Tijdens de laatste raadsvergadering werden er een aantal belangrijke beslissingen genomen door de raad. Het dorpshuis in Wezep heeft grote financiële problemen. Eigenlijk mag je ook wel zeggen dat het nooit goed een plek heeft gevonden als dorpshuis. Oorzaken kunnen we wel aangeven maar het feit ligt er nu eenmaal. Als we niets doen gaat deze voorziening binnenkort failliet.

Het sociaal domein en het CJG hebben meer ruimte nodig. De huidige locatie wordt te klein. Na lang wikken en wegen is besloten beide problemen in een keer op te lossen. Het dorpshuis wordt verbouwd en de bibliotheek verhuist van het Meidoornplein naar het dorpshuis. Zeker voor deze verbouwing is veel geld nodig maar dan is de huisvesting voor de nieuwe taken van de gemeente ook goed geregeld. Het dorpshuis kan na de verbouwing blijven voortbestaan. Alleen de VVD was tegen. Ook ABO had zijn bedenkingen over de forse investering maar soms moet je ook stappen willen maken om problemen op te lossen. Wij willen het dorpshuis een nieuwe kans te geven.

Het recreatie park Mulligen is al vele vele vele jaren een probleem. Van oorsprong was dit een recreatiepark maar in de loop van de jaren zijn bewoners deze huisjes steeds meer permanent gaan bewonen. Wettelijk mag dit niet. De gemeente Oldebroek heeft jarenlang geprobeerd hier een einde aan te maken. Dit is niet of nauwelijks gelukt. Bij de oprichting van ABO speelde deze problemen ook een belangrijke rol.

In feite zijn er geen oplossingen. Zo doorgaan kost iedere jaar veel geld aan handhaving terwijl bijna iedereen (VVD was natuurlijk weer tegen) wel inzag dat dit een heilloze weg is.

Na veel gesprekken tussen bewoners en gemeente heeft men een oplossing bedacht. De gemeente Oldebroek staat toe dat deze recreatiewoningen permanent bewoond worden. De eigenaren betalen hiervoor een bepaald bedrag, want de waarde van de woningen stijgt immers met deze wijziging van de bestemming. Bijna alle bewoners gingen akkoord met deze oplossing. ABO is blij dat dit probleem zo kon worden opgelost.

Over begraafplaatsen in Oldebroek praten we niet zo vaak. Toch komen er regelmatig klachten binnen over de grafbedekking. Het lopen over de graven is een gevoelige kwestie. Wethouder Groot heeft dit probleem goed opgepakt. Met bewoners zijn er gespreksavonden gehouden over welke veranderingen men wil. Een goed voorstel kwam donderdagavond op tafel. Met respect voor alle gevoelens bij de bevolking werden er toch enige veranderingen voorgesteld. In het beleidsplan begraafplaatsen worden zeven onderwerpen genoemd, waar de komende tijd aandacht aan geschonken wordt, bijvoorbeeld de dienstverlening, zoals ruimere openingstijden, vergroten van mogelijk voor as bestemming enz. Ook wordt de administratie gedigitaliseerd. De tarieven gaan door deze aanpassingen niet stijgen. Iedereen was voor behalve de SGP die op sommige punten principiële problemen had.

De raad gaat op vakantie. In september kunt u het volgende artikel van ABO lezen.

Fractie ABO

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment