REGIO  – De kern van het verkiezingsprogramma van D66 Gelderland is ‘Meer banen, Minder lasten, Beter onderwijs’. D66 wil terug naar de basis en in gesprek gaan met de inwoners van Gelderland. Volgens lijsttrekker Michiel Scheffer is de overheid namelijk te ingewikkeld geworden wat tot stroperige besluitvorming heeft geleid: “Wij willen dat de overheid simpel, slagvaardig en aanspreekbaar is. Dus geen grote trage ambtelijke apparaten en ondoorzichtige besluitvorming. Gelderland heeft behoefte aan een daadkrachtig bestuur, meer banen, minder lasten en beter onderwijs voor alle inwoners.”

Meer banen
Volgens D66 zijn investeringen nodig voor meer banen. Elke dag gaan 200.000 Gelderlanders in een andere provincie werken. Niet alleen voor hen zijn meer banen nodig, maar ook voor nieuwe generaties. Gelderland moet niet alleen een mooie woonprovincie zijn, maar ook weer een werkprovincie worden. D66 wil daarom investeren in een nieuwe economie. Gelderland heeft € 4 miljard aan vermogen. D66 Gelderland wil dit niet langer beleggen in Franse staatsleningen, maar investeren in innovatie en duurzaamheid.

Minder lasten
D66 wil dat de provincie eenvoudiger en toegankelijker wordt voor zaken die de inwoners aangaan. Van kleine subsidies voor energiebesparing en vergunningen tot aan aanvraagprocedures die vereenvoudigd moeten worden. D66 wil, net als in de VS, normen voor de maximale tijd die nodig is om formulieren in te vullen en om aanvragen te honoreren. Zo worden inwoners snel geholpen, blijven leges laag en kunnen lasten verlicht worden.

Beter onderwijs
D66 is een voorvechter van beter onderwijs in Gelderland. Kennis is belangrijker voor het concurrentievermogen en goed onderwijs vergroot de kans op meer banen. D66 wil scholen helpen in te zetten op energiebesparing en met het financieren van zonnepanelen en warmtekrachtinstallaties. Een belangrijke taak is volgens D66 om te zorgen voor een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. D66 Gelderland wil daarom meer aandacht voor technisch onderwijs, goede technieklokalen, stages en leerwerkplekken.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment