Na 2 weken van overspannen onrust in Wezep over de mogelijke komst van een AZC, is betrekkelijke rust weer gekeerd. Het COA, de landelijke vluchtelingen Opvang organisatie heeft besloten geen AZC te willen vestigen in Wezep. Vanaf het begin: De eigenaar van Heidehoek had het COA benaderd over een mogelijke vestiging van een AZC. Het COA vond het een interessante mogelijkheid en ging overleggen met het College (CU,SGP en ABO). Nadat het College met alle fractievzs had gesproken, werd tot een onderzoek besloten, vragen van de fracties moesten door COA worden beantwoord, en er werden op korte termijn 2 informatieavonden bekend gemaakt. Naar aanleiding van deze informatieavonden en een aantal beantwoorde vragen, koos het College ervoor om het COA mee te delen dat er van max 300 vluchtelingen sprake kon zijn, maar wel met de uitgebreide faciliteiten.

Hierop heeft het COA nog overleg gehad met de eigenaar van Heidehoek, en is daarna tot het besluit gekomen om geen AZC in Wezep te vestigen. Het COA heeft dit dus besloten, niet het Oldebroeker College, zoals de ABO dit afgelopen week meldde.

Maar er ging meer niet naar wens in de communicatie. Het College had vanaf het begin een positieve grondhouding, en vertelde dat ook uitgebreid bij de informatie bijeenkomsten. Dat de Raad uiteindelijk zou beslissen, werd door velen niet meer gehoord, ondanks dat de VVD nog velen heeft proberen te overtuigen. Zelfs in de Column in HAH is de VVD hier op ingegaan. In het algemeen ging men er vanuit dat het College al had besloten. En dat veroorzaakte veel felle negatieve reacties, die moeilijk beheersbaar waren.

Zoals u leest, de fractievzs waren geïnformeerd, maar omdat er nog geen voorstel lag, kon het College de Raad nog niet informeren. Er was immers nog geen onderzoeksresultaat, en de vragen van de fracties waren nog niet allen beantwoord.

Om te voorkomen dat er al politieke uitspraken werden gedaan, voordat genoemde gesprekken, onderzoeksresultaten en antwoorden bekend zouden zijn, is besloten dat de politiek zich daarna pas zou uitspreken. Op 1 fractie na, hielden zij zich aan de afspraak. Alleen ABO besliste later anders.

Kort na het COA besluit, publiceerde het College een persbericht dat het AZC er niet zou komen, en dat men met een positieve grondhouding op zoek gaat andere naar mogelijkheden .

Dat Wezep dus nog geen politiek debat zag, was vooraf besproken. Al waren vele raadsleden wel aanwezig bij de infoavonden. De mening van de omwonenden en andere inwoners wilden we eerst horen. Die geluiden, en de eerste antwoorden op vragen, waren voor het College het sein om niet aan de gevraagde 600 bedden te kunnen voldoen. En als gevolg daarvan koos het COA tot terugtrekking.

Toch zal er binnenkort nog een debat volgen, over de gevolgde procedure, de ontstane onrust en het vervolg waarin het College aangeeft actief te zoeken naar alternatieven om toch vluchtelingen op te vangen.

Is het komende debat dus nu het einde van het Vluchtelingendebat? De VVD denkt van niet. De positieve grondhouding van het College is niet veranderd. De verantwoordelijkheid van de Gemeenteraad kan je niet afschuiven, en de nood onder de echte vluchtelingen is er ook.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment