VVD Oldebroek

Een opgelegd gedrocht. Rake woorden die in de raadsvergadering van 9 juli 2020 vielen. Waar dit over gaat? De Regionale Energie Strategie, beter bekend als RES. Oldebroek zit samen met zes andere gemeenten in de RES regio Noord-Veluwe. Deze stuurgroep beslist hoe onze regio omgaat met de energietransitie, in samenspraak met de raad en de burger. Het document waar op 9 juli over gesproken werd (Besluit concept-RES) voorziet in een aantal scenario’s. De ambities zijn hoog, in de negatieve zin van het woord. Met het huidige verbruik heeft onze gemeente een opbrengt van 93 windmolens nodig om aan de vraag te voldoen, zodat wij in 2050 de klimaatdoelstellingen halen. Wie denkt dat dit haalbaar en wenselijk is, heeft een klap van de (wind)molen gekregen.

De VVD heeft gepleit voor een radicaal andere opstelling. In plaats van het landschap vervuilen met tientallen windmolens en hectaren zonneparken, slaan wij rechtsaf en zien een veilige, nucleaire toekomst tegemoet! Onze fractievoorzitter Henk Kemp maakte de visie van de VVD concreet via een motie die de stuurgroep maant andere mogelijkheden van energieopwekking te onderzoeken: kernenergie, thorium en waterstof. Vooral de Small Modular Reactor (SMR) is voor de VVD een interessante mogelijkheid. Eén kleine centrale levert al genoeg op. De voordelen zijn groot: volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is kernenergie de goedkoopste optie per ton vermeden CO2 uitstoot. Tevens produceren kernfusiereactoren en thoriumreactoren minder tot geen radioactief afval én natuurlijk geen CO2 uitstoot. Onze motie heeft het niet gehaald. Volgens de rest van de raad zag een motie, die zeer algemeen van karakter was, al toe op onze motie, en wilden zij op het gebied van kernenergie vooral wachten op wat er in Den Haag besloten werd. De VVD wacht niet op Den Haag en wil vooral de druk hoog houden, voor uw woongenot en voor een leefbare toekomst voor ons en onze kinderen.

Raadscommissielid Nick Schouten namens de VVD fractie

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment