pvda16

De afkorting LHBTQ+ heb je vast al vaker voorbij zien komen. Een afkorting waar een diversiteit aan mensen achter schuil gaan die te vaak onbegrip en intolerantie tegenkomen. Als ze zich anders gaan voelen en zich niet durven uiten, uit angst voor afstoting. Of, als ze eenmaal ‘uit de kast’ zijn gekomen, verstoten worden of moeten horen dat ze ziek zijn en ‘genezen’ moeten worden. Een beschaving herken je aan de inzet om elkaar te willen begrijpen. Daar is nog heel wat te winnen, dus bood Bert-Jan Dokter de gemeente Oldebroek de regenboogvlag aan tijdens het raadsdebat over aandacht voor LHBTQ+ gemeenschap.

Video met raadsbijdrage Bert-Jan Dokter

ChristenUnie & PvdA / Burgerpartij Oldebroek hebben enige tijd met de beentjes op tafel gesproken over wat er zoals speelt in de samenleving en hoe gemeente Oldebroek daar een rol zou kunnen spelen. Dat heeft geleid tot een motie waarin het college van B&W wordt opgeroepen om voor het zomerreces van 2021 een plan van aanpak voor te leggen om veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTQ+’ers te verbeteren. Deze motie werd 11 maart uitvoerig besproken in de gemeenteraad, ingediend door ChristenUnie, PvdA / Burgerpartij Oldebroek en mede ondertekenaars VVD en ABO.

Regenboogvlag
De fractie van PvdA / Burgerpartij Oldebroek onderstreepte de aandacht voor emancipatie van de LHBTQ+ gemeenschap door alvast een regenboogvlag aan te bieden. Fractievoorzitter Bert-Jan Dokter bood de regenboogvlag tijdens de webcam vergadering aan en werd in ontvangst genomen door burgemeester Tanja Haseloop – Amsing. De sociaal-democraat sprak de hoop uit dat deze in oktober 2021 wappert boven Oldebroek. “Een wapperende vlag als zichtbaar teken dat je in democratisch Oldebroek mag uit gaan van wederzijds respect en veilig kunt liefhebben en veilig kunt zijn wie jij bent”, betoogde Dokter.

PvdA / Burgerpartij Oldebroek ziet een belangrijke rol voor het openbaar bestuur om met de LHBTQ+ gemeenschap en de samenleving in gesprek te zijn over bekendheid, acceptatie en een beschaving waar iedereen zich veilig voelt, zonder onderdrukking of agressie, zichzelf te kunnen zijn. De gemeente kan het onderwerp breed bespreekbaar maken.

Dokter: “Persoonlijk ken ik de voorbeelden van dichtbij. Heb gezien hoezeer mensen kunnen lijden omdat ze een toneelspel moeten spelen. omdat zichzelf zijn vervelende consequenties heeft. Bij eigen ouders, vrienden, vereniging, kerk of collega. Of dat je omgeving besluit dat jijzelf dan ‘niet weg hoeft’, maar jouw partner en grote liefde niet welkom is. Laten we het beestje noemen zoals het is: Dat doet ontzettend zeer en is kwetsend, diep vernederend en onbeschaafd.”

Motie aangenomen
Het CDA vond de inhoud van de LHBTQ+ motie eigenlijk overbodig en betwijfelde in het debat de intenties van de indieners. De SGP hield een betoog over tegenstander van discriminatie te zijn, en verwees in datzelfde betoog aandacht voor de situatie van de LHBTQ+ gemeenschap in één beweging door naar de prullenmand. Uiteindelijk stemden 15 raadsleden voor de motie en 4 tegen. Voor het zomerreces komt het college van B&W bij de gemeenteraad terug met een voorstel en plan van aanpak.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment