HATTEM - In de Hattemer raadsvergadering van maandag 2 februari heeft de Partij van de Arbeid opnieuw bij de burgemeester en wethouders gevraagd om openheid over de situatie rondom bedrijventerrein Hattemerbroek.

In de afgelopen maanden is veel gebeurd waarover de raadsleden niet zijn geïnformeerd. De Partij van de Arbeid is van mening dat dit onacceptabel is.

Maanden na het vertrek van de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft de fractie dit uit de krant moeten vernemen. Vervolgens zijn de auditcommissies (waar per fractie maar 1 raadslid bij aanwezig is) achter gesloten deuren geïnformeerd. De voltallige raad, laat staan de inwoners van Hattem, moeten echter uit de krant halen wat voor hen belangrijk is.

De Partij van de Arbeid heeft al in een eerder stadium haar ergernis over deze gang van zaken uitgesproken in bijvoorbeeld het Hattemse fractievoorzittersoverleg en in de auditcommissie. Nu heeft zij ook in de raadsvergadering gepleit voor openheid. Openheid over de stand van zaken rondom de nieuwe bestuursstructuur maar ook openheid over de stand van zaken rondom het aantrekken van nieuwe bedrijven. Als wij als gemeente, samen met de gemeente Heerde en de gemeente Oldebroek, een succes willen maken van dit initiatief moeten we op de hoogte zijn van alles wat er speelt, niet maanden later uit de krant, maar, zoveel mogelijk, in alle openheid en richting alle raadsleden in plaats van alleen een selecte groep. Helaas hebben we van zowel de betrokken D66-wethouder, als van de aandeelhouder, de burgemeester, geen concreet antwoord gekregen maar wij blijven hiervoor strijden!

Partij van de Arbeid Hattem

Carla Broekhuis / Wieneke van Regteren-de Boer

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment