waardig ouder worden

Op zaterdag 12 december 2020 hebben de lokale fracties van de ChristenUnie In Elburg en Oldebroek meegedaan aan de actie Waardig ouder worden 2.0. Dit is een landelijke actie georganiseerd door de ChristenUnie en verschillende ouderenbonden. De lokale fractie van Oldebroek en Stichting Welzijn Ouderen in de gemeente Oldebroek zijn met elkaar in gesprek gegaan over het thema Waardig ouder worden naar aanleiding van de landelijke uitzending en ondertekenden een intentieverklaring waarin zij afspreken zich in te zetten voor een lokaal actieplan Waardig Ouder Worden 2.0.

Dit doen zij precies op het moment dat hun landelijke vertegenwoordigers een handtekening zetten onder het manifest Waardig Ouder Worden 2.0. Ouderen hebben te maken met toenemende kwetsbaarheid maar willen tegelijk graag zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren. Met het manifest wordt onderstreept hoe belangrijk het is dat ouderen meetellen in de samenleving.

De reden dat de ChristenUnie dit manifest uitbrengt is dat zij graag wil dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor ouderen, dat eenzaamheid bij ouderen voorkomen wordt en dat ouderen overal in Nederland terecht kunnen met hun levensvragen. Speerpunten van het manifest zijn onder andere een brug op zetten tussen jong en oud, investeren in generatiewoningen, het voorkomen van eenzaamheid en het ondersteunen van mantelzorgers.

Henri Wijnne, raadslid ChristenUnie Oldebroek: “Wij willen met dit landelijk manifest ook in de gemeente Oldebroek aan de slag. Waardig ouder worden betekent wat ons betreft niet alleen goede zorg en liefdevolle aandacht voor ouderen, maar ook voldoende ouderenwoningen en ontmoetingsplekken”.

Volgens Bert van Beek van SWO betekent waardig ouder worden dat ouderen gezien worden in de samenleving. “Ze moeten zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden en het gevoel krijgen dat ze meetellen en niet dat ze worden afgeschreven”. Volgens Van Beek is het belangrijk dat lokale ouderenorganisaties en ook andere organisaties zoveel mogelijk gaan samenwerken.

Het is de bedoeling om – als er weer meer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten – meer organisaties uit de gemeente bij het manifest te betrekken en dit verder uit te werken in lokale actiepunten.

Wethouder Liesbeth Vos was ook aanwezig bij de ondertekening. Zij vindt het belangrijk dat in Oldebroek er ruimte is voor ouderen en jongeren om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen”.

Omdat de ChristenUnie het niet alleen bij woorden wil laten, hebben verschillende fractieleden en bestuursleden een kerstboom vol kaarten met goede wensen bij de ouderen in diverse verzorgingstehuizen en andere zorginstellingen bezorgd.

In Elburg, Doornspijk en op ’t Harde, heeft de lokale ChristenUnie fractie op een eigen manier vorm gegeven aan de landelijke CU actie dag Waardig Ouder worden. De Christen Unie Elburg wilden zorgmedewerkers bedanken voor hun inzet en hun waardering voor hen uitspreken. Dat hebben zij gedaan door een echte Veluwse krentenwegge te bezorgen op een aantal zorglocaties in onze gemeente.

Daarmee wilden zee hen in hun zorgen voor ouderen en kwetsbaren, een hart onder de riem steken.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment