dan

OLDEBROEK - Begin januari 2020 verscheen , naar aanleiding van een voorstel in de 2e Kamer, een artikel in de Stentor. In dit voorstel  worden mogelijkheden beschreven om deels woningnood op te lossen door permanente bewoning van recreatiewoningen te legaliseren. Op uitnodiging van de lokale fractievoorzitter Henk Kemp  kwam vrijdagavond 7 februari VVD Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis naar Oldebroek. Hij is o.a. aanvrager van het kamerdebat met staatssecretaris Stientje van Veldhoven omdat hij mogelijkheden ziet om het grote tekort aan woningen in Nederland deels op te lossen.

Hij ziet kansen om dat te doen door mogelijkheden te scheppen om permanentte bewoning van recreatiewoningen te legaliseren.Hij stelt dat er veel ouderen zijn die op een vakantiepark wonen, maar hun oude huis aanhouden  omdat ze er formeel niet permanent mogen verblijven. 'Legaliseer je het wonen in zo een recreatiewoning, dan speel je een huis vrij', aldus Koerhuis.

De lokale fractie, met vele jaren bemoeienis met dossier Park Mulligen,  zag meerdere onduidelijkheden en benoemde haar zorgen en de voor-en nadelen van een dergelijk plan. Verrassend was dan ook, dat dit zelfde Park Mulligen in Den Haag al vaker als casus was besproken. Dat maakte het gesprek wat makkelijker.

Voor de lokale VVD was niet geheel helder wat het 2e Kamerdebat op moest leveren. Volgens dhr Koerhuis is het de bedoeling dat er geen belemmeringen voor een dergelijke permanente woonwijziging vanuit Den Haag worden opgeworpen. Het moeten altijd de gemeenten zijn die de  beslissingsbevoegdheid houden, of zij het wenselijk achten om in een recreatiewoning  permanente bewoning toe te staan.

De lokale VVD was blij met de uitleg van de 2e Kamer vertegenwoordiger, en hoopt dat de aandachtspunten die zij meegaven, een plek krijgen in het debat.

Zo blijkt maar eens te meer dat het belangrijk is dat een lokale politieke partij korte lijntjes heeft met haar vertegenwoordigers in Den Haag.

Henk Kemp

VVD fractievoorzitter

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment