Het College van Burgemeester en wethouders van Oldebroek heeft een positieve grondhouding ten aanzien van het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om op camping Heidehoek in Wezep een AZC (Asielzoekerscentrum) te realiseren. Het College heeft er niet voor gekozen om een onderbouwd besluit aan de gemeenteraad voor te leggen maar eerst de bewoners van Wezep te raadplegen. In een tweetal informatieavonden hebben omwonenden en bewoners van Wezep de gelegenheid gekregen om vragen te stellen aan het College. Vragen die het College meeneemt in het onderzoek om duidelijkheid te krijgen of de komst van 600 asielzoekers op Heidehoek verantwoord is.

De fractie van de ChristenUnie vindt het positief dat het College niet is gekomen met een voorstel dat voorgelegd wordt aan de bewoners en aan de gemeenteraad. Eerst de bewoners betrekken voordat er voorstellen gemaakt worden heeft onze instemming. Tijdens de 2 emotioneel beladen informatiebijeenkomsten kregen de bewoners de gelegenheid om hun bedenkingen en vragen te stellen en daar werd ook ruimschoots gebruik van gemaakt. Maar ook via de social media zijn vele vragen opgeroepen die het College mee zal nemen in het onderzoek. Dan hebben we het onder andere over de veiligheid op het park en buiten het park, het onderwijs aan de kinderen van het AZC, het aantal van 600 asielzoekers, de verkeersveiligheid, financiën etc. Allemaal terechte vragen die ook bij de fractie leven en waar we graag antwoorden op ontvangen. De fractie is wel geschrokken van de intolerantie van een deel van de aanwezigen tijdens de twee bijeenkomsten. Het getuigt niet van fatsoen en normale omgangsvormen door anderen niet de gelegenheid te geven hun mening te geven. Respect voor elkaars mening is voor onze fractie belangrijk om een goede zorgvuldige afweging te kunnen maken op basis van feiten.

Het is voor onze fractie geen vraag of er nood is onder de vluchtelingen die dagelijks naar Nederland komen. De vluchtelingen zijn er en hebben huisvesting nodig en met die realiteit hebben we als gemeente te maken. Opkomen voor vreemdelingen is een christelijke roeping. We zijn dan ook blij dat de gezamenlijke kerken in Wezep in een verklaring hierin een duidelijk positief standpunt innemen. Dit belang van de zorg voor vreemdelingen zal de ChristenUnie ook meewegen bij het besluit dat de raad later dit jaar zal nemen over de mogelijke komst van een AZC.

Wim Boer, Henk van Bergeijk, Berend-Jan Spijkerboer, Hans het Lam, Engbert Jan Ruitenberg, Popke Graansma

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment