REGIO - Gelderland heeft minder geld beschikbaar dan vlak voor de zomer werd gedacht. Het begrotingssaldo voor 2015 is weliswaar positief (€ 2,7 miljoen), maar valt € 4,5 miljoen lager uit dan verwacht door de bijstelling van het Provinciefonds door het Rijk. Dat werkt ook door in de jaren tot 2018. Gedeputeerde Staten verwachten dan een negatief saldo. In de Begroting voor 2016 willen GS dit rechttrekken. Dat schrijven zij in de Najaarsnota 2015 die door Provinciale Staten op 7 oktober wordt besproken.

Voordat PS de Najaarsnota behandelen, buigen eerst de vier Statencommissies zich over de nota. Dat gebeurt op woensdag 23 september. Zoals bekend vergaderen zowel de commissies als PS in het stadhuis van Arnhem.

De volledige agenda's van de Statencommissies zijn te vinden op http://gelderland.stateninformatie.nl/ (kijk bij 23 september).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment