Vorige week stuurde het college van B&W Oldebroek een persbericht rond. Het college wil gaan verkennen of een samenwerking met de gemeente Elburg mogelijk is.

Onze eerste reactie was positief; samenwerken is immers altijd goed en kijken wat de mogelijkheden zijn, is ook prima. Intensieve contacten met Zwolle zou ABO ook toejuichen. Kortom; samenwerken is goed maar niet ten koste van de huidige samenwerking binnen H2O verband. Het probleem is echter dat er een lappendeken van samenwerkingsverbanden in de regio is ontstaan. Bijvoorbeeld binnen de RNV (Regio Noord Veluwe) maar ook met Kampen, Hattem, Heerde Zwolle, enz. De samenwerking verloopt niet altijd even goed. Met name de samenwerking in RNV verband functioneert minder goed. Onlangs schreef de gemeente Harderwijk hierover een kritisch artikel in de Stentor. Ook de samenwerking met Hattem en Heerde heeft betere tijden gekend. Deze lappendeken dreigt nu nog groter en onoverzichtelijker te worden. De gemeenteraad verliest haar grip op het grote geheel. Wij vrezen dat er een democratisch gat ontstaat omdat de raad op afstand komt te staan; een rechtstreekse controle en aansturing door de raad is dan niet meer mogelijk. Dat verontrust ons.

Waarom dan samenwerken? Gewoon omdat de gemeente niet in staat is alles zelfstandig uit te voeren. Veel regelgeving is ingewikkeld. Kleine gemeenten zijn kwetsbaar en hebben doorgaans onvoldoende deskundigheid in huis om alles goed te laten verlopen. Samenwerking kan effectief zijn, en het leidt soms tot een betere dienstverlening.

Je kunt wel samenwerken maar een fusie is het meest effectief; dat blijkt ook uit het onderzoeksrapport van WagenaarHoes van enige jaren geleden. Bij de samenwerking tussen Hattem, Heerde en Oldebroek was dat uiteindelijk wel de bedoeling. Bij een eventuele toekomstige samenwerking met Elburg is dat niet aan de orde. Gemeente Elburg wil geen fusie en heeft dat zelfs vorig jaar nog te kennen gegeven. Oldebroek heeft altijd de voorkeur uitgesproken om na een samenwerking een fusie aan te gaan. Met Elburg kan dat nooit, want dat wil men niet.

Het is algemeen bekend dat de verhoudingen tussen de drie H2O gemeenten de laatste tijd minder goed zijn. Vorige week woensdag werd openbaar dat Hattem en Heerde niet mee wilden betalen aan de nieuwe ontsluiting op de A28. Oldebroek is daarover teleurgesteld.

Het is ook wel duidelijk dat de drie gemeenten niet op een lijn zitten over de verdere ontwikkeling van dit industrieterrein. Verder is aangekondigd dat de gemeente Oldebroek contact opneemt met de provincie om een oplossing te vinden. Dit willen de drie H2O gemeenten samen doen. De Provincie ziet graag een eensgezinde regio met een duidelijk doel. Wij denken dat drie gemeenten, die ruzie maken over geld, weinig gehoor zullen krijgen in Arnhem.

Als donderslag bij heldere hemel stuurt het college donderdag een persbericht rond dat men verdere samenwerking met Elburg gaat onderzoeken. We hopen dat de colleges van Hattem en Heerde dit niet uit de krant hebben moeten lezen. De timing is op zijn minst gezegd, zeer ongelukkig.

Hoe nu verder? Het is belangrijk dat de drie colleges nog eens rustig met elkaar gaan praten.

Niet via de pers, maar aan de tafel en dan de problemen op een zakelijke manier met elkaar bespreken. Olie op het vuur gooien zoals het college met dit persbericht doet, is niet verstandig.

Het persbericht en de aangekondigde raadsbrede bespreking is in onze optiek niet nodig. We hebben immers gekozen voor samenwerking met Hattem en Heerde en daar gaan we nog steeds voor.

Het is niet verstandig om bij een kleine storm in je huwelijk direct te roepen dat je verkering wilt met de buurvrouw. Het vertrouwen van je huidige partners wordt daar niet groter van. De oplossing voor het H2O terrein komt hierdoor nog verder weg.

Fractie ABO

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment