De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 2 juli besloten om op een 14 tal aandachtspunten bereid te zijn het begraafbeleid aan te passen. Met name de mogelijke realisatie van sterretjesvelden en de aanpassing van de gedenktekenregeling (het mogelijk maken van liggende gedenktekens) spreken de fractie van de ChristenUnie aan. Maar ook de lang gekoesterde wens om de begraafplaatsadministratie te automatiseren is gelukkig opgenomen als beleidsuitgangspunt.

Wel moet natuurlijk voorkomen worden dat investeringen gedaan worden die langere tijd op de begraafplaatsexploitatie drukken zonder dat daarvoor een aangetoonde behoefte bestaat. Dat was onder aanvoering van de ChristenUnie ook voor de fracties van ABO, PvdA, CDA en VVD reden om een motie in te dienen dat bij de uitwerking van de aangepaste plannen de huidige tarieven niet nog verder verhoogd worden want de tarieven zijn al aan de forse kant vergeleken bij andere gemeenten. Het College zal in het najaar met een aangepast beheerplan begraafplaatsen komen met daarbij een uitwerking wat het allemaal gaat kosten. Dan zal ook blijken wat de effecten zijn op de tarieven maar die zullen dus niet hoger mogen worden ten gevolge van het gewijzigde beleid.

Henk van Bergeijk

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment