VVD Oldebroek

Onze Oldebroeker ondernemers  en ZZP ers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen.

De VVD fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting).

Ondernemers, en dus ook de ZZP ers  hebben door de Corona-maatregelen aanzienlijk minder tot geen inkomsten.

Daardoor hebben ze nu vooral problemen met liquiditeit. Het zou enorm helpen als ondernemers vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van deze belastingen. In dezelfde lijn krijgen ondernemers bij de belastingdienst uitstel van BTW en andere belastingen.

Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college van Oldebroek:

  • Bent u het eens met de VVD fractie dat onze lokale ondernemers steun verdienen bij het opvangen van de negatieve effecten van de noodzakelijk maatregelen voor bestrijding van het Coronavirus?
  • De ondernemers en ZZP ers door de maatregelen getroffen worden in hun inkomsten en daardoor een acuut liquiditeitsprobleem kan ontstaan?
  • Bent u bereid om op dit gebied enige verlichting te brengen door zoveel als mogelijk uitstel te verlenen voor de betaling van de gemeentelijke belastingen?
  • Op welke termijn denk u deze verlichting te kunnen geven?

Graag horen we van u op welke wijze u hier concreet invulling aan gaat geven

Nadere informatie:

Henk Kemp VVD fractie Oldebroek

06-13864855

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment