Begin van deze maand heeft de Commissie Samenleving opnieuw met elkaar gesproken over het mogelijk verlenen van subsidie aan het Boerderijmuseum. In deze vergadering werd het bedrijfsplan dat is opgesteld door het bestuur van het museum besproken. Tijdens de raadsvergadering van september 2014 heeft de raad door middel van een motie immers verzocht om dit bedrijfsplan. De strekking van die motie was dat het bestuur van het museum op die manier helder kon aantonen dat zij met een afbouwende subsidie op termijn op eigen benen kan staan.

Als fractie van de ChristenUnie zijn we trots op de vrijwilligers die veel vrije tijd steken in de continuïteit van het museum. Veel ouderen uit onze gemeente vinden er een goede en nuttige vrijetijdsbesteding. We willen daar graag rekening mee houden. Maar we hebben als gemeenteraad ook de verantwoordelijkheid over onze gezamenlijke portemonnee.

Waar we vooral benieuwd naar zijn, is een meerjaren-overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven, in combinatie met een actieplan om tot een financieel gezonde exploitatie te komen. Uit het bedrijfsplan dat ons nu is voorgelegd blijkt wel dat het museum nu en in de toekomst afhankelijk is van steun door de gemeente, maar zonder rekening te houden met de te verwachten meeropbrengsten door het uitvoeren van de genoemde kansen. Het bestuur noemt zelf een heel rijtje waar wij zeker wel mogelijkheden in zien. We begrijpen tegelijk ook dat het lastig is om op voorhand structurele opbrengsten te begroten uit plannen die nog uitgewerkt moeten worden.

Het college heeft ons daarom een aantal scenario’s voorgelegd en tegelijk ook aan de commissie gevraagd of er wellicht nog andere scenario’s moeten worden onderzocht. De ChristenUnie heeft, in overeenstemming met de motie, gevraagd om te onderzoeken of het verstrekken van een afbouwende subsidie tot een oplossing leidt. Dit geeft op de korte termijn een hand in de rug waarna het museum op de lange termijn verder kan met een zelfstandige exploitatie. Daarmee ontstaat tijd om nieuwe bronnen van inkomsten te ontwikkelen.

We hebben de wethouder gevraagd om in november met een uitgewerkt actieplan van het boerderijmuseum te komen. Als fractie van de ChristenUnie denken we dat het wijs is om daarop te wachten in plaats van de weg te volgen die het CDA hierbij kiest. Zij gaven tijdens de vergadering meteen al aan te kiezen voor een structurele subsidie van € 19.000,- per jaar. Deze reactie is in onze ogen nog erg prematuur en doet het boerderijmuseum geen recht. Onze fractie vertrouwt op de creativiteit van het bestuur en vrijwilligers van het boerderijmuseum waarmee de genoemde kansen juist tot een toekomstbestendig museum leiden!

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Berend Jan Spijkerboer en Hans het Lam

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment