Voor de verkiezingen van de gemeenteraad is het altijd een dringen om aandacht van de politieke partijen. De strijd om de gunst van de kiezer, we doen daar zelf ook aan mee. Daarna is het ineens helemaal stil. Graag willen we (Engbert Jan Ruitenberg en Wim Boer) u deelgenoot maken van wat er daarna is gebeurd en wat er is bereikt.

Het is een ongeschreven regel dat de grootste partij na de verkiezingen het initiatief neemt tot collegevorming. Daarom hebben we de dag na de verkiezingen alle partijen uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek. We waren blij verrast door de goede sfeer en constructieve opstelling van alle partijen. Alle partijen gaven als advies dat ChristenUnie en Abo een coalitie moesten vormen en dat een groot draagvlak wel wenselijk was SGP werd in meerderheid als derde partij genoemd. Alle partijen waren van mening dat de hulp van een informateur wenselijk was om dit doel te bereiken. Dit was ook helemaal ij de lijn van onze gedachten en Erris Zandbergen werd met instemming van alle partijen gevraagd voor deze taak wat hij graag voor ons heeft gedaan.

Ondertussen hadden we de als nieuw gekozen fractie de taken verdeeld. Lijsttrekker Engbert Jan Ruitenberg zag het niet zitten de taken van fractievoorzitter te combineren met zijn werk en Wim Boer werd unaniem als fractievoorzitter gekozen. Samen hebben we namens de fractie van de ChristenUnie de coalitiegesprekken gevoerd. In die tijd zijn er ook meerdere gesprekken gevoerd met en over wethouder kandidaat Carlo van Dijk. Uiteindelijk is na gezamenlijk overleg met Carlo van Dijk, bestuur en fractie geconcludeerd dat eerstgenoemde niet voor een nieuwe periode als wethouder voor Oldebroek beschikbaar is.

De informatiegesprekken verliepen ondertussen goed. De eerste voorkeur voor ABO was om alleen met ChristenUnie een coalitie te vormen maar voor ons was die basis te smal. De combinatie met de SGP erbij deed meer recht aan de verkiezingsuitslag en ook de aanbevelingen van de overige partijen die allen een breed gedragen coalitie adviseerden. Daarnaast hadden wij goede ervaringen opgedaan met de SGP als betrouwbare coalitiepartij en wilden dat graag continueren.

Erris Zandbergen werd bevorderd tot formateur en de inhoudelijke gesprekken konden beginnen. Al snel waren we het erover eens dat we een akkoord wilden sluiten op hoofdlijnen. Daarnaast hebben we een aantal zaken concreet benoemd die we belangrijk vinden of waar we in beginsel verschillend over dachten. Dit heeft de nodige tijd en energie gekost maar we zijn blij te melden dat dit steeds in goede harmonie en met respect voor elkaar is gebeurd. We zijn blij met het bereikte akkoord waar we veel van onze punten uit het verkiezingsprogramma in hebben weten te realiseren. De titel van de bestuursovereenkomst is: 'Samen Verantwoordelijk'. Een pakkend thema wat exact aanduid wat de intenties zijn van de partijen.

Een belangrijk thema in de verkiezingen was steeds de taken die de gemeente in uitvoering krijgt op het gebied van zorg, wmo en arbeidsparticipatie (zgn. drie decentralisaties). Het wordt een hele klus en verantwoordelijkheid voor de gemeente om deze taken op een goede manier in te gaan vullen. Als fractie is dit voor ons dan ook één van de belangrijkste zaken waar we ons voor in willen zetten, dat dit op een verantwoorde manier ingevuld gaat worden. We zijn dan ook erg blij dat onze fractiegenoot Liesbeth Vos bereid is gevonden om hier als wethouder sturing aan te gaan geven. Met haar kennis op dat vlak en haar persoonlijkheid hebben we alle vertrouwen dat ze met hulp van haar Heer en Heiland hier een goede invulling aan zal kunnen geven.

Samen met Lydia Groot (ABO) als wethouder financiën en Harm Westerbroek (SGP) wethouder RO is er een nieuw college gevormd waar we alle vertrouwen in hebben dat ze onder leiding van burgemeester Adriaan Hoogendoorn een goed bestuur zullen vormen. De goede sfeer en constructieve houding van de coalitiepartijen maar ook de opstelling van de oppositie geven ons alle vertrouwen dat we een goede bestuursperiode in Oldebroek tegemoet gaan.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Wim Boer en Engbert Jan Ruitenberg

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment