18-09-2015: Burgemeester Hoogendoorn blogt over de vluchtelingencrisis.

Er zijn veel brandhaarden in de wereld. Vooral in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. In veel landen woedt al jarenlang burgeroorlog. Meer en meer slaan mensen op de vlucht. Volgens de UNHCR waren er eind 2014 wereldwijd 19,5 miljoen vluchtelingen. Met recht kunnen we spreken van een vluchtelingencrisis, waar de wereldleiders geen raad mee lijken te weten.

In de overtocht over de Middelandse Zee zijn al vele duizenden vluchtelingen verdronken. Daarom wordt die route steeds meer gemeden en komen vluchtelingen nu vooral via de Balkanroute Europa binnen. Ook naar Nederland, momenteel 700 per dag. Een groot aandeel is afkomstig uit Syrië. Miljoenen Syriërs ontvluchten de hel van de uitzichtloze burgeroorlog in hun land. Ja, en dan staan die vluchtelingen bij ons op de stoep. Wat dan te doen?

Het is niet aan de politiek van de gemeente Oldebroek om dit immense probleem op te lossen. Daarvoor moet internationaal een oplossing worden gevonden. Daarin is de landelijke overheid aan zet. Maar de aanwezigheid van de vluchtelingen in Europa en in Nederland is nu wel een feit. Opvang is geboden. Dat is een verantwoordelijkheid van het Rijk (via Centrale Opvang Asielzoekers; het COA). De rijksoverheid vraagt gemeenten daaraan hun medewerking te verlenen. En zo heeft het COA aan de gemeente Oldebroek gevraagd medewerking te verlenen aan de realisering van een Asielzoekerscentrum op camping De Heidehoek om daar 600 asielzoekers tijdelijk te huisvesten.

Het gemeentebestuur van Oldebroek wil dit appèl op humanitaire hulp serieus nemen. Mensen in nood, mensen die huis en haard verlaten om te ontkomen aan oorlog en geweld, verdienen hulp. Dat is onze intentie. Daarom onderzoeken we met het COA de mogelijkheid om op De Heidehoek een AZC te realiseren. Op voorwaarde dat het verantwoord is. Verantwoord naar de vluchtelingen, verantwoord naar onze inwoners. Beider belangen zijn relevant; daar moet geen tegenstelling van worden gemaakt.

Afgelopen week hebben veel mensen gereageerd, veelal via social media (Facebook). Er zijn mensen die vinden dat we vluchtelingen moeten helpen. Anderen zijn het daarmee (soms hartgrondig) oneens. Ook worden er veel vragen gesteld. Is deze locatie wel geschikt? Zijn het wel vluchtelingen? Of zijn het gelukzoekers? Zitten er geen gewelddadige IS-aanhangers tussen? Terechte vragen. Daar moeten we het over hebben. Ik bespeur ook angst. En dat is begrijpelijk. Dat moeten we ook onderkennen.

In ons land mag gelukkig iedereen zijn eigen mening hebben. Dat is erg belangrijk. Dat houdt in dat we het met elkaar oneens kunnen zijn. En elke vraag mag gesteld worden. We moeten met elkaar de discussie goed voeren. We moeten niet naïef zijn. Er zijn terechte zorgen. En het gemeentebestuur weet zich verantwoordelijk voor de veiligheid van de eigen inwoners. Daarop mag u ons zeker aanspreken.

Het gemeentebestuur gaat om die reden actief in gesprek met de inwoners van Wezep en met name met de omwonenden van De Heidehoek. Dat is nodig om tot een goede beslissing te kunnen komen.

Een bekentenis. Ik houd van duidelijkheid. Het is goed als we zeggen wat we vinden, ook als we het niet met elkaar eens zijn. Maar afgelopen week ben ik wel geraakt door de soms respectloze en agressieve manier van schrijven (op Facebook). Dat helpt ons niet verder.

Vluchtelingen en wij!? Hebben wij een boodschap aan hen? Natuurlijk zijn er onder de vluchtelingen mensen die misbruik maken van de situatie. Alertheid is geboden; naïef moeten we niet zijn. Maar moeten de goeden onder de kwaden lijden? Er zullen mensen met verkeerde motieven naar ons land komen, maar het gros van hen verlaat huis en haard niet uit vrije wil maar uit pure nood. Wat doen wij voor hen? Zonder alle terechte vragen uit het oog te verliezen! Naar mijn overtuiging moeten we in deze vluchtelingencrisis ons hart laten spreken, maar wel ons verstand erbij houden.

Het gemeentebestuur moet nog een beslissing nemen. Eerst gaan we op twee bewonersavonden met elkaar in gesprek. Op maandag 21 september met de direct omwonenden en op donderdag 24 september met de overige belangstellenden uit Wezep.

Ik hoop op een open gesprek, waarin we elkaar over en weer respecteren in ieders mening.

Mr. A.(Adriaan) Hoogendoorn,

Burgemeester van de gemeente Oldebroek

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment