cda gelderland

Minister van Nieuwenhuizen maakte afgelopen dinsdag bekend dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld tot ten minste november 2021. Een belangrijke reden hiervoor zijn fouten in de stikstofberekening.Voor zowel het vliegverkeer als het wegverkeer moeten de berekeningen opnieuw worden gedaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat hierdoor de stikstofdepositie veel hoger zal zijn. Dit zal met name op de Veluwe problemen opleveren.

Vorige week werd bekend dat de provincie Brabant in andere provincies veehouderijen opkoopt om met de stikstofruimte van die bedrijven via extern salderen de ontwikkeling van logistiek park Moerdijk mogelijk te maken. Extern salderen door het opkopen van boerenbedrijven kan ook voor Lelystad Airport één van de mogelijkheden zijn om te compenseren voor de nieuwe activiteiten op het vliegveld. De fracties van D66 en CDA vinden dit volstrekt onwenselijk.

 ‘De stikstofruimte in Nederland is beperkt, daarom zullen erbinnen én tussen provincies goede afwegingen gemaakt worden wat wij met die ruimte doen. Bij een strijd om stikstofruimte over provinciegrenzen heen lijkt op dit moment niemand gebaat’ aldus Statenlid Daisy Vliegenthart. Het CDA stelt daarom met D66 onderstaande schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

1.     Deelt het College de mening van D66 en het CDA dat een goede afweging over stikstofruimte binnen en tussen provincies van belang is?

2.     Is het College het met ons eens dat de regeling voor extern salderen niet moet worden opengezet voordat duidelijk is hoe wordt omgegaan met het opkopen van stikstofrechten van de agrarische sector?

3.     Hoe is het College hierover in gesprek met de andere provincies en met het Rijk?

4.     Heeft het College signalen opgevangen dat agrarische bedrijven in Gelderland worden opgekocht worden voor hun stikstofruimte in het algemeen en/of voor Lelystad Airport specifiek?

5.     Zo ja, om hoeveel bedrijven op welke locaties gaat het?

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment