Donderdagavond besloot de gemeenteraad van Oldebroek bij een buitentemperatuur van 32 graden, het Dorpshuis van Wezep (pas 14 jaar oud) te gaan verbouwen. Kosten: bijna 1,7 miljoen Euro! En dat in een tijd waarin het College op een ander dossier reeds € 900.000,- voor 2016 tekort voorziet, en flinke bezuinigingen aankondigt. Het dorpshuis uit 2001, verliesdraaiend, is te weinig echt in gebruik. Lopende leningen kunnen niet afgelost worden.

De financiële positie van Dorpshuis Wezep is zwak. Er zijn in de afgelopen periode diverse functies vertrokken uit Dorpshuis Wezep, zoals een muziekvereniging en de muziekschool. Zoeken naar andere of nieuwe gebruikers zou je dan denken, zo meent de VVD. Met enthousiasme de boer op, en creatief zijn. De VVD snapt best het probleem. Maar mooi weer spelen, zeker nu, zal zeker veel geld kosten, en misschien niets meer opleveren dan nog grotere tekorten.

Want wat gebeurt er nu: Het College wil een grote verbouwing, die 1,7 miljoen kost.

De bibliotheek zou in het dorpshuis moeten, en logisch, zij brengt de opbrengst van het huidige pand mee. Alleen, dit geld wordt van de verbouwkosten afgetrokken en als voorschot van 10 jaar huur geboekt. Helpt dus niet bij de exploitatie, en daarnaast wordt het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin ingebracht. En de huur is natuurlijk ook gemeenschapsgeld. Maar dat is het dan ook.

Al de andere partijen zoals ICare, Politie en Delta Wonen vinden de huur te duur, Straathoekwerk en de combinatiefunctionarissen komen helemaal niet, en SWO en Vluchtelingenwerk zullen waarschijnlijk alleen meters in het nieuwe gebouw huren als de gemeente de huur subsidieert. Sigaar uit eigen doos dus.

Het College wilde marktconforme prijzen, en komt nu al dus van een koude kermis thuis…

Ook de benodigde ICT voor het CJG en het Sociaal Team moet nog nader onderzocht worden, maar dat valt buiten dit project. En wie gaat dat dan betalen? En op dit moment is al bekend dat er elk jaar ook nog € 20.000,- bij moet om de exploitatie rond te krijgen.

Uitgestelde leningen, omzetten van eigendommen om belasting technische redenen , veel te positieve inschattingen over horeca en huurders, en weinig of geen zekerheden. Hiermee onderbouwt het Oldebroeker College haar plan om het Dorpshuis Wezep een nieuwe toekomst te geven. De fracties van CU, SGP, PVDA, CDA en ABO ondersteunen dit beleid. De VVD niet.

De VVD heeft aangeven niet het Griekenland aan de IJssel te willen worden en stemde als enige partij tegen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment