REGIO – D66 Gelderland wil investeren in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Gedacht kan worden aan het beschikbaar stellen van gelden voor de opwekking van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op schooldaken. De kosten die de scholen uitsparen door zelf energie op te wekken kan ingezet worden voor beter onderwijs. Michiel Scheffer, lijsttrekker D66 Gelderland: “ Scholen die zonnepanelen op hun daken leggen leveren een bijdrage aan de energietransitie. Daarnaast levert de besparing geld op voor de inzet van één parttime muziek of gymleraar. Een win-win situatie dus”.

70 miljoen voor het opwekken van duurzame energie in publieke gebouwen
D66 wil dat er een regeling komt gericht op leningen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in publieke gebouwen (zonnepanelen op schooldaken) en terreinen (sportvelden) of in sociale woningbouw. De aanvrager kan hier de eigenaar van de gebouwen zijn of verenigingen van gebruikers dan wel bedrijven die de gehele energievoorziening voor hun rekening nemen (zogenaamde ESCO’s). D66 Gelderland stelt voor 70 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 2015-2019, waarvan de helft revolverend en de andere helft in de vorm van subsidies. Toewijzing gaat via jaarlijkse tenders waarbij de maximale besparing op inzet van fossiele brandstoffen het uitgangspunt is.

Als het aan D66 ligt wordt 1,2 miljard euro geïnvesteerd de komende jaren via ‘revolving funds’, voor duurzame energie, doorgroei of herstructurering van bestaande bedrijven en stedelijke ruilverkaveling en een woonimpuls, bijvoorbeeld het ombouwen van kantoren naar woningen

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment