ChristenUnie

De afgelopen twee maanden hebben laten zien dat voor belangrijke besluiten draagkracht in de samenleving noodzakelijk is. Zo ook voor een mogelijk asielzoekers centrum. Gemeenten moeten zelf aan kunnen geven wat mogelijk is of niet. Kleinere locaties voor vluchtelingen die langer worden ingezet, waardoor vluchtelingen zich minder vaak hoeven te verplaatsen, is waar de ChristenUnie voorstander van is. Op deze wijze bevorderen we een betere integratie en activatie in de samenleving. Dit geeft ook vrijwilligers meer mogelijkheden zich in te zetten voor die vluchteling.

Het vluchtelingen vraagstuk roept om een oplossing voor de lange termijn. Vluchtelingen die hier aankomen en een vergunning ontvangen zijn niet binnen twee maanden weer weg. Daarin moeten we realistisch zijn. Dat betekent ook dat de overheid moet investeren in huisvesting, scholing en werk. Dat vraagt creativiteit, ruimte, aandacht en regie. De lange termijn betekent tegelijkertijd dat niet alles moet worden ingezet op opvang in Nederland, ruimte en investering in opvang in de regio is belangrijker.

In Nederland gelden waarden en normen die we algemeen delen. Waar de media veel over schrijft zijn de excessen. Enerzijds intolerantie tegen elke vorm van opvang van vluchtelingen en anderzijds intolerantie van sommigen van hen die als vluchteling worden opgevangen. Beide vormen van intolerantie acht de fractie van de ChristenUnie Oldebroek verwerpelijk en willen we niet tolereren. De communicatie over de problematiek van de opvang van vluchtelingen vraagt heel veel aandacht. Communicatie stuurt als het ware de richting van de draagkracht. Vaak moeten we helaas constateren dat uitingen die worden gedaan uit z’n verband worden gerukt. Foutief of slechts half worden weergegeven en daarmee verkeerd geciteerd. Intolerante reacties worden hiermee in de hand gewerkt. De fractie van de ChristenUnie Oldebroek roept voorstanders en tegenstanders op met elkaar te spreken en niet, zoals zo vaak gebeurt, tegen elkaar of over elkaar heen.

De fractie van de ChristenUnie Oldebroek staat positief tegenover het in enige vorm opvangen van vluchtelingen in de gemeente Oldebroek. We weten ons daarin gesteund door een groot gedeelte van de bevolking van de gemeente Oldebroek. Daar staan we dan ook pal voor, we zijn immers gekozen als volksvertegenwoordiger.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment