Het zal wel aan de temperatuur liggen, want zelfs rammelende voorstellen halen de eindstreep in Oldebroek. Nu gaat het over het voorstel van het College om van recreatiewoningen, en met name op Mulligen, de bestemming te wijzigen, en de mogelijkheid te geven er definitief te mogen wonen. Permanent wonen mocht er niet, maar na deze wijziging wordt dit toch mogelijk gemaakt.

De VVD was van mening dat dit voorstel aan alle kanten rammelt. De VVD begrijpt dat fracties van dit hoofdpijn dossier af willen maar dat is geen argument om een, naar de mening van de VVD, niet goed onderbouwd voorstel te steunen. De bedoeling is dat de eigenaren een financiële bijdrage van maximaal € 25.000,- betalen om deze woonbestemming te krijgen.

Echter, de inkomsten ( volgens het College meer dan € 500.000,- !) zijn zeer onzeker, en de kans is groot dat niet, of deels betaald wordt, omdat het maar de vraag is of betaling wettelijk kan worden afgedwongen. Het College rekende zich al rijk, en 4 fracties, ABO, CU, SGP en CDA hadden zelfs al een besteding voor de gelden.

Volgens de VVD lijkt het als afkopen van het geweten, omdat de raadsleden weten dat in het nabije verleden ook eigenaren hun perceel verkocht hebben.

Dat zijn mensen die gemeend hebben naar het beleid van de raad en college te moeten luisteren. Zij wel, maar de mensen die keer op keer geweigerd hebben de permanente bewoning op te geven, en dus niet naar de overheid luisterden, hebben nu hun zin.

Niet dat de VVD het mensen niet gunt, maar de mensen die eieren voor hun geld kozen, zullen toch wel een rare smaak overhouden aan dit beleid. Regelgeving is voor iedereen gelijk, volgens de VVD.

Daarnaast is de VVD van mening dat eigenlijk de bestemming Wonen / Recreatie gekocht wordt.

Het maken van de structuurvisie waarin dit wordt vastgelegd, kost de gemeente op dit moment geld, en of er nog geld terugvloeit, is onzeker. Een gerechtelijke uitspraak of de financiële bijdrage wel mogelijk is, hangt zelfs nog boven de markt.

De VVD, evenals de PVDA, kan en wil dit beleid niet voor haar rekening nemen. CU, SGP, CDA en ABO bleven het College echter steunen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment