de Regio Noord-Veluwe is aandacht voor deze kwestie. De Stichting Jeugd Noord-Veluwe besteedt in het jaarplan 2016 aandacht aan de zorg voor mantelzorgers.

De fractie van de ChristenUnie is enorm blij met deze aandacht en toezeggingen en blijft de doelgroep met passie volgen.

Namens ChristenUnie Oldebroek,

Hans het Lam en Berend Jan Spijkerboer

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment