CU

Afgelopen maandag vond onder leiding van de formateur dhr. Mulder een eerste formatiegesprek plaatst tussen de ABO, SGP en ChristenUnie om te komen tot een nieuwe coalitie in Oldebroek. Een brief van de ABO aan de formateur, verstuurd in de week voorafgaand aan het eerste formatiegesprek, gaf aan deze avond een andere invulling dan geagendeerd. Een belangrijk gedeelte van de avond stond in het teken van deze brief en het bespreken van de inhoud daarvan en wat dit met ons deed als ChristenUnie. De houding van de ABO fractie in de informerende fase, hun opstelling bij de presentatie van het verslag van de informateur en het extra gesprek daarover kwamen ook aan de orde. Het gevoerde gesprek hebben wij als onprettig ervaren, zowel op inhoud, alsook door de tegenstellingen die hierdoor in het formatieproces zijn gecreëerd.

Het tweede gedeelte van ons samenzijn hebben we met elkaar besproken wat voor de partijen belangrijk is om goed en in een veilige setting te kunnen samenwerken. Kernwaarden welke zijn aangeven door de ChristenUnie voor een goede samenwerking zijn o.a. betrouwbaarheid, het nakomen van afspraken en je veilig voelen in relaties om zo optimaal te kunnen functioneren en het beste voor elkaar te kunnen zoeken.  In het licht van het voorgaande hebben we ons dan ook hogelijk verbaasd over de inhoud van het interview met de fractievoorzitter van de ABO welke dinsdag 10 mei in de Stentor stond. Hoewel aangekondigd op inhoud m.b.t. de vacature voor een wethouder, troffen wij in het desbetreffende artikel uitspraken aan over de formatie. Zaken die besproken horen te worden aan de formatietafel en waarmee je niet de publiciteit ingaat.

Wij vinden het jammer en betreuren het dat we, na beraad met onze fractie, tot de conclusie moesten komen dat er voor de fractie van de ChristenUnie onvoldoende basis van vertrouwen is om tot een coalitie te komen waarin de ABO deelneemt. We willen de gesprekken met de ABO als beoogd coalitiepartner dan ook niet verder voortzetten en hebben dit schriftelijk overgebracht aan de formateur met daarbij het aanbod om onze brief toe te lichten aan onze gesprekspartners. Dit gesprek heeft 12 mei plaatsgevonden. Na dit gesprek hebben wij, SGP en ChristenUnie, de formateur gevraagd om met een advies te komen hoe we verder kunnen gaan. Hij heeft hiermee ingestemd en aangegeven dat hij binnen een week met een advies zal komen. Dit zal hij doen op basis van kennis die hij in de informatiefase heeft opgedaan.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Popke Graansma

Liesbeth Vos- Van de Weg

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment